Emberi érték – üzleti megoldás kategória

A klímaváltozás és a biodiverzitás hanyatlása mellett a növekvő egyenlőtlenségek jelentik világunk legsürgetőbb fenntarthatósági kihívásait: az emberek nem egyenlő mértékben férnek hozzá az egészségügyhöz, az oktatáshoz, a különféle szolgáltatásokhoz, a digitális tudáshoz.

Az egyenlőtlenség csökkentéséért a vállalati szféra is tud tenni, a változások elindításában kulcsfontosságú, hogy az ember, mint érték jelenjen meg a vállalat értékteremtő folyamataiban.

Mit tehetnek a vállalatok?

  • Tisztességes megélhetést biztosító bér fizetése
  • Biztonságos és megfelelő munkakörnyezet megteremtése
  • A munkavállalók fizikai és mentális egészségét támogató munkakörnyezet, juttatások és szolgáltatások biztosítása
  • Élethelyzethez illeszkedő rugalmas foglalkoztatási rendszerek kialakítása és megvalósítása
  • A munkavállalók élethosszig tartó fejlődésének és a változó elvárásoknak való megfelelés proaktív támogatása
  • Stratégia szinten foglalkozik a hátrányos helyzetű csoportok, kistérségek felzárkóztatásával
  • Esélyegyenlőség, sokszínűség biztosítása a vállalaton belül és ezen elvárások megjelenítése a teljes értéklánc felé
  • A vállalat saját kompetenciáját stratégiai módon használja az érintettjei, a szélesebb környezet egészségesebbé, befogadóbbá, a változó klímához alkalmazkodóvá tételéhez
  • Felelős termékfejlesztés, marketing és kommunikáció
  • A felelős fogyasztói magatartás érdekében történő edukáció és kommunikáció

Ezeken a területeken várunk kiemelkedő üzleti megoldásokat.