Programok

 • A jövő vezetői

  “A jövő vezetői” tehetségprogram az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) Future Leaders Programja Magyarországon. A program célja, hogy a jövő vezetőinek, vagyis azon tehetséges szakembereknek, akikből vállalatvezető válhat, bemutassa a vállalati fenntarthatóság komplex fogalmi rendszerét és segítse őket abban, hogy vezetői pályájuk során hogyan tudják ezen elveket a döntéshozatalba integrálni.
  Tovább »

 • Action 2020

  A program célja az évtized fenntarthatósági üzleti agendájának felállítása, üzleti megoldások fejlesztése, amelyek a társadalmi és környezeti kihívásokra kiemelt figyelmet fordítanak és ezen túlmenően a fenntarthatósági intézkedések koordinálása a különböző szektorok közti együttműködést elősegítve.
  Tovább »

 • Ösztöndíj

  Szeretnéd megismerni leendő munkahelyed kulisszatitkait? Akarsz beszélgetni olyan vezetőkkel, akiket eddig csak az újságok lapjain láthattál? Kipróbálnád magad olyan fiatal vállalati szakemberek között, akik már ismerik az üzleti világot? Szert tennél vezetői, szakmai tapasztalatra és értékes kapcsolati hálóra? Megismernéd a fenntartható fejlődés és üzleti világ kapcsolódását?
  Tovább »

 • SDG Compass

  A vállalati vezetők részére készített Iránytű bemutatja milyen hatással vannak a Fenntartható Fejlődési Célok az üzleti tevékenységre, valamint eszközöket és útmutatást kínál a fenntarthatóság üzleti stratégiába történő beépítéséhez.
  Tovább »

 • Felmérés

  A Felmérések a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) „A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése” című Ajánlását aláíró vállalatok véleményét mutatják a vál­lalati fenntarthatóság aktuális állapotára, trendjeire, jövőbeni kilátásaira és saját gyakor­lataikra vonatkozóan. Az adatfelvétel elektronikus formában terjesztett strukturált kérdőív segítségével történik. Az adatok elemzését és az eredmények megfogalmazását mindig szakértő végezte, a munkát dedikált munkacsoport és a BCSDH munkatársai segítették. A felmérés nem tekinthető reprezentatívnak, ugyanakkor az eredmények a vállalati fenntarthatóságot meghatározó, elkötelezettségüket nyíltan és konkrét akciókon keresztül bizonyító vállalatok véleményét mutatja.   Felmérés 2019- Változó vízviszonyok – változó gazdaság A  2019-es felmérésünk és az Action2020 program fókuszában egyaránt a víz állt. Ismételten megvizsgáltuk a fenntarthatóság legfontosabb trendjeit, valamint azt, hogy mit tesznek a felelős vállalatok a fenntartható vízgazdálkodásért. Felmérés 2019 (Action2020 Kiadványba épülő adatokkal)   Felmérés 2018 – A vállalati szféra elkötelezett az SDG-k megvalósítása mellett A 2018-as felmérés Magyarországon az elsők között vizsgálta a Fenntartható Fejlődési Célok vállalati teljesülését, emellett feltérképezte a fenntartható életmód elterjedésének lehetőségeit, valamint az alapértékek tiszteletének megvalósulását. Felmérés 2018.   Felmérés 2017 – A vállalatok viszik tovább a fenntarthatóság ügyét A 2017-es Felmérésben azon túl, hogy az Ajánlást aláíró szervezetek hogyan látják a vállalati fenntarthatóság aktuális állapotát, trendjeit, jövőbeni kilátásait, a felmérés fókuszában a […]
  Tovább »

 • Körforgásos Gazdaság Platform

  2018. november 29-én ünnepélyes keretek között hivatalosan is megalakult a magyarországi Körforgásos Gazdaság Platform, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH), a Holland Nagykövetség és az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére. A körforgásos gazdaságra való áttérés napjaink nagy üzleti lehetősége. A koncepció lényegét a legtöbb gazdasági szereplő még nem ismeri mélyrehatóan, holott ezen modell alkalmazásával növelhető a világgazdaság rugalmassága, valamint könnyebbé válik az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás, valamint az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak elérése is. A BCSDH-nak és partnereinek kiemelt szerepe van a szemléletváltás és a közös gondolkodás megteremtésében, az egy irányba gondolkodó és cselekvő változásvezetők közösségformálásában, és az üzleti megoldások megosztásában, melyek valódi változást eredményeznek. Ahhoz, hogy a modellváltás beinduljon és teret nyerjen, összefogásra és tudásmegosztásra van szükség a vállalati, a kormányzati és a tudományos szféra részvételével. Az Egyetértési nyilatkozatot aláíró szervezetek száma folyamatosan növekszik. Az Egyetértési nyilatkozat szövege innen letölthető. *** Mi a körforgásos gazdaság? A jelenlegi, ún. lineáris gazdasági modellben a technikai és biológiai alkotóelemeket a természetből kivesszük, átalakítjuk, majd felhasználás után hulladékként kezeljük, melynek jelentős részét nem forgatjuk vissza a folyamatba. Ezzel szemben a körforgásos gazdasági modellben az anyagcsere-folyamatok zárt körben történnek, a hulladék szinte 100%-osan hasznosul, a biológiai, illetve technológiai alkotórészek minőségi veszteség nélkül […]
  Tovább »

 • Erasmus+

  ISSUE – Innovatív megoldások a fenntarthatóság oktatásba való beültetéséért/Innovatív megoldások a Fenntarthatósági Oktatásért (Innovative Solutions for Sustainability in Education) “Kifejleszteni olyan oktatási eszközöket, amelyek a fenntartható fejlődési alapelveken és célokon alapulnak” https://www.issue-project.eu/ Az ISSUE projekt azzal a céllal jött létre, hogy létrehozzon számos olyan fenntartható fejlődési célokon alapuló oktatási eszközt, amely felsőoktatási intézmények által adaptálható. A fenntarthatóságot minden szervezetnél tudáson, elköteleződésen, együttműködésen és innováción keresztül kell beágyazni. A felsőoktatási intézményeknek biztosítaniuk kell azt, hogy a vezetésük, karaik, dolgozóik és tanulóik ne csupán megértsék a fenntarthatóságot, de legyen elég kapacitásuk arra, hogy fenntarthatóan cselekedjenek, valamint támogassák a fenntartható gyakorlatokat. Ezért is kerül kifejlesztésre egy olyan tartalom és eszközrendszer a fenntartható fejlődés számos kérdését érintve, amely modern pedagógiai nézeteket vall, valamint az egyetemek különböző célcsoportjaira van szabva. A projekt feladatai: A felsőoktatási szektor integrált jelentésének elkészítéséhez szükséges kézikönyv létrehozása, Tanulmányutak szervezése a fenntartható fejlődés fókuszú tanterv fejlesztéssel kapcsolatban, beleértve jó gyakorlatok és esettanulmányok bemutatását, Fenntarthatósági eszköztár fejlesztése a felsőoktatási intézményeknek (21 napos tréning program kihívás, Jövőbeli Fenntarthatósági vezetők tréning programja, Zöld Iroda stratégiai eszközkészlete és iránymutatások, Szabadulószoba amely az SDG-kre fókuszál), Több regionális és nemzetközi esemény szervezése azzal a céllal, hogy a projekt eredményei különböző érintettek között terjeszthetőek legyenek. ISSUE projekt partnerek: […]
  Tovább »

 • Race to Zero – a klímasemleges Magyarországért

  Az azonnali cselekvésen van a hangsúly, ebben segíti a BCSDH az üzleti szektort. A klímasemleges működésre való áttérés, illetve a klímaadaptáció, legyen az adott vállalat bármely iparágban, fontos feladat és az üzleti szektor versenyképességét jelentősen befolyásoló tényező. Ehhez a célhoz segít a BCSDH a vállalatoknak konkrét vállalásokat tenni és üzleti megoldásokat találni. Célunk, hogy minél több iparág meghatározó szereplője, élenjáró vállalatok hazai vezetői példájukkal, elkötelezettségükkel ösztönözzék hasonló ambiciózus vállalásokra a hazai vállalatokat a karbonsemleges gazdaságért. NET ZERO ADVISORY BOARD 2021. január 18-án egyedülállóan széles összefogásban, neves szakemberekkel megalakult a Net Zero Advisory Board, amelynek elsődleges célja, hogy elősegítse, felgyorsítsa azt a folyamatot, amellyel a magyar gazdaság 2050-re karbonsemlegessé válhat, ezzel fontos lépést téve a klímaváltozás megállításáért. A több érdekelt felet átfogó, szektorokon átívelő, a magyar ipar és üzleti vezetők, kereskedelmi kamarák és egyesületek képviselőiből álló Tanácsadó Testület a Brit Nagykövetség és a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) kezdeményezésére jött létre. A Net Zero Advisory Board tagjai: Barta Zsombor (Elnök, HUGBC – Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete) Dr. Bartus Gábor (Titkár, NFFT – Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács) Ifj. Chikán Attila (Elnök, BCSDH – Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért) Paul Fox (Brit nagykövet) Juhász Anikó (Helyettes Államtitkár, Agrárminisztérium) Dr. Kandrács Csaba (Alelnök, Magyar Nemzeti Bank) […]
  Tovább »

 • Ajánlás vezetőknek

  Stratégiai megközelítés, felelős vállalatirányítás, etikus működés, alapértékek tisztelete, környezeti felelősségvállalás, partnerség az érintett és érdekelt felekkel és átlátható működés – az ajánlás hét pontban foglalja össze, hogy mit jelent a fenntarthatóság komplex értelmezése a vállalatok számára a 21. század elején.
  Tovább »

 • Vision 2050

  Anyaszervezetünk, a WBCSD által elkészített Vision 2050 Jelentés egy másfél éves, globális szintű kutatás és párbeszéd eredménye, melyben 14 gazdasági szektor 29 transznacionális nagyvállalatának vezetője és szakértője vett részt. A Jelentés arra kívánja felhívni a vállalatvezetők, politikusok, szakértők figyelmét, hogy a jelenlegi globális trendek (népességnövekedés, fokozatosan romló ökoszisztémák, éghajlatváltozás, stb.) nem fenntarthatóak, és ha azt szeretnénk, hogy 2050-re a világ várhatóan 9 milliárd lakosa megfelelő életkörülmények között éljen a Föld eltartóképességének határain belül, ahhoz alapvető gazdasági, társadalmi, politikai és technológiai változásokra van szükség az elkövetkező évtizedekben.
  Tovább »

 • CircularRegions projekt

  Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program CircularRegions ‘Cross-border capacity building for developing circular regions’ projekt A projekt során kidolgozott anyagok az alábbi linkre kattintva ingyenesen elérhetőek: https://bcsdh.hu/circularregions-projekt-anyagok-circularregions-project-materials/   Körforgásos gazdaság – a fenntartható és jövedelmező üzleti vállalkozások modellje Az Európai Zöld Megállapodás (Green Deal) az EU történelmének egyik legnagyobb projektje. Egyszerre jelent kihívást és egyedülálló lehetőséget a vállalkozók számára. A Megállapodás egyik fő pillére a körforgásos gazdaság (CiE), amely versenyelőnyt jelent, új ügyfeleket hoz, és növeli a hatékonyságot. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, és legyen része a változásnak!   Mit tehetek ma, hogy holnap profitáljak belőle? Végigkísérjük Önt ezen a körforgásos úton – odafigyelünk igényeire, szakértelmet, eszközöket és ajánlásokat biztosítunk. 4 fő ágazatra koncentrálunk: élelmiszer és csomagolás műanyagok építés turizmus Problémák, amelyeket megoldunk: 1. kevés a körforgásos gazdasági szakember, és főként a fővárosokban koncentrálódnak 2. az öko- és a körforgásos gazdasági tevékenységek többnyire alacsony hozzáadott értéket képviselnek A CircularRegions projekt: A projekt fő célja együttműködések kialakítása a magyar-szlovák határ menti régiókban tevékenykedő szervezetek, valamint a projektpartner országokban létrehozott körforgásos gazdaság platformok tagjai között a körforgásos gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében. A fő stratégiai célkitűzés elérése a következő konkrét célok megvalósításán keresztül történik: 1. A határokon átnyúló régió kiválasztott ágazataiban a […]
  Tovább »