Action 2020

Action 2020 Magyarország

 

Tudja-e a vállalati szféra pozitív irányba befolyásolni a negatív társadalmi és környezeti folyamatokat? Mi azt mondjuk: IGEN!

 

A tavalyi évhez hasonlóan a BCSDH idén is számos tudományos és civil szakértőt kért fel, hogy az Action 2020 Magyarország program következő fázisában részt vegyen a közös gondolkodásban. Szakértői fórumokon a szakértők véleményét megismerve és beépítve a vállalatok számára egy segédletet dolgozunk ki, melynek használatával egyszerűen tudják azonosítani, mely célok a legrelevánsabbak számukra és melyekhez tudnak kapcsolódni.

 

A szakértői fórumokhoz az Action 2020 munkacsoport tagjai csatlakozhatnak, érdeklődésüknek megfelelően.

 

2015. április 28. Víz: 9:30-11:30
  Klímaváltozás: 12:30-14:30
  Foglalkoztatás: 15:00-17:00
2015. május 5.   Élelmezés: 12:30-14:30
  Fenntartható életmód: 15:00-17:00

 

 

Helyszín: KPMG Irodaház, 1134 Budapest, Váci út 31. – köszönjük a KPMG támogatását a fórumok lebonyolításában.

 

 

ACTION 2020

Az Action 2020 program a WBCSD 2010-ben bemutatott Vision 2050 programjához kapcsolódó platform, mely cselekvésre hívja az üzleti szektort. A Vision 2050 kidolgozása során a WBCSD 20 országban folytatott párbeszédet, több száz vállalat és tudományos szakértő bevonásával kidolgoztak egy víziót, amely a világot a fenntarthatóság pályájára helyezi 2050-re. Ez egy olyan világ lesz, ahol az emberiség nem egyszerűen ezen a bolygón fog élni, hanem a bolygó fizikai korlátain belül,  eltartóképességét tiszteletben tartva fog jól-létben élni. A „jól-létben élni” kifejezés alatt egy olyan világot értünk, ahol az embereknek elérhető, megfizethető lesz az oktatás, az egészségügyi szolgáltatások, a közlekedés, az alapvető élelmiszerek, a víz, az energia, a lakhatás és a fogyasztási cikkek. A „bolygó eltartóképességét tiszteletben tartva” kifejezés egy olyan életmódot jelöl, amellyel az említett életszínvonal fenntartható a meglévő természeti erőforrások használatával, anélkül, hogy tovább rombolnánk a biológiai sokféleséget, az éghajlatot és más ökoszisztémákat.

A 2050-re vonatkoztatott jövőképet az Action 2020 2020-ig kitűzött célokkal teszi konkrétabbá, hogy a fenntarthatóbb világ felé vezető úton a szükséges gyakorlati lépések megtörténjenek. Az Action 2020 globális program szakmai hátterét a Stockholm Resilience Center és a World Resources Institute biztosította. Megtörtént a legfontosabb prioritások, a kihívások és a 2020-ig teljesítendő célkitűzések azonosítása. Most a cselekvésé lesz a főszerep, olyan üzleti megoldások összegyűjtése, kidolgozása, terjesztése, melyek megvalósításával az üzleti szféra hozzájárulhat a kitűzött célok eléréséhez, a problémák megoldásához, enyhítéséhez.

Magyarországon a WBCSD által kijelölt kilenc Action 2020 területből az öt legrelevánsabbnak ítélt került kiválasztásra, melyekkel aktívan kíván a BCSDH foglalkozni a közeljövőben.

A hazai fókuszterületek kiválasztásánál többek között az alábbi szempontokat vettük  figyelembe:

  • kapcsolódik a meglévő hazai nemzetgazdasági célokhoz és/vagy
  • tudományos konszenzus alapján azonosított probléma vagy célkitűzés, és
  • jelentős az üzleti szektor jelenlegi és potenciális szerepe, fontos az üzleti megoldásoknak a megismerése, terjesztése és fejlesztése az adott területen.

Ez alapján az  öt fókuszterület az alábbi:

1) Klímaváltozás és légszennyezés: kiemelt témák a szén-dioxid kibocsátás, üvegházhatású gázok és egyéb károsanyag-kibocsátások, alacsony szén-kibocsátású társadalom/gazdaság, rugalmas alkalmazkodás.

2) Foglalkoztatás: kiemelt témák a képességek, tudás, képzés és munkahelyteremtés, munkanélküliség, esélyegyenlőség a foglalkoztatásban, a társadalmi kohézió, alapvető szükségletek és jogok biztosítása.

3) Víz: kiemelt témák az ivóvíz készletek, vízi élővilág megőrzése, fenntartható vízgazdálkodás.

4) Élelmezés: kiemelt témák a fenntartható mezőgazdaság, tápanyagterhelés, élelmiszer-biztonság, élelmiszer pazarlás és hulladék.

5) Fenntartható életmód: kiemelt témák a fogyasztói szükségletek, igények és magatartás elmozdítása a fenntartható termékek és szolgáltatások irányába.

A BCSDH célja, hogy a kijelölt öt területen Magyarországon releváns, a fenntartható fejlődést előmozdító ambiciózus célokat tűzzön ki tagvállalatai és partnerszervezetei számára tudományos szakértők bevonásával.

  1. Célkitűzések megfogalmazása – 2014. novemberig

A kiválasztott öt területen szakértőkkel egyeztetve a problémafelvetés meghatározása, a legjelentősebb trendek és a problémákat érzékeltető tények azonosítása, a legfontosabb hazai célok kijelölése, és témánként a legfontosabb 3-5 hazai, számszerű és reális célkitűzés meghatározása. A tagvállalatok teljes elkötelezettségének megnyerése és társadalmi párbeszéd ösztönzése a meghatározott célok kapcsán.

  1. Üzleti megoldások azonosítása és terjesztése – 2015. novemberig

A 2014. november 25-én bemutatatásra kerülő Action 2020 Magyarország célok megvalósítását szolgáló üzleti megoldások (technológiák, folyamatok, eszközök, projektek, gyakorlatok) feltárása, értékelése és a legjobbak terjesztése annak érdekében, hogy a hazai üzleti szektor valódi hozzájárulást tudjon felmutatni az Action 2020 célok megvalósulásában. Partnerszervezetek felkutatása, együttműködések kialakítása, társadalmi párbeszéd folytatása.

  1. Célok megvalósítása és értékelése – 2020. novemberig

Munkacsoport

Az Action 2020 Magyarország programot a BCSDH dedikált munkacsoportja koordinálja. A munkacsoportban a BCSDH tagvállalatainak elsőszámú vezetői, fenntarthatóságért, környezetvédelemért, HR-ért és kommunikációért felelős vezetői, szakemberei vesznek részt. A munkacsoport munkáját külső szakértőként az Alternate segíti.

A munkacsoport vezetője: Kapusy Pál, a MOL Csoport Fenntartható Fejlődés vezetője

A munkacsoportban az alábbi vállalatok képviseltetik magukat:

Allianz, Budapesti Erőmű, Coca-Cola, DENSO, ING, Havranek Családi Farm, Holcim, HVG, KPMG, MOL, Nestlé, Pannonia Ethanol, Syngenta, Unilever, Vodafone

Tudományos szakértők, kutatók, civil szervezetek

A BCSDH törekszik már a célok kijelölésének fázisában tudományos szakértők és az egyes témákkal dedikáltan foglalkozó civil szervezetek bevonására. Ennek érdekében szakértői fórumokat szervez mind az öt kiemelt témában 2014 szeptemberében, ahol előzetesen rendelkezésre bocsátott vitaanyagok kerülnek megtárgyalásra.

Vállalatvezetők

A tudományosan megalapozott kihívásokat és célkitűzéseket vállalatvezetői kerekasztalokon vitatjuk meg tagvállalataink elsőszámú vezetőivel 2014 októbere során.

Nyilvánosság

A program nyilvános hazai bemutatására 2014. november 25-én kerül sor egy üzleti ebéd keretében. Az eseményre meghívást kapnak vállalatvezetők, vállalati szakemberek, a bevont tudományos szakértők és a média képviselői.

Kiemelt támogatók

kiemelt-tamogatok5

 

Támogatók
Névtelen2