A csatlakozás

A csatlakozási szándékot a BCSDH Elnöksége hagyja jóvá. A csatlakozó vállalat az éves tagdíj befizetésével és a belépési nyilatkozat aláírásával elfogadja küldetésünk és jövőképünk támogatását és csatlakozik A fenntartható vállalatvezetés irányelveihez  kifejezve egyetértésüket a benne foglaltakkal, és szándékukat hogy, szeretnének jó példával elöl járni, illetve vállalatukat ezen elvek szerint irányítani.

A csatlakozás feltételei

  • Jogilag és működés szempontjából is önálló, Magyarországon bejegyzett vállalat.

  • A vállalat az első számú és igazgatósági szintű vezetőkön keresztül képviselteti magát, a fenntartható fejlődés teljes felelősségével.

  • A vállalat kinevez egy kapcsolattartót a BCSDH-val történő kapcsolattartásra és biztosítja a tagvállalatának elkötelezettségét és szerepvállalását.

  • A BCSDH alapszabályának és „A fenntartható vállalatvezetés irányelveinek” megismerése, elfogadása.

  • A vállalat aktívan részt kíván venni a BCSDH munkaprogramjában, úgy, hogy a házon belüli szakértelmét és a megfelelő humán erőforrásait a szervezet rendelkezésére bocsátja.

  • A vállalat aktívan támogatja a BCSDH céljait és az elnökség által jóváhagyott munkatervét, részt vesz felméréseiben.

  • A vállalat évente részt vesz a fenntarthatósági érettségi felmérésben.

  • A vállalat évente fenntarthatósági jelentést készít (önálló, integrált, vagy kombinált formában), vagy biztosítja a vállalat teljesítményét reprezentáló pénzügyi és nem-pénzügyi indikátorainak elérhetőségét.

  • Vállalja, hogy fizeti az éves tagdíjat, amelynek összegét a Szervezet taggyűlése határozza meg.

Tagsági díj

Az éves tagsági díj 2024-ben 550 000 Ft (adómentes).

A csatlakozás menete

Az Üzleti Tanácshoz bármilyen, Magyarország területén bejegyzett és itt üzleti tevékenységet folytató gazdasági társaság kérheti csatlakozását. Várjuk mindazon vállalatok vezetőinek bekapcsolódását a Tanács munkájába, akik elkötelezettek a fenntarthatóság elveinek megfelelő üzleti működés mellett.

A jelentkezéshez szükséges:

– A tagfelvételi kérelem kitöltése
“A fenntartható vállalatvezetés irányelvei” aláírása, a csatlakozni kívánó vállalat elsőszámú vezetője által
– Az Alapszabály megismerése és elfogadása
– Személyes találkozó a vállalat vezetőjével.

A kitöltött tagfelvételi kérelmet Márta Irén igazgatónak, az iren.marta@bcsdh.hu e-mail címre kérjük elküldeni, illetve kinyomtatva, aláírva az Egyesület címére (1118 Budapest, Ménesi út 9/A.) eljuttatni.

A  személyes találkozót és beszélgetést követően a felvételi kérelmeket az Egyesület elnöksége bírálja el és a döntésről írásban küldünk értesítést.

Márta Irén

Márta Irén

ügyvezető igazgató

iren.marta@bcsdh.hu