Versenyjogi nyilatkozat

A BCSDH-ban való tagság és a szakmai munkában való részvétel feltétele, hogy a szereplő elolvasta és megértette a szervezet versenyjogi irányelveit.

„A BCSDH nem kezdeményezhet olyan megbeszélést, tevékenységet vagy magatartást, mely akár a saját, akár a tagjai részéről megsérthet bármilyen versenyjogi szabályt. Így például a tagok nem beszélhetnek meg, kommunikálhatnak vagy cserélhetnek semmilyen üzletileg érzékeny információt, beleértve az árakra, marketingstartégiára és reklámstratégiákra, költségekre és bevételekre, harmadik felekkel alkalmazott kereskedelmi feltételekre (ideértve a beszerzési stratégiát, szállítási feltételeket, kereskedelmi feltételeket vagy disztribúciós stratégiát) vonatkozó információkat.”

Ezt a nyilatkozat minden megbeszélés első pontjaként ismertetésre kerül a résztvevők felé.

A versenyjogi törvények célja a verseny megőrzése, többek között azáltal, hogy tiltja az olyan egyezségeket, megállapodásokat, kereskedelmi szövetségek által hozott olyan döntéseket, összehangolt magatartásokat, amelyek a versenyt korlátozzák. A versenypiaci szereplők csoportjai együttműködésük során, lévén lehetséges versenytársak együttesen vannak jelen, fokozott versenyjogi ellenőrzés alanyai.