Jövő vezetői

„A jövő vezetői” tehetségprogram 2016

Az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért
Future Leaders Programja Magyarországon

 

“A jövő vezetői” tehetségprogram az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) Future Leaders Programja Magyarországon. A program célja, hogy a jövő vezetőinek, vagyis azon tehetséges szakembereknek, akikből vállalatvezető válhat, bemutassa a vállalati fenntarthatóság komplex fogalmi rendszerét és segítse őket abban, hogy vezetői pályájuk során hogyan tudják ezen elveket a döntéshozatalba integrálni. A program egyedülálló Magyarországon, hiszen nem csupán elismert szakértőktől, hanem gyakorló vállalatvezetőktől tanulhatják a résztvevők az etikus működést, stratégiát, fenntarthatóságot egy sokszínű csoportban, miközben „kívül-belül” megismerkedhetnek a mentorvállalatokkal.

A program januártól – novemberig kíséri végig a BCSDH „A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése” című vezetői ajánlás témáin a résztvevőket vállalati mentorok támogatásával. A program sikeres teljesítését oklevéllel ismerjük el.

Időtartam: 2016. január – november

A 2016-os évfolyamra a jelentkezés lezárult.

Helyszín: Minden szakmai nap házigazdája valamely mentorvállalat

A program felépítése

 • Programnyitó esemény: 2016. január 21.
 • 8 szakmai nap
 • 7 téma
  • a terület jeles szakértőinek mentorálásával
  • elméleti és terepmunka
  • fenntarthatósági problémamegoldó csoportos munka
 • Mélyítő nap: 2016. október
 • Programzáró esemény, oklevelek átadása – 2016. novemberben, a BCSDH éves üzleti ebédjén
 • Részvételi lehetőség a BCSDH rendezvényein a program ideje alatt

A “jövő vezetői” tehetségprogram 2016 brossúrája letölthető innen: A_jovo_vezetoi_2016_web

Szakmai napok 2016

 

A 2016-os “A jövő vezetői” tehetségprogram szakmai napjai januártól-októberig zajlanak. Minden alkalommal egy egész napos szakmai nap keretében a résztvevők különböző területekkel ismerkedhetnek meg. Az egyes napok más-más vállalati helyszínen kerülnek megrendezésre.

Minden szakmai napról beszámoló készül, amely egy kis betekintést enged a kulisszák mögé.

 

Nyitó esemény 2016. január 21. Siemens Beszámoló Galéria
Fenntarthatóság és stratégiai megközelítés 2016. február 25. Grundfos Beszámoló Galéria
Felelős vállalatirányítás és a jövő vezetői 2016. március 24. eisberg Beszámoló Galéria
Etikus vállalati működés 2016. április 7. Telenor Beszámoló Galéria
Környezeti felelősségvállalás 2016. április 28. Budapest Airport  Beszámoló  Galéria
Alapértékek tisztelete 2016. május 12. Dreher  Beszámoló  Galéria
Partnerség az érintett és érdekelt felekkel 2016. június 1. McDonald’s
Átlátható vállalati működés 2016. szeptember 22. Richter
Mélyítő nap és projekt bemutatás 2016. október Shell

 

 

Olyan tehetséges, fiatal szakembereket várunk programunkba, akik magukban hordozzák annak lehetőségét, hogy vállalatvezetőkké váljanak.

 • A programon a BCSDH tagvállalatainak delegáltjai vehetnek részt, egy tagvállalat maximum 2 főt delegálhat
 • Minimum 5 – maximum 12 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik
 • Vezetői pályája elején jár

2016-ben 25 fiatal tehetség vesz részt a programban.

A tagvállalataink köréből kikerült résztvevők különböző területekről érkeztek, így találhatunk közöttük értékesítési tanácsadót, fejlesztőmérnököt, aszeptikus termelés vezetőt, HR és kommunikációs vezetőket is.

 

 

A program alapját a BCSDH „A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése” című vezetői ajánlás témái képezik:

 

 • Fenntarthatóság és stratégiai megközelítés
 • Felelős vállalatirányítás
 • Etikus működés
 • Alapértékek tisztelete
 • Környezeti felelősségvállalás
 • Partnerség az érintett és érdekelt felekkel
 • Átlátható működés

A szakmai napokat tagvállalataink mentorálják. A mentorálás során a résztvevők lehetőséget kapnak a vállalatok működésének mélyebb betekintésébe: gyárlátogatás, vezetői interjú, esettanulmány, vállalati előadások, stb.

A mentorok a szakmai programok koordinálásán túl folyamatosan a résztvevők rendelkezésére állnak, segítik őket tapasztalataik megosztásával.

2016-ban a program mentorai:

Mentor vallalatok logofelho

A szakmai napokat külső tudományos és civil szakértők tették/teszik színessé:

civil-logok

 

A programban való részvételhez egy rövid pályázatot kell benyújtani.

A pályázat tartalma:

 • Kitöltött jelentkezési lap – első részét a nomináló vezető, második részét a delegált tölti ki
 • Jelölt önéletrajza – jelölt állítja össze

A 2016-os évfolyamra a jelentkezés lezárult.

A programban való részvétel díja 220 000 Ft + Áfa/fő.

A pályázatot a nomináló vezetőnek kell benyújtania Fertetics Mandyhez a mandy.fertetics@bcsdh.hu címre.

A beérkezett jelentkezéseket a BCSDH bírálja el. Az elbírálásnál a pályázati anyag tartalma és csoportdinamikai szempontok kerülnek figyelembe vételre.

A jelentkezési lap letölthető innen: Jovo_Vezetoi_2016_ Jelentkezesi_Lap

A kiválasztási segédlet letölthető innen: Jovo_Vezetoi_Kivalasztasi_Segedlet

 

 

Kapcsolat:


Fertetics_Mandy_foto2 small

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertetics Mandy

Szakmai vezető, projekt koordinátor

mandy.fertetics@bcsdh.hu

+36 30 585 2062