Jövőképünk

Egy olyan világ megteremtése 2050-re, amelyben több mint 9 milliárd ember él jóllétben, a Földünk eltartóképességének határán belül.

A Világtanács (WBCSD) Vision 2050 dokumentuma valóságra alapozott cselekvési keretet kínál ehhez a jövőképhez. Célja, hogy segítse a vállalatokat fenntarthatósági és üzleti stratégiáik mielőbbi megváltoztatásában.

Küldetésünk és a Vezetői irányelvek

A BCSDH küldetése a felelős és értékteremtő üzleti tevékenység sikerességének növelése révén a fenntartható világ felé történő átmenet felgyorsítása. 

Hisszük, hogy a hosszú távon sikeres vállalat záloga az olyan vállalatvezető és menedzsment, aki tisztában van a fenntartható fejlődés fogalmával és képes azt a döntéshozatal során komplexen értelmezni. A vezetői irányelvek megalkotásával az volt a célunk, hogy olyan alapelveket fogalmazzunk meg, melyek e szempontból támpontot adnak a hazai vállalatok vezetőinek. A BCSDH tagvállalatainak vezetői csatlakoztak az ajánláshoz, kifejezve, hogy egyetértenek a benne foglaltakkal, és szeretnének jó példával elöl járni, vállalatukat ezen elvek szerint irányítani.