Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.) 1991-ben alakult, 100%-os tulajdonosa a Magyar Állam.

Az MFB Zrt. alaptevékenységei keretében kedvezményes hiteleket nyújt hazai vállalkozások és magánszemélyek számára, fejlesztési célkitűzéseket hajt végre, valamint Magyarország európai uniós tagságával kapcsolatos holdingalap-kezelési feladatokat lát el. Fejlesztési bankként kiemelt célja, hogy olyan területeken nyújtson finanszírozási lehetőséget, ahol a kereskedelmi bankok nem tudnak hatékonyan hitelezni, így tevékenységének fókuszában a piaci hiányosságok kitöltése áll.

Az MFB Zrt. fejlesztési bankként a finanszírozás révén Magyarország igazságos és fenntartható gazdaságra való áttérésének egyik motorjaként működik. Fejlesztési banki missziójával összhangban fontos küldetésének tekinti, hogy hozzájáruljon Magyarország fenntartható gazdasági növekedéséhez és károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez, valamint hogy a megfelelő technológiákkal elősegítse a klímasemleges és környezetbarát gazdaságra történő átállást, egyben biztosítva, hogy ez az átalakulás a társadalom igényeivel is összeegyeztethető legyen.

Az MFB Zrt. 2022. decemberben tette közzé első, 2021. évi ESG (Fenntarthatósági) Jelentését, a 2022. évi ESG (Fenntarthatósági) Jelentést pedig 2023. szeptemberben publikálta.

MFB Zrt. környezeti felelősségvállalása keretében bevezette a Zöld Iroda Programot és 2022. során Zöld Iroda Program minősítést szerzett. Rendszeresen méri karbonlábnyomát (Scope 1 és 2 kibocsátását) a francia ABC (Association Bilan Carbone) által kidolgozott Bilan Carbon eszköz segítségével. Kialakította a 6 zöld és 3 társadalmi célt tartalmazó Fenntartható Finanszírozási Keretrendszerét a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően (GBP, SBP, GLP, SLP), amely lehetővé teszi a Bank fenntarthatósághoz kötődő (beleértve a „zöld” és „társadalmi célú”) forrásbevonási és hitelezési tevékenységének összehangolását. A Keretrendszer hitelesítését 2023 februárjában a Sustainalytics Morningstar végezte SPO (Second Party Opinion) hitelesítés kiadásával. Megkezdte a fenntartható finanszírozási tevékenységei környezeti és társadalmi hatásainak mérésére alkalmas rendszer kialakítását.

Az MFB Zrt. „zöld” és „társadalmi célú” finanszírozási portfoliója nemzetközi standardok figyelembe vételével (ICMA, LMA ajánlások, EU Taxonómia rendelet) 2023. 06. 30-án az alábbiak szerint alakult: zöld épületek: 19 378,00 millió HUF, megújuló energetikai projektek: 37 974,00 millió HUF; zöld vállalati kötvények: 93 400,00 millió HUF; mikro-, kis- és középvállalati programhitelek: 322 155 726, 302 millió HUF; Diákhitel Központ számára nyújtott finanszírozás: 64 646,00 millió HUF; zöld garanciavállalása: 35 240,00 millió HUF.

Az MFB Zrt. számára kiemelten fontos az etikus és felelős működés biztosítása, rendelkezik Magatartási és etikai szabályzattal, Etikai Bizottságot, valamint a jogsértések Bankon belüli jelentésének kivizsgálására független és önálló etikai eljárást működtet.

A Bank az emberi jogok és alapvető emberi értékek, valamint a diverzitás tiszteletben tartása érdekében elkötelezett a diszkrimináció minden formájának elítélésben és kiemelten kezeli az esélyegyenlőség biztosítását a szervezeten belül.

A Bank compliance funkció működtetésével biztosítja az átláthatóságot a szervezetben, amely fontos eleme a Bank Felelős Vállalat-irányítási (corporate governance) és belső kontroll rendszerének.

A BCSDH szervezethez történő csatlakozás révén erősíteni kívánja a környezeti és társadalmi fenntarthatósági kihívások kezelésében vállalt szerepét. Várhatóan a szervezeti tagság hozzájárul majd ahhoz, hogy az MFB Zrt. a tagszervezetek finanszírozási igényei alapján új, innovatív pénzügyi termékek segítségével növelje a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó finanszírozási tevékenységét, valamint hosszú távú, értékteremtő együttműködéseket, tudás- és tapasztalatcserét alakítson ki a téma iránt elkötelezett felelős vállalatvezetőkkel, szervezetekkel.

A Mazars olyan nemzetközi, integrált és független szervezet, amely a könyvvizsgálat, a számvitel, valamint az adó-, pénzügyi, jogi* és üzleti tanácsadás területén nyújt szolgáltatásokat ügyfeleinek. A Mazars a világ több mint 95 országában van jelen A Magyarországon 1991 óta jelen lévő Mazars az egyik vezető hazai könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat. 190 magasan képzett és elkötelezett szakemberrel teljes körű szolgáltatást nyújt ügyfeleinek valamennyi ágazatban.A Mazars globálisan elkötelezett a fenntarthatóság iránt, így természetesen a hazai irodában is szívügyének tekinti a fenntartható működést, céljai között szerepel az ESG mindhárom területén az elkötelezett működés és a folyamatos fejlődés.

Ennek érdekében az elmúlt években több lépést is tett.

Szolgáltatóként egyik legfőbb értékük és erőforrásuk a munkatársaik közössége, így az „S” és „G” területek is kiemelten fontosak számukra. Nagy hangsúlyt fektetnek a munkavállalókkal való rendszeres kommunikációra, véleményük megismerésére. Számos programmal rendelkeznek a diverzitás és alapvető emberi értékek témában, mint például a Munka-Magánélet-Mazars program, a tehetséggondozás, az átfogó szakmai és soft skill tréning program, a kismamák reintegrációja, egészségmegőrzési programok, stb. A megvalósított programokról, valamint a munkavállalók összetételéről, a diverzitásról, a nők helyzetéről, a férfiak és nők átlagkeresetéről minden tagvállalat évente riportál az anyavállalat felé. Az emberi jogokkal és alapvető emberi értékekkel, valamint a diverzitással kapcsolatos hitvallásukat etikai kódexük (Code of Conduct) tartalmazza, amelynek ismerete és betartása minden Mazars munkavállaló kötelessége.

Környezetére felelős vállalatként a nettó zéró működés eléréséhez bevezetésre kerül a cégcsoportnál a karbonlábnyom és ÜHG kibocsátás mérése (a GHG Protocol szerint): ez már több mint 80 országban működik, melyek együttesen a Mazars teljes létszámának és kibocsátásának 95 százalékát képviselik.

A Mazars csatlakozott az SBTi (Science Based Targets initiatve) kezdeményezéshez, valamint országszintű dekarbonizációs programot is fejleszt. Tudatosan csökkenti az üzleti utazások számát, a beszerzések során a fenntartható és környezet semleges megoldások felé nyit, valamint beszállítói etikai kódexet is létrehozott, amelyet a beszállítók fenntarthatóság szerinti minősítése fog követni. A biodiverzitás növelésére, a természeti környezet helyreállítására leányvállalati szintű programokat működtet, amelybe munkavállalóikat is bevonja.

A Mazars csoport 2019 óta készít fenntarthatósági jelentést. Vállalásuk, hogy 2024-ben a Mazars Kft. a 2022/23-as üzleti évéről helyben is készít és megjelentet fenntarthatósági jelentést. A hazai iroda 2023 szeptemberében megkapta az EcoVadis ezüst minősítését.  A zöld jövő érdekében továbbra is megteszik a szükséges erőfeszítéseket, hogy cégük fenntartható módon működjön.
Mind csoportszinten, mind helyi szinten Átláthatósági jelentést (Transparency report) tesznek közzé, amelyben többek között információkat közölnek az értékeikről, a működésünk érintetti köréről, a belső és külső kockázatkezelésükről, a minőségbiztosítási rendszerükről és gazdálkodásukról.

A Mazars azért csatlakozott a BCSDH-hoz, mert fontosnak tartja, hogy a fenntarthatóság területén is olyan kompetenciákkal rendelkezzen, amellyel egyrészt az ügyfeleiket segítheti a tudatos és fenntartható működés, jelentéstétel és jövőbeni fejlődés megvalósításában, másrészt saját működésében is alkalmazhassa ezeket. Munkavállalóik fontosnak tartják magukat folyamatosan képezni, másoktól tanulni és megszerzett tudásunkat megosztani. Céljuk, hogy aktív, megbecsült és hasznos tagjai legyenek ennek a közösségnek.

Az 1992-ben alapított családi gazdaság, a Szeredi Kft. regeneratív gazdálkodási formában szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik 1.200 hektár szántó területen, amelyhez 112 hektár saját telepítésű erdő is párosul. A szántóföldi területeken őszi durumbúzát, étkezési- és olaj napraforgót, szójababot, őszi takarmányborsót (vetőmagot is), őszi étkezési mákot, őszi spenótot, oregánót és kukoricát termesztenek.

A regeneratív rendszer működtetése olyan fenntartható alternatíva, amelynek elsődleges célja, hogy a biológiának adja át a szerepet a mesterséges anyagok fokozatos kizárása mellett, míg el nem ér arra a szintre, hogy a talaj művelése nélkül, a C02 kibocsátás minimalizálásával és a biológia segítségével egy magasabb tápelem- és vitamin tartalmú élelmiszer alapanyagot állít elő.

A saját gazdaságukban kaszálható gyepsávokat, mezővédő erdősávokat alakítanak ki vagy a rendszeresen megjelenő mezei pocok túlszaporodását a ragadozó madarak felszaporításával oldják meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület bevonásával. A vetésszerkezetükbe egyre több faj termesztését hozzák be, illetve több fajt együtt vetve fokozzák egy-egy tábla biodiverzitását.

Hosszú távú és fenntartható gondolkodásukat mutatja, hogy céljuk és szívügyük, hogy a környezetükben minél több gazdaság átálljon a regeneratív gazdálkodásra, hogy ne csak egy-egy regeneratív „farmszigetként” működjenek, szolgálva ezzel az ökológiai rendszer pozitív irányba történő elmozdulását. Több szakmai szervezettel is együttműködnek, egyrészt, hogy gyakorlati segítséget nyújtsanak és tapasztalatokat osszanak meg a gazdákkal, valamint, hogy elősegítsék a rendszerszintű változásokat is.

A BCSDH-hoz való csatlakozásukkal további fenntarthatósági jógyakorlatokat szeretnének megismerni, tanulni azokból, emellett hasonló, a fenntarthatóság iránt mélyen elkötelezett embereket megismerni és a regeneratív gazdálkodás vonatkozásában kapcsolati tőkéjüket erősíteni.

ESG üzletágat indított a DANDELION Group azzal a céllal, hogy a fenntarthatóság területén stratégiai iránymutatást is nyújtson a kötelezett vállalatoknak az eddigi gyakorlati szakmai támogatáson túl.

Az elmúlt közel két évtizedben erre a szakmai támogatásra az EHS területen került sor több száz esetben közép- és nagyvállalatok számára. Az operatív feladatokon túl a DANDELION Group ügyfeleinél vállalatirányítási rendszereket épített ki és ennek keretében a szisztematikus és fenntartható működés mellett tette le a voksát.

Idén ősztől a tanácsadó cég részéről már az ESG és EHS szakértői támogatására is számíthatnak az értékláncok mindazon szereplői, akik piaci sikereikkel karöltve kötelezettként vagy önkéntes vállalásként tenni akarnak egy egészségesebb környezetért és társadalomért.

A Bridge Business-szel és az MVÜK-val tavaly októberben útjára indított kampány célja egy negyedéves, valós helyzet- és jövőkép értékelés a hazai üzleti élet szemszögéből.

Azzal, hogy negyedévente az OPTEN és a Bridge Business megméri a hangulatot, segíthet tisztábban látni és kiszámítani, vajon az üzleti partnereink, a potenciális piacunk milyen hangulatban van. Már az előző megkérdezések alapján is érdekes, szektoronként és cégméretenként eltérő eredmények születtek, melyekről itt olvashat bővebben.

2023. harmadik negyedévében ismét feltesszük a kérdést. Továbbra is kutatjuk a választ erre az egyszerű, de a mai kiszámíthatatlan világban egyre fontosabb kérdésre.

Amennyiben Ön cégvezető, kérjük, szánjon 1 percet a kérdőív kitöltésére!

Az OPTEN a Bridge Budapest Vállalható Üzleti Kultúráért Kezdeményezésének Nagykövete, ezért is kiemelt számunkra az ügy felkarolása az Egyesülettel és az MVÜK-val együttműködésben.

Üzleti és privát hangulatfelmérés a tisztább képért!

 

A 2018-ban alapított Proworx Digital Kft. saját fejlesztésű szoftveres termékeivel számos marketingkommunikációs tevékenységhez kapcsolódóan nyújt támogatást ügyfelei számára, de ezek mellett kommunikációs eszközkezelés területen alkalmazható piacvezető szoftver is megtalálható a termékpalettáján.

Legújabb fejlesztésük, a Kingfisher a fenntarthatóság területére fókuszál: ez egy olyan szoftveres platform, amely a vállalatok fenntarthatósági értékelését és a beszállítók fenntarthatósági átvilágítást/értékelést támogatja.

Digitalizációval foglalkozó vállalkozásként a társaság számára saját működése során is kiemelten fontos a fenntartható működés kereteinek megteremtése. 2024-ben tervezik a karbonkatalógusuk összeállítását, karbonlábnyomuk kiszámítását és karbonsemlegességi akcióterv összeállítását. Saját kibocsátásuk kapcsán a tavalyi év folyamán megtörtént a gáz fűtésről való átállásuk elektromos rendszerre.

Azért csatlakoztak a BCSDH-hoz, mert tevékenységük közvetlenül támogatja a fenntarthatóságot, így szeretnének további olyan kapcsolatokat építeni, amelyekben a fenntarthatóság vonatkozásában a digitalizációnak tere van, emellett szívesen ismerkednének fenntarthatósági legjobb iparági mintákkal.

A Díjbeszedő Csoport csatlakozva a felelősen gondolkodó, a fenntartható jövőért érdemi döntéseket meghozó és ez alapján konkrét megoldásokat kidolgozó vállalatok köréhez, kiadta a második, 2022. évre vonatkozó Fenntarthatósági jelentését.

A DB Csoport Fenntarthatósági jelentésében szerepel a környezetvédelem, a társadalom és a vállalatirányítás területén elért eredménye a nemzetközileg legelterjedtebb fenntarthatósági szabvány, a GRI elvárásainak megfelelően.
A jelentés a cégcsoport fenntarthatósági tevékenységét a prudens működés, szemléletformálás, digitalizáció, karbonsemlegesség, munkavállalók iránti felelősség és a társadalmi felelősségvállalás pillérein keresztül mutatja be.

A Market Építő Zrt. által életre hívott ROM Vándor program keretében elkészült a második romemlék: a Kövesdi templomrom helyreállítása a Balaton-felvidéki Aszófőn közel 50 millió forintból valósult meg.

Tavaly indult útjára a ROM Vándor elnevezésű program a Market Építő Zrt. vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR) tevékenységének részeként. A vállalat az építőipar kiemelt szereplőjeként olyan, több éves időszakon átívelő komplex CSR-programot alkotott, amely szorosan kapcsolódik tevékenységéhez, illeszkedik hitvallásához, mindemellett értéket teremt. A kezdeményezés legfőbb célja épített örökségeink felfedezése, megóvása és népszerűsítése, többek közt azok felkutatásával, szakszerű helyreállításával és a műemlék környezetének megújításával.

2022 októberében, a program első elemeként a Zsámbéki-medencében található Töki romtemplom újult meg, ezúttal pedig a kezdeményezés második állomásaként a Kövesdi templomrom és környezete kaphatott a jelentőségéhez méltó felújítást közel 50 millió forint értékben.

A Kövesdi templomrom megújítása az előkészítési munkálatokkal együtt több mint egy évet vett igénybe. A projekt keretében megvalósult:

 • a műemléki szempontból kiemelt értékes szerkezetek állagvédelme és restaurálása (faragott párkánysor, vakolt felületek megerősítése),
 • a kőfal állagmegóvó munkái, az ehhez kapcsolódó, szükséges visszabontások, valamint a ’60-as évekbeli helyreállítások kiigazításai,
 • a sekrestye belső terében az elmélyedéshez alkalmas egyedi gyártású műkőpad, hozzá kiegészítésnek két darab műkő-mécsestartó elhelyezése,
 • a romemlék körüli környezetrendezés,
 • egyedileg gyártott információs tábla elhelyezése,
 • valamint az épületet körülvevő, az eredeti nyomvonal mentén, a Market önkénteseinek bevonásával újraépült, 160 méter hosszúságú, kézi munkával készített vesszőkerítés kialakítása.

A Kövesdi templomrom és környéke a Natura 2000 ökológiai hálózat része, ezért fokozott turisztikai és zarándokcélpontnak is tekinthető a romemlék környezete.

 

Történelmi kincsesbánya

A templomrom a település 1260 körül épült, román kori, egyhajós templomának maradványa. A több építészeti periódusban átépített szakrális épület főhomlokzatát egykor a vándorok védőszentjét, Szent Kristófot ábrázoló freskó díszítette, a heterogén falszövet mintegy 14-féle kőtípust rejt. 1552-ben, a török hadjárat idején a templommal együtt pusztult el Kövesd települése is.

 

Váratlan tudományos felfedezések a megújítás során

A megújítás előkészítéseként a Kövesdi templomrom környezetében összesen mintegy 7.500 négyzetméteren végeztek georadaros méréseket, amely során felmérték az itt található, római kori épületegyüttest, amelyre a XIII. századi templom épült. A mérések során beazonosították a középkori templom körítőfalát is, amely részben vágja a római épületet, részben felhasználja annak falait. Ez a háromkaréjos épület egy nagyméretű római kori épülethez kapcsolódik, részletei már a korábbiakban ismertek voltak, a mérés során azonban újabb, korábban ismeretlen részleteit fedezték fel déli irányban.

A vizsgálatoknak köszönhetően egy nagy méretű, 120×65 méter kiterjedésű, római kori épületegyüttes alaprajzát sikerült beazonosítani, amelynek több részletére is fény derült a kutatás során. Az eredmények közül kiemelkedőek a déli részen lévő fürdőépület felszín alatti maradványai, ahol többek közt az északi irányból ide vezető római vízvezeték nyomait is sikerült azonosítani.

A tervezés részeként megvizsgált napjárás és a templom tájolásának összevetése is páratlan eredményt hozott. A tavaszi és az őszi napéjegyenlőség idején a homlokzat körablakán késő délután átsütő nap fénye a főoltárra esik. Erre utalva az ablaknyílás betétjébe egy fénygyűrűt helyeztek, amely egy latin feliratot rejt: „SOL OMNIBUS LUCET” (A Nap mindenkire süt). A gyűrű párjaként a főoltár homloklapján is megjelölték a napéjegyenlőségi fényfolt helyét. A két végpont a jeles napokon egyszerre csillan fel.

 

A ROM Vándor programról dióhéjban

A program tartalmi vázát a hazánkban nagy számban fellelhető, elhagyatott középkori romok adják; ezek leginkább kisebb települések külterületén meghúzódó templom- és kolostorromok.

A program több mint 100 romemlék feltérképezésével és mindegy 50 bejárásával kezdődött, ezt követően 12 műemlék lett kijelölve a program keretében felújításra. A tervek szerint évente 1-2 romot újít fel a vállalat, ezek mindegyike eltérő beavatkozást, egyedi megoldást igényel. A felújítás elsősorban a romok állagmegóvási, konzerválási és restaurálási munkálatait, valamint a műemlékek környezetének rendezését foglalja magába, egységes arculati elemekkel kiegészítve. Mind az előkészítés, mind a tervezési fázisában elengedhetetlen figyelembe venni az egyedi védettségi szempontokat.

A megvalósítás során a neves szakértők bevonása mellett a kapcsolódó feladatok elvégzése – az előkészítéstől egészen az átadásig – a Market Építő Zrt. önkéntes munkatársainak közreműködésével történik. A felújításhoz kapcsolódó engedélyeztetést és szakági előkészítést is teljes egészében a Market Építő Zrt. finanszírozta és koordinálta.

Jelenleg pedig már folyamatban van a ROM Vándor program következő állomásainak előkészítése, a romemlékek közül következőként a Somogy vármegyei Ádándon újul majd meg a Hetyei templomrom, illetve a Tolna vármegyei Regöly községben a Somolyi templomrom.

Rangos díjakkal ismerték el az elmúlt időszakban a SPAR Magyarország legkiválóbb márkáit, fenntarthatósági és hulladékcsökkentési törekvéseit, egészségtudatos termékeit. A vállalat elnyerte a Megbízható Munkahely minősítést is.

Superbrands díjak a SPAR, INTERSPAR és Regnum márkáknak
Három kategóriában is Superbrands díjat kapott 2023-ban a vállalat: a SPAR márka az idén 15. alkalommal, az INTERSPAR 8., míg a Regnum 3. alkalommal nyerte el a Superbrands Magyarország Szakértői Bizottsága által odaítélt rangos elismerést. A díjról többlépcsős előszűrést követően negyventagú, független, marketingszakmai és vállalatvezető szakemberekből álló bizottság döntött. Idén 19. alkalommal választották ki azokat a brandeket, amelyek másoknak is példát mutathatnak a sikeres márkaépítéshez.

„Két szempontból is különleges számunkra a Superbrands elismerés. Egyrészt ez egy olyan, szakmai alapú visszajelzés, amelyre sem pályázni, sem jelentkezni nem lehet, az ágazat legelismertebb szakembereiből álló zsűri dönt, s tanúsítja a márkák sikerességét és hitelességét. Másrészt az, hogy a SPAR, az INTERSPAR és a Regnum immáron évről-évre, következetesen és visszatérően elnyeri ezt a rangos díjat, igazolja vállalatunk minőség iránti töretlen elkötelezettségét, s azt, hogy vásárlóink megbízhatnak bennünk” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Megbízható munkaadó díj
Idén először „Megbízható Munkaadó 2023/24” címmel is kitüntették a SPAR-t. A díjjal olyan vállalatokat jutalmaz a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK), amelyek példaértékűen és megbízhatóan gondoskodnak munkatársaik munka-, és életkörülményeiről. A kitüntető okleveleket dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelenlétében adták át. A megbízható munkahely díjjal elismert cégeknél a javadalmazási szabályzatok átláthatóak, a kommunikáció aktív és naprakész, de az értékelésnél számított az is, hogy milyen a vállalat bér- és szociális juttatásrendszere, milyen intézkedésekkel támogatja a munkatársak integrációját, figyelmet fordít-e dolgozói egészséges munkakörülményeinek megteremtésére, a balesetek megelőzésére, az alkalmazottak továbbképzésére, jutalmazza-e a többlet teljesítményt, történik-e tehetséggondozás.

Megbízható Munkaadó díj átadása: a fotón középen balról dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, jobbról Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője látható.

A környezeti fenntarthatósági törekvések elismerése
A SPAR környezettudatos működését és a fenntarthatóság iránti elkötelezettségét idén is elismerték. A vállalat elnyerte a Greengage – a zöld elkötelezettség díját a környezettudatos vállalati működésért a Professional Publishing Hungary kiadó pályázatán. A verseny célja, hogy megtalálja és bemutassa azokat az eredményes vállalatokat, amelyek ma Magyarországon környezetkímélő módszerekkel gyártanak innovatív termékeket, adnak el szolgáltatásokat, vagy támogatják fejlesztéseikkel, folyamataikkal a piacot.

Saját márkás innovációk díjazása
A Trade Magazin „Inno d’Or – Év Innovációja 2023” díját olyan termékekkel lehetett elnyerni, amelyek újszerű megoldással válaszolnak a változó fogyasztói igényekre és innovációval bírnak. A „SPAR gyorsfagyasztott, készre sütött, panírozott csirkecombfilé” és a „SPAR Zé-féle saláták” is megkapták Élelmiszer kategóriában a 21 tagú szakmai zsűri bírálata alapján az „Inno d’Or – Év Innovációja 2023” elismerést.

Inno d’Or – Év Innovációja 2023 díj átadása: a fotón balról Hermann Zsuzsa, a Trade Magazin ügyvezető-főszerkesztője, jobbról Székely-Németh Petra, a SPAR kommunikációs vezetőhelyettese látható.

Szintén a Trade magazin hirdette meg Az év legsikeresebb promóciója 2023 versenyt, amelynek egyik nyertese a „SPAR és a Street Kitchen bemutatja: Fördős Zé: Ünnepek A-tól Zé-ig könyv” lett. A vállalat és Fördős Zé együttműködésének köszönhetően jelent meg tavaly karácsony előtt az egyszerű, de tartalmas, egészséges ételeket ajánló receptkönyv, amely alapján akár a karácsonyi, akár az újévi menüt is hatékonyan elkészíthették az otthoni főzés kedvelői.

A Store Insider magazin idén is meghirdette Az év saját márkás terméke versenyt azzal a céllal, hogy elismerje a hazai üzletekben forgalmazott, legjobb minőségű, innovatív, ízvilágában és csomagolásában is kimagasló ügyfélélményt nyújtó saját márkás termékeket food és a non food kategóriákban. Az év saját márkás terméke 2023 versenyen kategóriagyőztes lett a SPAR HAZAI.SZERETEM 400 grammos kiszerelésű viaszos sülthagymás borjúmájas, s kiemelt termék díjat kapott a SPAR 230 grammos cheddar sajtos hámozott frankfurti virsli.

Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegy
A Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegy elismerést olyan termékek kaphatják, amelyek kiemelkednek a piaci kínálatból. A díj odaítélését több lépcsőből álló komplex vizsgálat előzi meg, amelyeken a szakemberek különböző méréseket és csomagolástesztet is végeznek. Majd pedig egy meghatározott szempontrendszer alapján elvégzik a termékek ízére, illatára és állagára vonatkozó minőségi bírálatot. A SPAR büszke rá, hogy idén is több terméke nyerte el a Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegyet, amelyet mostantól a SPAR HAZAI.SZERETEM termékcsaládból a csemege szalámi (100g), a csípős szalámi (100g), a paprikás szalámi (100g), valamint a csemege és paprikás szalámi mix (100g) is viselhet.

Kitüntették a SPAR élelmiszeripari cégvezetőjét
Az agrárium és az élelmiszeripar terén kiemelkedő teljesítményt nyújtókat díjazták idén az 1848. március 15-e alkalmából rendezett ünnepségen a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.

Itt Horváth Ferenc a SPAR Magyarország élelmiszeripari cégvezetője Ujhelyi Imre Díjat vehetett át Dr. Nagy István agrárminisztertől, aki hangsúlyozta: nehéz időkben különösképpen szükség van olyanokra, akik a próbatételek közepette is példát mutatnak azzal, hogy igyekeznek a legjobbat kihozni magukból és a rájuk bízott javakból. Ezt az elismerést évente legfeljebb hatan kaphatják meg a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, valamint az agrárszakoktatás területén végzett kiemelkedő teljesítményük elismeréséül, az ágazat területén alkalmazott példaértékű eljárásokért, korszerű módszerekért, azok elterjesztéséért, illetve az élelmiszeripar területén a technikai fejlesztésben, a korszerű gyártási eljárások alkalmazásában, új gyártmányok kidolgozásában és bevezetésében elért kimagasló eredményekért.

Ujhelyi Imre Díj átadása: a fotón balról Horváth Ferenc, a SPAR élelmiszeripari cégvezetője, jobbról Dr. Nagy István Agrárminiszter látható.

A SPAR Magyarország hosszú évek óta törekszik arra, hogy mind kereskedelmi működése, mind gyártási folyamatai során minél kevésbé terhelje a környezetet, megóvja munkatársai és vevői egészségét, polcain egyre több hazai kis és családi vállalkozás termékeinek adjon helyet és a társadalmi felelősségvállalás jegyében odafigyeljen a hátrányos helyzetű csoportokra is. A 2022-ben elért eredményeket Fenntarthatósági jelentésben adta közre a vállalat.  

A SPAR fenntarthatósági tevékenységét öt fő pillér határozza meg: a környezet védelme, az élelmiszer-biztonság, az egészséges életmód támogatása, a munkavállalók védelme és a társadalmi felelősségvállalás. Az alappillérként meghatározott területek szorosan kapcsolódnak az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz.

„Vállalatunk fenntarthatósági vízióját egy olyan, gazdasági nehézségekkel teli év során is messzemenően szem előtt tartottuk, mint amilyen a 2022-es esztendő volt. A SPAR célja, hogy tovább mélyítse szerepvállalását a fenntarthatóság terén a munkavállalók, a vásárlók és a beszállítók életében azért, hogy Magyarország meghatározó, a fenntarthatósági ügyekkel és kihívásokkal foglalkozó kiskereskedelmi láncává váljon” – hangsúlyozta Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország elnök-ügyvezető igazgatója, aki többek között a vállalat fenntarthatósági tevékenységéért is felel.

Magyar termékek, rövidebb ellátási láncok

A SPAR Magyarország elkötelezetten segíti a kisvállalkozásokat, hogy termékeikkel megjelenhessenek az üzletlánc polcain. Mindezt a 2022-ben immár negyedszer megszervezett Hungaricool versennyel valósítja meg, amelynek keretében magas minőségű, Magyarországon előállított, új fejlesztésű termékekkel nevezhettek a pályázók. A 2021-ben elindított Régiók Kincsei program pedig szintén a hazai kistermelők piacra jutási esélyeit javítja, a szállítási útvonalak csökkentése érdekében pedig a SPAR hat városban – Nyíregyházán, Pécsett, Győrben, Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Hódmezővásárhelyen – alakított ki központokat, beszállítói lehetőséget biztosítva a térségben lévő mikro- és kisvállalkozásoknak. A programokban résztvevő cégek számára pedig a SPAR Beszállítói Akadémia nyújt értékes szakmai tudást a szintlépéshez.

Kevesebbműanyag, csökkenő élelmiszerpazarlás

A vállalat a tavalyi év második felében valamennyi üzletének zöldség- és gyümölcsosztályáról kivezette az egyszer használatos műanyag zacskókat és 2022 augusztusától már csak biológiailag lebomló zacskókat kínálnak a vásárlóknak: ezáltal éves szinten mintegy 450 tonnával kevesebb műanyag kerül be a kereskedelmi körforgásba.

Az élelmiszerpazarlás csökkentése terén is elkötelezett a SPAR: a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal karöltve fogyasztásra alkalmas, de a lejárati idő miatt az üzletekben már nem értékesíthető élelmiszer-adományokat juttat el oda, ahol legnagyobb erre a szükség. Az együttműködés keretein belül 2022 szeptembere és decembere között 11 üzletből több mint 32 ezer kg élelmiszer került átadásra a szeretetszolgálat részére.

2022 novemberétől 21 tesztüzlettel indult el az együttműködés a hazai fejlesztésű Munch-ételmentő alkalmazással, melynek keretében kedvező áron kínálják a közeli lejáratú termékeket, elkerülve ilyen módon is az ételpazarlást. A tesztidőszak bebizonyította az akció sikerességét: az első két hónapjában, novemberben és decemberben, közel 10 ezer kg élelmiszert mentettek meg a vásárlók.

2022-es eredmények a teljesség igénye nélkül

 • A SPAR Magyarország teljes energiafogyasztása több mint 3 százalékkal csökkent 2021-hez viszonyítva. A vállalat megkezdte a napelemek telepítését.
 • A szervezet hulladéktermelése több mint 2200 tonnával, azaz 6,4 százalékkal csökkent 2021-hez képest.
 • A használt sütőolajat gyűjtő pontok számát folyamatosan bővíti a SPAR. A lakossági szelektív hulladékgyűjtést pedig térképes online keresővel segíti a cég.
 • Az egyszer használatos műanyag tasakok kivezetésével mintegy 450 tonnával kevesebb műanyagot használnak fel az üzletlánc vásárlói éves szinten, amikor zöldséget vagy gyümölcsöt vásárolnak. Tavaly májustól pedig papíralapú zacskóba kerülhetnek a pékáruk. A fentieken túl lehetőséget van saját csomagolóanyagban, többször-használatos tasakban, vagy csomagolás nélkül is megvásárolni az érintett termékeket.
 • A logisztikai területen használt új csomagolóanyag segítségével évente közel 84 tonnával csökkenti a felhasznált műanyagok mennyiségét a vállalat.
 • A SPAR Életmód programban 2022-re több mint 1500 egészségtudatos és mentes termék szerepelt a hazai üzletlánc kínálatában.
 • A 2022-es dolgozói elégedettségmérésen a munkavállalók 90 százaléka részt vett. A 2022. évi bérfejlesztésre 8,6 milliárd forintot fordított a vállalat. Az egy
  főre jutó képzési óraszám 2022-re több mint 20 százalékkal növekedett.
 • A SPAR Magyarország 2022-ben több mint 244 millió forintot fordított jótékony célokra.
 • Az „Adni Öröm!” karácsonyi adománygyűjtő kampány – amelyet 2022-ben már 26. alkalommal rendezett meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen a SPAR – 19 500 család ünnepét tette örömtelibbé. Szintén a szeretetszolgálattal történő együttműködésének köszönhetően 58 ezer darab tanszerrel és közel 2 millió forint értékű adománykártya megvásárlásával segítették a vásárlók 1500 rászoruló diák iskolakezdését.
 • A „Mancs a bajban!” állateledel-gyűjtő akció keretében tavaly több mint 10 ezer kilogramm kutya száraz tápot, közel 2 ezer kilogramm macska száraz tápot, valamint 11 ezer konzervet és alutasakos eledelt gyűjtöttek össze az önkéntesek az áruházakban.

A SPAR Magyarország a fenntarthatósági tevékenységét 2019-ben a „SPAR – a fenntartható jövőért” ernyőmárka alatt szervezte egységes keretbe, a célkitűzéseket és az elért eredményeket pedig mindenki számára elérhetővé tette a www.sparafenntarthatojovoert.hu weboldalon.

A teljes Fenntarthatósági jelentés elérhető a www.sparafenntarthatojovoert.hu/jelentes weboldalon.