Küldetés és célok

Küldetésünk

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért aktívan kívánja előmozdítani a tagvállalatai körében a fenntartható fejlődés három alappillérének: a gazdasági eredményesség, az ökológia egyensúly és a társadalmi életminőség elveinek a gazdasági gyakorlatba való átültetését és alkalmazását, ezáltal új és innovatív megoldásokkal növelni a versenyképességüket, és egyben hozzájárulni a magyar gazdaság és társadalom fenntartható fejlődéséhez.

Céljaink

  • A fenntartható fejlődés vállalati szektort érintő kérdéseiben hiteles és mértékadó üzleti fórumként részt venni más üzleti, társadalmi és kormányzati szervezetek közötti párbeszédben és dialógusban.
  • Elősegíteni, hogy a jogszabályok, gazdasági ösztönzők és a szakpolitikák elismerjék és támogassák a fenntartható fejlődésnek megfelelően működő vállalatokat, illetve azok termékeit és szolgáltatásait.
  • Fórumot biztosítani az üzleti fenntarthatóság terén elért tagvállalati eredmények, legjobb gyakorlatok bemutatásához, tapasztalatok megosztásához és gazdaságilag hasznos projektek kidolgozásához.
  • A tagvállalatok által megtett önkéntes környezeti vagy társadalmi jellegű projektek, intézkedések, sikertörténetek megismertetése, kommunikációja a döntéshozók, valamint a szakmai, illetve a szélesebb közvélemény részére.
  • Hozzájárulni, hogy a tagvállalatok a WBCSD és annak Regionális Hálózata által nyújtotta lehetőségeket (információkhoz hozzájutás, rendezvényeken és projektekben való részvétel, szakmai tapasztalatcsere, kapcsolatépítés, stb.) maximálisan kihasználhassák.
  • Aktívan és konstruktívan részt venni a Kormánnyal, a civil szervezetekkel, tudományos intézményekkel, valamint más üzleti, szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel a fenntartható fejlődés hazai kérdéseiről folytatott párbeszédben és együttműködésben.
  • A fenntartható fejlődés vállalati eredményeinek és lehetőségeinek bemutatása és tudatosítása a hazai gazdaság más szereplőinek, valamint a közgazdasági és üzleti oktatásban részt vevő hallgatóknak, tanulóknak előadások formájában.
  • Nem tagok számára is nyitott rendezvények (konferenciák, szemináriumok, kerekasztal-megbeszélések, workshopok, stb.) kezdeményezése és megszervezése, melyen hazai és külföldi vállalati gyakorlati tapasztalatok bemutatásán keresztül a szélesebb szakmai közvélemény is megismerheti a fenntartható fejlődés vállalati alkalmazását és lehetőségeit.

Alapszabályunk

Alapszabályunk rögzíti azon elveket és információkat, melyet tagjaink csatlakozásukkor elfogadnak. Továbbá az alapszabály tartalmazza a szervezet működési kereteit. Alapszabályunk kimondja, hogy szervezetünk politikailag semleges és nem folytat lobbi tevékenységet.

Alapszabály: BCSDH Alapszabály 2021