Tagfelvételi űrlap a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) Egyesületébe való felvételhez

Membership Application Form for joining the Business Council for Sustainable Development in Hungary (BCSDH) Association

Céges adatok / company data

Céglogó /Company logo(Kötelező)
Engedélyezett fájl típusok: jpg, jpeg, png, gif.
Cím/Address(Kötelező)
Levelezési cím (ha eltér)/Mailing address (if different):
Elsőszámú vezető / CEO:(Kötelező)
Telefonszáma / Phone-number
E-mail címe / E-mail-address
Elsőszámú vezető asszisztense (ha van) / CEOs assistant (if any)
Telefonszáma / Phone-number
Email címe / E-mail-address
Kapcsolattartásra kijelölt (delegált) vezető / The contact person(delegate):(Kötelező)
Beosztása / Position
Telefonszáma / Phone-number
E-mail címe / E-mail-address
A tulajdonos/ok neve és címe (tulajdoni hányaduk %)/ Name/s and address/es of owner/s of the company (and % of ownership)(Kötelező)

A cég és a fenntarthatóság / Company and sustainability

Az űrlap kitöltése még nem jelent tagfelvételt. A Tagfelvételi kérelem, a Tagfelvételi űrlap és a kitöltött Fenntarthatósági érettségi kérdőív beérkezése után a tagfelvételről szóló döntést egy személyes beszélgetés előzi meg, A tagfelvételről a végleges döntést a BCSDH Elnöksége hozza meg. / Completing the application does not constitute membership enrollment. Following the submission of the Membership Application, the Membership Application Form, and the completed Sustainability Maturity Questionnaire, a decision regarding membership will be preceded by a personal interview. The decision regarding membership is preceded by a personal discussion, and the final decision on membership is made by the  BCSDH Board.