A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) tagfelételi űrlapja

Membership application form of the Business Council for Sustainable Development in Hungary (BCSDH)

A jelentkezés csak az alábbi dokumentumok mellékelésével lesz teljes:

  • Felvételi kérelem” – kitöltve, cégszerűen aláírva, lepecsételve, eredetiben, postán megküldve (1118 Budapest Ménesi út 9/a .) vagy kizárólag elektronikus aláírással e-mail-ben megküldve (marta@bcsdh.hu)
  • Felvételi kérelem” – kitöltve, cégszerűen aláírva, lepecsételve, szkennelve és alább feltöltve
  • A fenntartható vállalatvezetés irányelvei” – cégvezető által aláírva, szkennelve és alább feltöltve

***

The application will only be complete with the attachment of the following documents:

  • Admission request” – filled out, signed in accordance with the company’s protocol, sealed, in its original form, sent by mail (1118 Budapest Ménesi út 9/a) or sent via email exclusively with an electronic signature (marta@bcsdh.hu)
  • Admission request” – filled out, signed in accordance with the company’s protocol, sealed, scanned, and uploaded below.
  • Sustainable Corporate Management Guidelines” – signed by the company’s management, scanned, and uploaded below.

Az űrlap kitöltése még nem jelent tagfelvételt. A tagfelvételről szóló döntést egy személyes megbeszélés előzi meg, A tagfelvételről a végleges döntést a BCSDH Elnöksége hozza meg. / Completing the application does not constitute membership enrollment. The decision regarding membership is preceded by a personal discussion, and the final decision on membership is made by the  BCSDH Board.

BCSDH Tagfelvételi jelentkezés / BCSDH Membership Application

Engedélyezett fájl típusok: pdf., Max. file size: 2 GB.
Engedélyezett fájl típusok: pdf., Max. file size: 2 GB.

Céges adatok / company data

Céglogó /Company logo(Kötelező)
Engedélyezett fájl típusok: jpg, jpeg, png, gif.
Cím/Address(Kötelező)
Levelezési cím (ha eltér)/Mailing address (if different):
Elsőszámú vezető / CEO:(Kötelező)
Telefonszáma / Phone-number
E-mail címe / E-mail-address
Elsőszámú vezető asszisztense (ha van) / CEOs assistant (if any)
Telefonszáma / Phone-number
Email címe / E-mail-address
Kapcsolattartásra kijelölt (delegált) vezető / The contact person(delegate):(Kötelező)
Beosztása / Position
Telefonszáma / Phone-number
E-mail címe / E-mail-address
A tulajdonos/ok neve és címe (tulajdoni hányaduk %)/ Name/s and address/es of owner/s of the company (and % of ownership)(Kötelező)

A cég és a fenntarthatóság / Company and sustainability

Click here to add your own text