Tagfelvételi űrlap a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) Egyesületébe való felvételhez

BCSDH Tagfelvételi űrlap / BCSDH Membership Application Form

Engedélyezett fájl típusok: pdf., Max. file size: 6 GB.
Elektronikus aláírás hiányában kérjük, hogy az aláírt dokumentumot beszkennelve küldje meg, eredeti példányát pedig postai úton juttassa el: BCSDH, 1118 Bp., Ménesi út 9/a. / In the absence of an electronic signature, please scan the signed document and send the original by post to BCSDH, 1118 Bp., Ménesi út 9/a.

Engedélyezett fájl típusok: pdf., Max. file size: 6 GB.
Aláírt és visszaszkennelt vagy elektronikus aláírással ellátott formában is elfogadjuk. / Signed and scanned or electronically signed forms are also accepted.

Céges adatok / company data

Céglogó /Company logo(Kötelező)
Engedélyezett fájl típusok: jpg, jpeg, png, gif.
Cím/Address(Kötelező)
Levelezési cím (ha eltér)/Mailing address (if different):
Elsőszámú vezető / CEO:(Kötelező)
Telefonszáma / Phone-number
E-mail címe / E-mail-address
Elsőszámú vezető asszisztense (ha van) / CEOs assistant (if any)
Telefonszáma / Phone-number
Email címe / E-mail-address
Kapcsolattartásra kijelölt (delegált) vezető / The contact person(delegate):(Kötelező)
Beosztása / Position
Telefonszáma / Phone-number
E-mail címe / E-mail-address
A tulajdonos/ok neve és címe (tulajdoni hányaduk %)/ Name/s and address/es of owner/s of the company (and % of ownership)(Kötelező)

A cég és a fenntarthatóság / Company and sustainability

Click here to add your own text

Az űrlap kitöltése még nem jelent tagfelvételt. A tagfelvételről szóló döntést egy személyes beszélgetés előzi meg, A tagfelvételről a végleges döntést a BCSDH Elnöksége hozza meg. / Completing the application does not constitute membership enrollment. The decision regarding membership is preceded by a personal discussion, and the final decision on membership is made by the  BCSDH Board.