Új tagvállalatunk, az MBH Bank

Az MBH Bank két stratégiai célja mentén, úgy, mint „Partner a fenntartható pénzügyekben” és „Felelős vállalat” kíván a hazai pénzügyi piacon a fenntartható bankolás megteremtésének kulcsfontosságú szereplője lenni.

Az ESG stratégiájukban alappillérekként szerepelnek a környezeti kockázatok, a tagbankok eddigi kezdeményezései és dekarbonizációs törekvései, valamint a transzparencia és munkavállalói jólét iránti vezetői elvárások. A célok alapján meghatározott, teljesítménymutatókkal is rendelkező feladatok koordinálására jött létre a Bank ESG szervezeti egysége.

Net Zero törekvésüket a PCAF módszertana alapján végzik, Fenntarthatósági Jelentésük a GRI sztenderdeken alapszik.

Társadalmi felelősségvállalási programjuk keretében fontosnak tartják, hogy gazdasági lehetőségeikhez mérten hozzájáruljanak a közösségi fejlődéshez, a természeti és társadalmi környezet érintettjeinek jóllétéhez. Kiemelten fontos ügyeik: a szociálisan hátrányos helyzetűek támogatása felzárkóztatás által, pénzügyi tudatosság és digitális iráskészség fejlesztés, magyar művészet és kultúra támogatása.

A munkahelyi közösségük jóllétének fejlesztése érdekében különböző programokat terveznek dolgozóik tudatosságának és ismereteinek bővítésére, illetve szemléletformálására. Ezen programok a dolgozói-életút teljes spektrumát lefedik, különös hangsúlyt fektetve az egyes dolgozói életciklusok egyedi igényeire, mint például a gyakornokok, pályakezdők, várandós és visszatérő kismamák, illetve a 60 év feletti munkavállalókra irányuló támogatások.

Tagságunkhoz azért csatlakoztak, hogy hozzájárulhassanak a fenntartható jövő alakításához a BCSDH előremutató gondolkodású vállalatainak és vezetőinek közösségében.