Adatkezelési szabályzat

Bevezetés

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért Közhasznú Egyesület (BCSDH) elkötelezett az adatvédelem – így különösen a honlap látogatóinak személyes adatainak a védelme –  mellett. A BCSDH adatvédelmi, illetve adatkezelési gyakorlatáról jelen tájékoztató nyújt információt. A honlap használatával és személyes adatainak megadásával Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy a BCSDH ezen adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje és felhasználja. Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon hozzánk az ivett.takacs@bcsdh.hu e-mail címen.

Adatgyűjtés

Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a honlapunkra látogatók kifejezetten és önként adtak meg. A honlapra látogatóktól korlátozott körben gyűjtünk adatokat, például név, beosztás, munkahelyi cím, e-mail cím, fax- és telefonszám.

A látogatóknak semmilyen személyes adatot nem kell megadniuk a honlap nyilvánosan hozzáférhető részein. A honlap látogatója azonban dönthet úgy, hogy megad bizonyos adatokat – úgymint név, beosztás, munkahelyi cím, munkahelyi e-mail cím, fax- és telefonszám – például:

  • a honlap bizonyos részeire történő regisztrációhoz;
  • további információk kéréséhez;
  • szakmai önéletrajz benyújtásához;
  • eseményekre és konferenciákra történő regisztrációhoz;
  • A Fenntartható jövőért díjra történő pályázathoz.

A BCSDH adatvédelmi elvei értelmében csak a látogató kérésének teljesítéséhez minimálisan szükséges információkat gyűjti. Amikor nem kötelezően megadandó adatokat kérünk, azt minden esetben jelezzük a látogató részére.

A honlapunkon keresztül nem gyűjtünk különleges személyes adatokat.

Az adatok felhasználása

A látogató által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azt a látogató az adatgyűjtéskor megadta (vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt). A felhasználás lehetséges céljai a fenti „Adatgyűjtés” résznél találhatók. Személyes adatait felhasználhatjuk arra is, hogy a BCSDH tevékenységéről, szolgáltatásairól, eseményeiről és egyéb, az Ön számára érdekes információról tájékoztatást küldjünk Önnek hírlevél formájában; a levelezési listáról azonban bármikor leiratkozhat, ennek részleteit megtalálja a „Leiratkozás” résznél.

Weboldalainkon nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat abból a célból, hogy azt fogyasztói marketing érdekében harmadik személyek részére átadjuk vagy eladjuk, illetve harmadik személyek nevében levelet küldjünk.

Adatkezelő

Ezen weboldal üzemeltetője a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) Közhasznú Egyesület (mely székhelye 1118 Budapest, Ménesi út 9/A.) a weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősülnek, és ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezelik.

Az adatok harmadik felekkel történő megosztása

Tudatában vagyunk annak, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A BCSDH a vonatkozó jogszabályokkal összhangban továbbíthatja adatait a bűnüldözési hatóságoknak, szabályozó vagy egyéb kormányzati szerveknek vagy más harmadik félnek, amennyiben azt számunkra törvény írja elő.

A velünk közölt személyes adatokat nem osztjuk meg más vállalkozásokkal és szervezettel, közös szervezésű rendezvények esetében, ha mégis történik ilyen jellegű adatmegosztás, akkor azt csak az Ön egyedi hozzájárulásával teszzük meg.

Egyéb harmadik felekkel és a BCSDH hálózatán belüli tagvállalatokkal nem osztunk meg másodlagos vagy nem kapcsolódó célú információkat, kivéve, ha ennek ellenkezőjére az adatgyűjtéskor felhívtuk a figyelmet. Ezekben az esetekben is csak akkor osztunk meg információt, ha Ön ehhez hozzájárulását adja.

A honlapunk egyes linkjei olyan weboldalakra mutathatnak, amelyeket nem a BCSDH vagy a bcsdh.hu adatvédelmi szabályainak megfelelően üzemeltetnek. A BCSDH adatvédelmi szabályai nem irányadók azon weboldalak tekintetében, amelyeket a látogató a honlapunkon megadott link segítségével látogat meg. Honlapunk látogatóinak javasoljuk, hogy minden esetben olvassák el a külső weboldalakra vonatkozó adatvédelmi irányelveket, mielőtt az adott weboldalon személyes azonosításra alkalmas adatokat adnának meg.

Biztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes azonosításra alkalmas adatok elvesztését, módosítását, megsemmisülését vagy az ilyen adatokkal történő visszaélést. Azonban minden erőfeszítésünk ellenére sem tudunk védelmet garantálni minden veszéllyel szemben. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és szervezeti biztonsági intézkedések által megakadályozzuk az információk és adatok jogosulatlan vagy jogszerűtlen megosztását vagy feldolgozását, véletlenszerű elvesztését, megsemmisítését vagy sérülését. Az információkhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink férhetnek hozzá.

Információkhoz való hozzáférés

Amennyiben frissíteni szeretné a honlapunkon keresztül megadott személyes adatait, ezt megteheti azon az oldalon, ahol eredetileg regisztrálta magát, vagy az ivett.takacs@bcsdh.hu e-mail címen jelezheti felénk ez irányú kérését.

Személyes adatok megőrzése esetén nem vállalunk felelősséget az adatok pontosságának folyamatos ellenőrzéséért. Ha arról kapunk tájékoztatást, hogy a honlapunkon keresztül közölt személyes adatokban változás következett be, az azonosított látogató által megadott friss információk alapján lehetőség szerint elvégezzük a megfelelő módosításokat.

Általános szabályként a honlap látogatóinak nem kell regisztrálniuk magukat a honlapon ahhoz, hogy hozzáférjenek annak egyes részeihez. Bizonyos esetekben megkérhetjük a látogatót arra, hogy regisztrálja magát a honlapon azért, hogy birtokában legyen az azonosításához szükséges felhasználói azonosítónak és jelszónak, és hogy hozzá tudjon férni egyes műveletekhez.

Ha ellenőrizni szeretné a honlapon keresztül megadott információkat, jelezze ezt felénk az ivett.takacs@bcsdh.hu e-mail címen és biztosítjuk a hozzáférést. A vonatkozó jogszabályok szerint a hozzáférés biztosításáért díjat számíthatunk fel.

Leiratkozás

Amennyiben le szeretne iratkozni a levelezési listánkról vagy regisztrációját törölni szeretné, az ehhez szükséges lépéseket a megfelelő weboldalon illetve az Önnek küldött kommunikációkban jelezzük, vagy ezen igényét az ivett.takacs@bcsdh.hu e-mail címre küldött értesítéssel is jelezheti felénk.

Adatok megőrzése

A velünk közölt személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg arra a célra, amelyre Ön azokat megadta, szükség van, illetve ameddig azok megőrzésére törvényi előírás kötelez minket.

A látogatók elérhetőségi adatait (ideértve a honlap bizonyos részeihez való hozzáféréshez szükséges regisztráció során kapott adatokat) például addig őrizzük meg, amíg az információkra a látogató kérésének teljesítéséhez szükség van, illetve amíg a felhasználó nem kéri tőlünk ezen adatok törlését. A levelező listánkon szereplő adatokat, beszélgetéseket és a nekünk küldött e-maileket addig őrizzük meg, amíg azok megőrzése a látogató kérésének teljesítése érdekében indokolt. A szakmai életrajzokat akkor töröljük, amikor azokra már nincs szükség.

Módosítások

A BCSDH fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosítsa. A nyilatkozat jelentős módosításait honlapunkon egyértelműen jelezzük.

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018.05.23-tól visszavonásig tart.