A ~700 főt foglalkoztató vállalat tulajdonosa és üzemeltetője a Magyarország területét behálózó nagynyomású földgázszállító vezetékrendszernek, amely a gázszolgáltató társaságokat, erőműveket és a nagyipari fogyasztókat látja el.

A társaság célja, hogy hozzájáruljon az EU-s és a nemzeti klímavédelmi célok eléréséhez, amely törekvés mentén több stratégiai szintű lépést indított el, úgy, mint a földgázszállítási tevékenységhez kapcsolódó emissziócsökkentés, a megújuló gázok szállításához kapcsolódó feladatok felmérése és kialakítása és az ESG riporting. 2021-ben önkéntes vállalással csatlakoztak az OGMP (Oil and Gas Methane Partnership) nemzetközi szervezethez, amelynek módszertani (OGMP 2.0 módszertanok) keretrendszere szerint határozták meg metánkibocsátási céljaikat. Ehhez kapcsolódóan Emisszió Csökkentési Keretprogramot működtetnek és emissziócsökkentési projekteket, munkaszervezési folyamatokat valósítanak meg.

A környezeti felelősségvállalás jegyében Zöld Iroda Programot indítottak, munkavállalóikat rendszeres környezetvédelmi oktatásban részesítik, fenntarthatósági tematikájú FGSZ Akadémia előadásokat szerveznek és Zöld Ötletdobozt tartanak fenn.

A társaság etikai bizottságot, etikai kézikönyvet és etikai bejelentővonalat működtet, emellett esélyegyenlőségi tervvel is rendelkeznek.

A BCSDH-hoz azért csatlakoztak, hogy erősítsék fenntarthatósági szemléletüket, hasznos best practice-ket ismerjenek meg, bővítsék ismereteiket a zöld energia iparágban, valamint, hogy saját tudásukat is megosszák a tagokkal.

A 2021-ben alapított 8G Energy Solutions Zrt. vállalati ügyfelei számára komplex energetikai szolgáltatás megvalósítására törekszik.  Az egyedi megújuló energia projekteknél a teljes projekt életciklust lefedő szakmai kompetenciákkal rendelkezik: energiatermelő-, és tároló rendszerek tervezése, engedélyezése, kivitelezése, üzemeltetése és e-mobilitás (elektromos autótöltő, carport rendszer). Széles körű energetikai tanácsadást nyújt a vállalati energia stratégiától a személyre szabott egyedi projektekig, továbbá zöld energia témájú pályázatokhoz kapcsolódó szakmai tartalmak, ajánlatok írásában is részt vesz. Lakossági ügyfeleit elsősorban napelemes rendszerekkel szolgálja ki.

A cég megnevezésében a „8G” azt a nyolc zöld és állandóan megújuló energiaforrást jelöli, amellyel kapcsolatban a társaság a tevékenységét végzi, úgy mint: nap, szél, levegő, földhő, termálvíz, víz, hidrogén, biomassza. A vállalat folyamatosan dolgozik az innovációk és technológiai fejlesztések bevezetésén az energetika, energiamenedzsment és energetikai információtechnológia területén. A Biggeorge Property cégcsoport tagjaként tőkeerős üzleti háttérrel, sokéves iparági tapasztalattal és széleskörű referenciával rendelkeznek.

Kiemelt figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, stratégiai céljaik a fenntarthatóság jegyében:

  • az energiahatékonyság növelése,
  • a megújuló energiaforrások alkalmazása,
  • az esélyegyenlőség biztosítása a munkavállalók számára,
  • valamint a transzparens működés továbbfejlesztése és a vállalati folyamatok tovább javítása révén.

Legfőképp a napelemek telepítésével kívánnak hozzájárulni a megújuló energia nagyobb arányú felhasználásához. Fenntartható, hosszútávú fejlődési céljaik között pedig szerepel az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások használata, mely célokkal az éghajlatváltozás ellen kívánnak fellépni és a biodiverzitás helyreállításában is részt szeretnének venni.

A zöld energia alkalmazása mellett nagy figyelmet szentelnek munkavállalóikra, ezen belül is a nemek közti egyenlőségekre, a diszkriminációmentes munkahelyi környezetre, illetve a munka és magánélet egyensúlyának fenntartására. Emellett folyamatos lehetőséget biztosítanak a szakmai és személyes fejlődésre, előlépésre. Munkatársaikra, mint sikerük kulcsára tekintenek.

2022 óta a cégcsoport szintű Fenntarthatósági és ESG jelentésben szerepel a vállalat, valamint célkitűzéseik között szerepel, hogy 2024-ben önállóan is elkészítsék ESG jelentésüket. 2024-ben a vállalati tanácsadási tevékenységük kiterjesztését tervezik ESG területre is.

A vállalat – a BCSDH célkitűzéseivel összhangban – azért csatlakozott a tagsághoz, mert részese szeretne lenni egy olyan szervezetnek, amely tovább növeli a fenntarthatóságot, a zöldebb jövőt Magyarországon: ezzel példát mutatva azon vállalkozások számára, melyek még esetleg nem alkalmaztak fenntartható vállalatvezetési irányelveket.

Az iData Kft. Magyarország egyik vezető GPS-es nyomkövetéssel foglalkozó középvállalata. A cég flottakövetéssel, üzemanyagkontrollal, járművédelemmel, 3,5 tonna össztömeg feletti tehergépjárművek, valamint buszok útdíjfizetésével foglalkozik, norvég tulajdonosával, a Norbit-tal erős nemzetközi háttérrel rendelkezik. Fő terméke az iTrack GPS Nyomkövető Rendszer, mely 5 400 ügyfél 40 000 járművében van jelen. Komplex telematikai szolgáltatóként közvetve hozzájárul ügyfelei környezeti fenntarthatósági törekvéseinek támogatásához.

Fenntarthatósági stratégiájuk és céljaik meghatározása vállalatcsoport szinten történik, eszerint négy fő irányvonalat határoztak meg: még több fenntartható lehetőség felfedezése; a fenntarthatóság új valóságához igazodó megoldások nyújtása; a tehetségek tökéletesítése egy vonzó munkahelyen; biztonságos munkakörnyezetben etikus üzleti magatartás.

Szolgáltatásaink fejlesztésében az ESG követelményrendszer stratégiai szerepet tölt be. Nagyvállalatok, kis- és középvállalatok Scope 1, Scope 3 területen nyújtanak segítséget a valós idejű adatok szolgáltatásával, illetve azok elemzésében. Speciális, egyedi és igazságos VSE (Vezetésistíluselemzés) szolgáltatásukkal segítenek elérni a fenti vállalatok klíma céljait (SBTi), valamint a munkahelyi biztonság megalapozását.

A vállalat az elsők között nyerte el az Üzleti Etikai Díjat. Az emberi értékek üzleti és vezetési alapelveikben kiemelten szerepet kapnak. Összehangolva az anyavállalattal, Etikai és Magatartási Kódexet hoztak létre, visszaélésbejelentési Rendszert üzemeltetnek, valamint hároméves Esélyegyenlőségi Tervvel rendelkeznek. Munkavállalóik több, mint fele védett csoportokba tartozik. 2015 óta az Esélyegyenlőségi Charta tagjai és számos olyan intézkedésük van, amellyel toleráns, összetartó, lojális munkavállalói közösséget építenek. 2023-ban „A legjobb női munkahely” címet szerezték meg, amelyhez az is hozzájárult, hogy a vezetésükben a nők aránya 50%.

IT szolgáltatóként elengedhetetlen számukra az információbiztonság, ennek alapelveit az IT Irányelvek dokumentumuk tartalmazza. CSR tevékenységük keretében örökbe fogadtak egy óvodát és egy idősek otthonát.

Céljuk, hogy folyamatosan feltárják, hogyan tudnak részt venni ügyfeleik, partnereik és a társadalom egészének fenntarthatósági kihívásainak megoldásában.

Fenntarthatósági jelentésüket vállalatcsoport szinten adják ki.

Elindult a Sharity Impact hamarosan kezdődő crowdfunding kampányának előregisztrációs szakasza a Tőkeportálon. Legyél te is részese egy olyan digitális innovációnak, amely üzleti tevékenységekhez (mint pl. kommunikáció, marketing, hirdetések, PR, employer branding) – mérhető és ESG jelentésbe illeszthető módon – kapcsol társadalmi hasznosságot. Egy izgalmas és komoly üzleti modell biztosítja a Sharity működésének fenntarthatóságát.

Az előregisztrációs lehetőség (amely nem jelent kötelezettségvállalást) a részletekkel a következő linken érhető el: https://tokeportal.com/sharity/

Az 1990-ben alapított, közel 150 főt foglalkoztató vállalat száraz-, hűtött-, illetve fagyasztott élelmiszerek raktározásával és szállítmányozásával, teljeskörű logisztikai tevékenységgel szolgálja ki ügyfeleit.

A társaság elkötelezett a környezetvédelem területén: célja, hogy 2030-ra 53%-kal csökkentse az egy tonnára eső széndioxid-kibocsátását. Ennek érdekében kiemelt figyelmet fordít a hulladék kezelésére, annak szelektív gyűjtésére és a körforgásosság megteremtésére. Magyarországon az elsők között vásároltak CNG, LNG, majd mild hibrid tehergépjárműveket és idén érkezik az elektromos hűtési megoldás. Cégesautó flottájuk csak környezetkímélő járművekből állhat.

ISO 14001 és ISO 50001 minőségirányítási rendszert, valamint fenntarthatósági munkacsoportot működtetnek. 2018-ban csatlakoztak az SBTi-hez. Cégcsoport szinten a környezeti hatásukról CDP jelentést készítenek és belső jelentési rendszerük keretében folyamatosan mérik az üvegházhatású gázok kibocsátását a három fő területen (GHG szerint Scope1, Scope2 illetve Scope3 szinten).

A teljes cégcsoporton belül és működésük során is a sokféleséget, az elfogadást, a diszkrimináció-mentességet és az egyéniséget képviselik. Fenntarthatósági stratégiájuk megvalósításához hozzájárul, hogy a dolgozóiknak folyamatos tréningeket biztosítanak.

Partnereikkel történő kapcsolattartásukat – mind vevői, mind beszállítói vonalon – a rendszeres kommunikáció és a proaktiv hozzáállás jellemzi.

A BCSDH-hoz azért csatlakoztak, mert úgy gondolják, hogy egy nagyvállalatokat is tömörítő szervezet hatékonyan tudja képviselni az egyes cégek fenntarthatósági célú törekvéseit és jó példával, szakmai iránymutatással tud elöljárni az üzleti életben.  A szervezet tagjaként szeretnék ők is szakmai tudásukat tovább mélyíteni, illetve egy innovatív csapat részeseként támogatást nyújtani és kapni.

Az 1999-ben alapított, több mint 35 fős ügyvédi iroda jogi tanácsadói tevékenységet végez hazai és nemzetközi ügyfelei számára.

A KINSTELLAR elsősorban a működésén, az üzleti célkitűzésein, a projektjein, továbbá az általa elvállalt ügyeken keresztül járul hozzá a fenntarthatósághoz.

A KINSTELLAR a környezeti terhelés csökkentése érdekében karbonsemleges működésre törekszik; főbb célkitűzésük az ökológiai lábnyom csökkentése, ideértve különösen a karbonlábnyom csökkentést és a vízlábnyom csökkentést, energiabeszerzés terén pedig a károsanyagkibocsátás csökkentését a felhasznált energia forrása hatékonyságának javításával. A társaság anyag- és hulladékstratégiája mentén olyan lépéseket tett, mint a hulladék csökkentése; a kommunális, műanyag és papír hulladék újrahasznosításra bocsátása; valamint az IT hulladék újrahasználatra vagy újrahasznosításra bocsátása.

Az irodának a dolgozók jelentik a legfőbb értéket, ezért az alapvető emberi értékek és diverzitás tiszteletben tartása terén célja a magasabb szintű értékteremtés elérése, amelyet olyan intézkedésekkel kíván elérni, mint a munkatársi és szakmai diverzitás növelése végzettség és kompetencia szerint, a nemek arányos megjelenése a vezetők között, a szülés utáni visszatérés támogatása, a munkatársi elégedettség mérése és javítása, valamint a munkatársak munkahelyi biztonságérzetének növelése.

Még nem készítettek fenntarthatósági jelentést, de célul tűzték ki a 2024-es év vonatkozásában jelentés kiadását.

A BCSDH-hoz azért csatlakoztak, mert – szakmai kompetenciájukra támaszkodva – részt kívánnak venni és hozzá szeretnének járulni azokhoz a konstruktív és előremutató műhelymunkákhoz, amelyek olyan modern üzleti megoldásokat hoznak létre, amelyek a fenntarthatósági szempontoknak megfelelnek, illetve célul tűzi azokat.

Az Európai Unió számos riporting, esélyegyenlőségi iránymutatásaiban, direktívájában ösztönzi a vállalatokat, hogy tegyenek a női esélyegyenlőségért.

Több női felsővezetőt, középvezetőt, igazgatósági tagot szeretnének látni az üzleti szektorban, és a jelenleginél sokkal kisebb bérszakadékot a férfiak és nők között. (Nemek közti bérszakadék – MVÜK (mvuk.hu))

Az MVÜK Női Vezetői Klub közvetlenül járul hozzá a női vezetők láthatóságához, sikerességéhez és elismertségéhez. 2023. októberben lebonyolított hiánypótló, nem reprezentatív kutatása számos fontos jelenségre hívja fel a figyelmet és a szólít fel cselekvésre. Mit ér a vezető, ha nő? – MVÜK (mvuk.hu) Hiszen, bár sok vállalatvezető fókuszába bekerült a klímavédelem és karbonsemlegesség, nem szabad megfeledkeznünk a társadalmi pillér számos további fontos eleméről sem, legyen szó a felelős foglalkoztatásról, női vezetők arányának növeléséről, sokszínűségről vagy éppen a közösségi szerepvállalásról. Ezek az értékek az MVÜK számára kiemelten fontosak és tagjaival együtt, összefogásban kíván pozitív hatást elérni a hazai üzleti szektorban. Mindezért számos civil kezdeményezésben vállalunk részt, megosztjuk tudásunkat, tapasztalatunkat: Hol látjuk gyermekeinket 2034-ben? – MVÜK (mvuk.hu). Mindemellett büszkék vagyunk sikeres női vezetői tagjainkra és tevékenységükre: Februári büszkeségeink – Női Vezetői Klub – MVÜK (mvuk.hu).

 

Az óvodai és iskolai közösségek fenntarthatósági ötletekkel nevezhetnek, a legjobb programok megvalósulását összesen 25 millió forinttal támogatja az energiavállalat.

A környezeti fenntarthatóságra nevelés támogatására és népszerűsítésére idén újra meghirdeti a Föld bajnokai elnevezésű pályázatát az E.ON Hungária Csoport. A pályázatra gyerekekből és tanárokból vagy szülőkből álló iskolai és óvodai közösségek jelentkezését várják, amelyek elkötelezetten tenni akarnak a fenntartható jövőért.

A pályázatokat a tavalyihoz hasonlóan az idén is a megújuló energia, az energiahatékonyság, a klímavédelem, az üvegházhatású gázok, a levegőtisztaság, a vizek védelme, az újrahasznosítás, a természeti erőforrások és a biodiverzitás témakörében várják.  A részletes kiírást és pályázati anyagot a Föld bajnokai oldalon érhetik el az érdeklődők, a pályázatokat 2024. április 5-ig lehet beküldeni. A 25 millió forint összdíjazású Föld bajnokai pályázaton indulók projektenként 2,5 millió forint összegű támogatást nyerhetnek zöld elképzeléseik megvalósításához. Az E.ON a  közönség szavazataira is számít, hiszen a közönség voksai is bejuttathatnak egy iskolát vagy óvodát a győztesek közé.

Az E.ON oldalán elérhető tavalyi nyertes pályázatokat bemutatórövid videókban a nevezők maguk mutatják be terveiket, melyekből bárki meríthet ihletet és ötletet – akár, ha pályázna az idei Föld bajnokai programra, vagy ha saját zöld programjához szeretne inspirációt kapni.

A pályázatokat öttagú zsűri bírálja majd el, tagjai Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgatója és dr. Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató mellett fenntarthatósággal foglalkozó szakemberek – Szomolányi Katalin, a Planet Fanatics alapítója, és Nagy Réka, Ökoanyu, klímakommunikációs előadó, író, újságíró, valamint a fenntarthatósági szakácskönyvet is író Pokorny Lia színésznő.

A környezeti és fenntarthatóságra nevelés kis lépésekkel kezdődik, az E.ON pedig abban hisz, hogy a legkisebb iskolai vagy óvodai közösségek projektjei is képesek változást előidézni a szűkebb környezetükben. Összefogással minden közösség sokat tehet a fenntarthatóbb holnapért és az új generáció környezeti problémákra érzékeny szemléletének megteremtéséért.

A Parlament 2023. december 12-én elfogadta a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényt. (A törvényre a továbbiakban ESG törvényként hivatkozunk.)
A törvényben szereplő fontosabb változások közül hírlevelünkben kiemeltük azokat, amelyek az Önök számára leginkább relevánsak lehetnek.
Az ESG törvény

  • meghatározza azon vállalatokat, amelyeknek fenntarthatósági tevékenységük kapcsán adatszolgáltatási kötelezettsége áll elő;
  • részletezi a fenntarthatósági célú átvilágítási folyamat lépéseit a kockázatkezelési folyamattól a megelőző és korrekciós intézkedéseken át az ESG beszámolóig;
  • közzéteszi a gazdaságfejlesztési miniszter és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának a törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatait; valamint
  • ismerteti az ESG beszámoló elkészítésének kereteit, illetve a beszámoló ellenőrzésének módját.

A törvény emellett kitér

  • a fenntarthatósági jelentéstételre kötelezett vállalkozásokra és a fenntarthatósági jelentés tartalmára; valamint
  • a fenntarthatósági jelentés közzétételével kapcsolatos egyéb kötelezettségekre.

A rendelkezések 2024. január 1-jén léptek hatályba.

A törvény szövegének elérhetősége: T/6070/8. a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról.

Összefoglaló – PDF letöltése

Az összecsukható, újrahasznosítható, könnyen tisztítható, strapabíró rekeszek valamennyi SPAR üzletben megjelennek az év folyamán.

„A SPAR Magyarország számára stratégiai kérdés a környezeti fenntarthatóság elérése. Fontos célunk, hogy csökkentsük a hulladéktermelést, segítsük a keletkezésének megelőzését, valamint növeljük az újrahasznosítás mértékét. 2023-ban is számos olyan intézkedést hoztunk, amelyek ezeket a célokat szolgálják. Többek között döntöttünk arról, hogy kevesebb műanyagot használunk egyes termékek csomagolásánál, emellett jelentős mennyiségű műanyagfóliát takarítunk meg azzal, hogy többször használatos rolli-ponyvával fedjük le a szállítmányok egy részét. Új, digitális megoldásainkkal pedig a papíralapú adminisztrációt sikerült nagyban csökkentenünk. Az idei év egyik fontos lépése ezen a téren, hogy a SPAR-hálózatban egységesen bevezetjük az úgynevezett „IFCO” tárolórekeszeket, amelyek nemcsak az élelmiszerbiztonság területén erősítenek minket, hanem a környezettudatos működésünket is segítik” – hangsúlyozta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Az új rekeszekkel a bolti megjelenés egységesebb, esztétikusabb lesz. Ezen felül a magas élelmiszerbiztonsági feltételeknek megfelelő, többször használatos tárolórekeszeknek több más előnye is van. Egyrészt a jövőben lényegesen kevesebb karton, műanyag és fa úgynevezett egyutas rekeszre lesz szükség. Az új rekeszek strapabíróak és összecsukhatóak, ezáltal a szállítás során jelentős költségek takaríthatók meg. Másrészt könnyen tisztíthatóak, és a logisztikai folyamatok során kisebb az áru sérülésének lehetősége, ami a zöldségek és gyümölcsök esetében kiemelten fontos szempont. A rekeszek újrahasznosíthatóak, sérülés esetén pedig a gyártó teljes egészében újra fel tudja használni ezeket alapanyagként.

A SPAR Magyarország 2023 szeptembere óta teszteli az új rekeszeket, a tapasztalatok igen kedvezőek a használatukkal kapcsolatban. A tervek szerint az év végére a vállalat valamennyi üzletében megtalálható lesz az új rendszer, ahol annak használata indokolt.