Társadalmi felelősségvállalás díj

Kiemelkedő valódi társadalmi felelősségvállalási program

A Társadalmi felelősségvállalás díj célja, hogy elismerje és széles körben bemutassa azokat a kimelkedő társadalmi felelősségvállalási, befektetési és kiemelten a pandémia helyzet társadalmi hatásait mérséklő, helyi és kiemelten érintett közösségeket támogató vállalati programokat, amelyek kiemelkedő, példamutató módon valódi segítséget nyújtottak felelősséget vállalva szűkebb vagy tágabb környezetükért.

Ezek lehetnek a munkavállalók felé a jóllétük vagy a munkahelyek megőrzése érdekében, vagy az partnerek felé a jóllétük, vagy az értékesítési lánc megvédése érdekében, vagy a tágabb illetve szűkebb környezet közösségei felé tett támogató program.

Határidők:

 • A jelentkezési határidő: július 31. szombat, 23:59
 • A döntőbe bekerült pályázók értesítése: szeptember 11.
 • Eredményhirdetés és díjátadó a BCSDH éves üzleti ebéd október 7.

A Társadalmi felelősségvállalás díj esetében a pályázat az adminisztrációs díj (40.000 Ft + ÁFA) megfizetésével együtt érvényes, (melyet a pályázat beérkezése után megküldött számla alapján utalhat át).

Amennyiben több üzleti megoldással kíván pályázni, minden megoldást külön kell feltölteni. A pályázat sikeres feltöltéséről a megadott e-mail címre visszaigazolást küldünk.

Hogyan és milyen feltételekkel pályázhat?

A kitöltésnél felmerülő leggyakoribb kérdések és válaszok.

A pályázat online formában tölthető ki, de lehetőség van a kitöltés megszakítására, akár másik gépről történő folytatására is.

A végleges online pályázatok beküldési határideje: 2021. július 31. 23:59

2_Társadalmi felelősségvállalás díj pályázat 2021

 • Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.
 • Foglalja össze röviden az akcót, programot! (milyen problémát kellett megoldani, kik a támogatottak, kiket vontak be, mi a megoldás lényege és hatása) (Maximum 1500 karakterben)
 • Adjon egy rövid leírást a külső környezeti/ társadalmi/ piaci környezetről illetve a vállalati/iparági környezetről amelyben a program megvalósult, segítve a zsűrit a megoldás megértésében. (Maximum 1000 karakterben)
 • Magyarázza el a kihívást, problémát amelynek a megoldására a program törekedett, és mutassa be az elérni kívánt eredményt. Írja le, hogy hogyan jutott infomációhoz a társadalmi igényről illetve miként került kiválasztásra a támogatandó csoport. Mutassa be a megoldás üzleti relevanciáját (ha van ilyen), azaz hogyan kapcsolódik az üzleti célokhoz (akár támogatási stratégiájához), a vállalati eredményességhez. (Maximum 1000 karakterben)
 • Mutassa be a program részleteit és azt, hogy hogyan ad választ a kihívásra vagy a problémára. Itt mutassa be, a támogatás mikéntjént, összegét/nagyságrendjét, (illetve ha vannak ilyen tényezőket is: mitől innovatív, progresszív, milyen módon haladja meg a szokásos üzletmenetet). (Maximum 2000 karakterben)
 • Mutassa be hogy milyen együttműködéseken keresztül valósult meg a program (a támogatottakon túl). Lehet szó intézményi, vállalati, vagy közösségi partnerekről is. Kitérve ezen partnerek motiválására is. Hány önkéntes munkatárs vett részt a programban? (Maximum 1000 karakterben)
 • Tüntesse fel egyértelműen az elért tényleges eredményeket. Kérjük, írja le, hogy a programmal hány szervezetet támogattak, és a támogatott szervezet(ek) életében, működésében, kapacitásaiban milyen változások történtek a program hatására. Kérjük, becsülje meg, ha lehet, hogy a programmal hány embert értek el, és azok életében milyen változások történtek életminőségük, attitűdjük, képességeik tekintetében. Ha vannak számszerű mutatók, akkor azt itt jelenítse meg. Mindenképpen itt jelenítse meg a program/akció kapcsán használt kommunikációs csatornákat. (Maximum 1200 karakter)
 • Itt mutassa be a külső-belső forrásból származó, a program pozitív hatását igazoló visszajelzéseket, ha vannak ilyenek. (támogatottaktól, közösség, munkatársak stb.) (Maximum 800 karakter)
 • Az érvényes pályázathoz szükséges az elsőszámú vezető megerősítése. Kérjük, hogy a vezérigazgató, ügyvezető saját szavaival, idézettel ajánlja a programot, rámutatva arra, hogy ez hogyan jelenik meg az ő illetve a cég stratégiai gondolkodásában. Ez a mondat később idézetként megjelenhet a BCSDH szakmai anyagaiban. (Maximum 600 karakter)
 • Ez fog megjelenni az idézet alatt, a hivatkozott felületeken.
 • Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.
 • Kérjük, sorolja fel a linkeket, ahol a programról további, lényeges információ, film vagy video "üzenet" található, amely segítheti zsűri munkáját.
 • Alapadatok

 • Statisztikai adatok

  Az alábbi adatok megadása megkönnyíti az értékelést, a zsűri munkáját. Kréjük az előző/lezárult naptári vagy üzleti évre vonatkozó adatokat jelölje X-szel.