Kovács Károly

A BDL Kft. ügyvezető igazgatója, Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség(MASZESZ), Magyar Vízipari Klaszter (MVK) Elnöke.

Újító, innovatív ember, aki technológiai szabadalmakkal, újszerű vízipari megoldásokkal, életciklus-költség alapú módszertani fejlesztésekkel, nemzetközi K+F koordinációval, oktatással teremt fenntartható ipari megoldásokat.

Stratégiai döntéseiben az üzleti szempontokon túlmenően, a gazdasági-társadalmi-környezeti szempontok vezérlik. Vállalatvezetői tevékenysége és szakmaközéleti üzenetei hiteles összhangot képeznek.

Jogszerű, tisztességes működést biztosít, úgy a vállalatcsoport tevékenységében, mint a szakmaközéleti-társadalmi-környezeti szerepvállalásaiban, melyről transzparens választott tisztségei tanúskodnak.

A VÍZ és a kapcsolódó szolgáltatások értékének nagyköveteként szakmai, szakigazgatási, üzleti, tudományos és társadalmi partnerekkel éves szinten 20-30 nemzetközi fórumon egyeztet, ad elő és oktat.