Ajánlás vezetőknek

„Hisszük, hogy a hosszú távon sikeres vállalat záloga az olyan vállalatvezető és menedzsment, aki tisztában van a fenntartható fejlődés fogalmával és képes azt a döntéshozatal során komplexen értelmezni. Az ajánlás megalkotásával az volt a célunk, hogy olyan alapelveket fogalmazzunk meg, melyek e szempontból támpontot adnak a hazai vállalatok vezetőinek. Ennek érdekében az ajánlás gyakorló vállalatvezetők és fenntarthatósággal foglalkozó szakemberek közös munkájának gyümölcse, és reméljük, hogy széles körben fogadják nyitottsággal. Ezért várjuk mindazon vállalatok csatlakozását az ajánláshoz, amelyek egyetértenek a benne foglaltakkal, szeretnének jó példával elöl járni, vállalatukat ezen elvek szerint irányítani.” – Salgó István, elnök, Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért

ajanlas-borito-huAz ajánlás letölthető innen: BCSDH vezetői ajánlás vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése

Az ajánlást bemutató üzleti ebédről és az aláírási ceremóniáról készült kisfilmünk itt tekinthető meg:

Stratégiai megközelítés

A fenntarthatóságot komplexen értelmező vállalat vezetése üzleti stratégiáját hosszú távú, értékteremtő gazdasági, környezeti és társadalmi szempontok integrálásával alakítsa ki, és végrehajtásához biztosítsa a szükséges erőforrásokat.

Felelős vállalatirányítás

A vállalat legfelső döntéshozói közül kijelölt vezető legyen felelős a fenntarthatósági teljesítményért. A vállalat vezetői minden szinten egyénileg is legyenek felelősek a szervezet fenntartható működéséért. A vezetői ösztönzőrendszer tartalmazzon környezeti és társadalmi típusú célkitűzéseket is.

Etikus működés

A vállalat működjön jogszerűen és tisztességesen (mint például korrupciómentesség, tisztességes foglalkoztatás). Az elvárt viselkedést rögzítse írásban, biztosítsa az azok betartásához szükséges erőforrásokat és terjessze ki minden érintettjére.

Alapértékek tisztelete

A vállalat az emberi élet és biztonság védelmét, az egyenlő bánásmódot és az egészséges környezethez való jogot tekintse alapértéknek, üzleti döntései során e jogokat tartsa tiszteletben.

Környezeti felelősségvállalás

A vállalat döntéseiben meghatározó elemként jelenjen meg az életciklus szemlélet, valamint a gazdasági haszon és a környezeti hatás együttes mérlegelése. Legyen elkötelezett a környezetért, s az ebben megjelenő felelősségét terjessze ki a teljes ellátási láncra (beszállítók, partnerek, vevők).

Partnerség az érintett és érdekelt felekkel

A vállalat működjön együtt az érintett és érdekelt feleivel, nyitott, kétoldalú kommunikációt folytatva. A működése által érintettekkel törekedjen a kölcsönös megelégedettségre, hosszú távú együttműködésre és partnerségre. Méretéből, pozíciójából adódó lehetőségeivel élve mutasson példát. Üzleti partnerei kiválasztásánál a fenntarthatósági szempontokat vegye figyelembe és részesítse előnyben. Szakmai szervezeteken és széleskörű együttműködéseken keresztül törekedjen érvényesíteni a fenntarthatósággal kapcsolatos elveket a szabályozási folyamatokban is.

Átlátható működés

A vállalat tevékenységéről, gazdasági, környezeti és társadalmi hatásairól gyűjtsön folyamatosan megbízható adatokat, információkat, azokat tegye elérhetővé és azokról rendszeresen, hiteles formában tájékoztassa érintett partnereit.

Az ajánlást üzleti vezetők és fenntarthatósággal foglalkozó szakemberek részvételével, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért dolgozta ki.

Az ajánlás aláírói

 

 

 

 

A Felmérések a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért „A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése” című Ajánlását aláíró vállalatok véleményét mutatják a vál­lalati fenntarthatóság aktuális állapotára, trendjeire, jövőbeni kilátásaira és saját gyakor­lataikra vonatkozóan.

Az adatfelvétel elektronikus formában terjesztett strukturált kérdőív segítségével történik. Az adatok elemzését és az eredmények megfogalmazását mindig szakértő végezte, a munkát dedikált munkacsoport és a BCSDH munkatársai segítették. A felmérés nem tekinthető reprezentatívnak, ugyanakkor az eredmények a vállalati fenntarthatóságot meghatározó, elkötelezettségüket nyíltan és konkrét akciókon keresztül bizonyító vállalatok véleményét mutatja.

 

Felmérés 2017 – A vállalatok viszik tovább a fenntarthatóság ügyét

A 2017-es Felmérésben azon túl, hogy az Ajánlást aláíró szervezetek hogyan látják a vállalati fenntarthatóság aktuális állapotát, trendjeit, jövőbeni kilátásait, a felmérés fókuszában a környezeti felelősségvállalás állt.

Felmérés_2017

 

Felmérés 2016 – Akadályozó vagy előmozdító a vállalati átláthatóság Magyarországon?

A 2016-os Felmérésben azon túl, hogy az Ajánlást aláíró szervezetek hogyan látják a vállalati fenntarthatóság aktuális állapotát, trendjeit, jövőbeni kilátásait, a felmérés fókuszában az átlátható működés állt.

Felmérés_rövid_2016

Idén első alkalommal elérhető a 2016-os Felmérés részletesebb elemzése is:

Felmeres_teljes_elemzes_2016

 

Felmérés 2015 – A vezetői példamutatás és elkötelezettség kulcsfontosságú

A 2015-ös Felmérésben azon túl, hogy az Ajánlást aláíró szervezetek hogyan látják a vállalati fenntarthatóság aktuális állapotát, trendjeit, jövőbeni kilátásait, a felmérés fókuszában a felelős vállalatirányítás állt.

Felmeres_2015

 

Felmérés 2014 – Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához

A 2014-es Felmérésben az általános trendek és eredmények vizsgálatán túl külön fókuszt kapott a fenntartható fejlődés stratégiai integrálásának körüljárása.

Felmeres_2014

 

Felmérés 2013 – A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél

2013-ban készült az első felmérés az általános trendekről és eredményekről.

Felmeres_2013