Fenntarthatósági Érettségi Felmérés – új belépő tagok számára

Miért fontos, hogy minden BCSDH tagvállalat kitöltse ezt a kérdőívet?

Felelős vállalatvezetők közössége vagyunk. Célunk a közös cselekvés. A BCSDH Fenntarthatósági Érettségi Felmérése ennek a közös cselekvésnek az alapja.

Az Ön válaszai közvetlenül hozzájárulnak a BCSDH stratégiai és operatív szintű fenntarthatósági kezdeményezéseinek alakításához.

Csak egy átfogó felmérés biztosíthat hiteles betekintést szervezetünk fenntarthatósági teljesítményébe, és nyújthat alapot ahhoz, hogy célzottabban támogathassunk tagvállalatainkat a fenntartható működés magasabb szintjeinek elérésében.

A csatlakozó vállalatok esetében a kérdőív nyújt alapot arra, hogy a cég maximálisan, személyre szabottan ki tudja használni a BCSDH szakmai programjai, szolgáltatásai által nyújtott lehetőségeket.

Hogyan épül fel a kérdőív?

A kérdések megválaszolásával valós képet kaphat vállalata jelenlegi érettségi szintjéről a BCSDH irányelvek mentén, valamint egy alapszintű helyzetfelmérést a nemzetközi trendek, és közvetett módon, a hazai jogszabályi környezet tükrében. Vállalati közösségünk értékes tagjaként válaszaival hozzájárul éves irányadó témánk, az emberi érték (társadalmi pillér) témakör feldolgozásához is.

Töltse ki a Fenntarthatósági érettségi felmérést most! – A BCSDH csatlakozáshoz

A felmérés kitöltéséhez előzetes adatgyűjtés javasolt. A válaszadás az alábbi online felületen az adatgyűjtést követően várhatóan 15 percet vesz igénybe.

Az idei évtől elérhető kitöltési segédletünk és fogalomtárunk, a illetve a kérdőívünk word formátumban a kérdések összegyűjtése és a válaszadás megkönnyítésére.

Javasoljuk továbbá, hogy a kitöltés során vonja be a vállalat szakértőit is.

Kérjük, hogy a felmérésben a kitöltés idején jellemző állapotot rögzítse.

A felméréssel kapcsolatosan kérdéseivel, kérjük, forduljon Recsetár-Maioli Kingához a +36 70 370 0497-es telefonszámon vagy a kinga.recsetar@bcsdh.hu e-mail címen.

Ezúton köszönjük az IFUA Horváth&Partners Kft. szakmai támogatását a kérdőív elkészítésében.

Az egyedi kérdőíveket a BCSDH nem adja tovább harmadik fél számára sem részleteiben, sem egészében. Az adatokat összesítve elemezzük és mutatjuk be, az egyéni információk sehol sem azonosíthatóak.

Fenntarthatósági érettségi felmérés - új belépő tagok számára

A Fenntarthatósági Érettségi Felmérés kezdeti szekciójában alapvető adatokat gyűjtünk vállalatáról. Az itt megadott információ segít megállapítani, hogy a CSRD szabályozás és az ahhoz kapcsolódó ESRS szabványok milyen feladatokat rónak a szervezetére, és lehetővé teszi, hogy az önbevallás alapján megadott teljesítményét összehasonlítsuk a BCSDH tagvállalataival, illetve saját iparágának további szereplőivel.

Általános információ

A Fenntarthatósági Érettségi Felmérés kezdeti szekciójában alapvető adatokat gyűjtünk vállalatáról. Az itt megadott információ segít megállapítani, hogy a CSRD szabályozás és az ahhoz kapcsolódó ESRS szabványok milyen feladatokat rónak a szervezetére, és lehetővé teszi, hogy az önbevallás alapján megadott teljesítményét összehasonlítsuk a BCSDH tagvállalataival, illetve saját iparágának további szereplőivel.
3. Vállalat mérete:(Kötelező)
4. Az alábbi állítások közül melyek igazak vállalatára? (Kérjük jelölje az összes jellemző választ)(Kötelező)
5. Fő gazdasági tevékenység (leginkább jellemző TEÁOR kód):(Kötelező)

Irányítás és stratégia - A vállalat vezetőjének figyelmébe

A 2024-es Fenntarthatósági Érettségi Felmérés keretében különösen nagyra értékeljük az Ön, mint vállalatvezető véleményét és szakértelmét. A felmérés ezen szekciója két részből áll, amelyek célja, hogy átfogó képet kapjunk arról, miként jelennek meg vállalata életében a BCSDH irányelvei, valamint, hogy megértsük az Ön jövőbeli várakozásait a mára már rendszerszintű kockázatot jelentő egyenlőtlenség kapcsán. BCSDH Irányelvek: https://bcsdh.hu/rolunk/kuldetes/iranyelvek/
6. További gazdasági tevékenység (TEÁOR kód):(Kötelező)

Irányítás és stratégia - A vállalat vezetőjének figyelmébe

A 2024-es Fenntarthatósági Érettségi Felmérés keretében különösen nagyra értékeljük az Ön, mint vállalatvezető véleményét és szakértelmét. A felmérés ezen szekciója két részből áll, amelyek célja, hogy átfogó képet kapjunk arról, miként jelennek meg vállalata életében a BCSDH irányelvei, valamint, hogy megértsük az Ön jövőbeli várakozásait a mára már rendszerszintű kockázatot jelentő egyenlőtlenség kapcsán. BCSDH Irányelvek: https://bcsdh.hu/rolunk/kuldetes/ajanlas/
7. Hogyan értékeli szervezete fenntarthatósági jövőképének és stratégiájának fejlettségét? Kérjük, jelölje a vállalatára legjellemzőbb választ.(Kötelező)
8. Miként jelenik meg szervezetében a fenntarthatósági szempontok beépülése a pénzügyi, beruházási és finanszírozási döntésekbe? Kérjük, jelölje a vállalatára legjellemzőbb választ.(Kötelező)
9. A szervezetben mely felelősségi szinthez tartoznak a fenntarthatósági témák? Kérjük, jelölje a vállalatára legjellemzőbb választ.(Kötelező)
10. Hogyan értékeli a szervezetében a fenntarthatósági mérőszámok/mutatószámok alkalmazását? Kérjük, jelölje a vállalatára legjellemzőbb választ.(Kötelező)
11. Hogyan értékeli szervezete elkötelezettségét az etikus működés gyakorlati megvalósítása iránt? Kérjük, jelölje a vállalatára legjellemzőbb választ(Kötelező)
12. Miként jelenik meg szervezetében az átláthatóság és fenntarthatósági jelentéstétel?(Kötelező)
13. Miként jelenik meg szervezetében a társadalmi és környezeti kockázatkezelési gyakorlat az ESG tükrében?(Kötelező)
14. Hogyan értékeli szervezete kapcsolatát beszállítóival?(Kötelező)

Jövőbeni várakozások - A vállalat vezetőjének figyelmébe

Globálisan a Föld lakosságának növekedésével egyidejűleg a szélsőséges egyenlőtlenség, annak strukturális jellege, párosulva számos történelmi sajátossággal rendszerszintű kockázattá vált. Ez az aránytalanság és az ahhoz kapcsolódó kockázat nem csupán az egyént, meghatározott közösségeket vagy a vállalatokat fenyegeti, hanem a globális ellátási láncokon keresztül a társadalom széles rétegeit.

15. Véleménye szerint milyen mértékben lesznek hatással az egyenlőtlenség következményeként kialakuló alábbi folyamatok vállalatának üzletmenetére? Az egyes folyamatok részletes leírásához használja a felméréshez készült útmutatónkat.

https://bcsdh.hu/wp-content/uploads/2024/02/Atfogo-utmutato_Fenntarthatosagi-Erettsegi-Felmeres-2024.pdf
15.1 Geopolitikai és a politikai bizonytalanságok(Kötelező)
15.2 A politikába és a gazdasági rendszerbe vetett bizalom csökkenése(Kötelező)
15.3 A társadalmi háló felbomlása(Kötelező)
15.4 Polgári és politikai zavargások(Kötelező)
15.5 A válságok okozta károk növekedése(Kötelező)
15.6 A gazdasági növekedés visszafogása(Kötelező)
15.7 A fenntartható fejlődés megvalósítására irányuló kollektív képességünk aláásása(Kötelező)

16. Véleménye szerint milyen mértékben lesznek hatással az egyenlőtlenség következményeként kialakuló új üzleti kockázatok a vállalatának üzletmenetére?

16.1 Egyre változékonyabb működési környezet(Kötelező)
16.2 Az ellátási lánc bizonytalansága(Kötelező)
16.3 A termelékenység és az innováció eróziója(Kötelező)
16.4 Az automatizáció, a robotizáció és a mesterséges intelligencia térnyerése(Kötelező)
16.5 Szabályozási és megfelelési kockázatok(Kötelező)
16.6 Reputációs kockázat(Kötelező)
16.7 A tőkéhez való hozzáférés(Kötelező)

Fókuszban a környezet - A vállalat szakértőjének figyelmébe

A vállalat döntéseiben meghatározó elemként jelenik meg az életciklus szemlélet, valamint a gazdasági haszon és a környezeti hatás együttes mérlegelése. Elkötelezett a környezetért, s az ebben megjelenő felelősségét kiterjeszti a teljes ellátási láncra (beszállítók, partnerek, vevők), különös tekintettel az üvegházhatású gázok nettó́ zéró́ kibocsátási és a biodiverzitás védelmére vonatkozó céljaira.

24. Milyen szinten integrálódnak a vállalat működésébe az alábbi társadalmi témák? A részletekért használja a kérdőívhez készült útmutatót.

https://bcsdh.hu/wp-content/uploads/2024/02/Atfogo-utmutato_Fenntarthatosagi-Erettsegi-Felmeres-2024.pdf
17.1 éghajlatváltozás mérséklése és klímaadaptáció(Kötelező)
17.2 biológiai sokszínűségre és ökoszisztémára gyakorolt hatás és függőség(Kötelező)
17.3 körforgásos gazdaság elve és az erőforrás-felhasználás(Kötelező)
17.4 víz és tengeri erőforrások védelme(Kötelező)
17.5 szennyezés csökkentése(Kötelező)
18. Milyen szintű tervei vannak szervezetének az üvegházhatású gázok (ÜHG-k) nettó zéró kibocsátásának 2050-re történő elérése iránt?*(Kötelező)
19. Milyen szintű tervei vannak szervezetének a károsanyag kibocsátásának csökkentésére? Kérjük, jelölje a vállalatára legjellemzőbb választ.*(Kötelező)
20. Milyen kategóriákra vonatkozó célkitűzésekkel rendelkezik szervezete az üvegházhatású gázok (ÜHG-k) nettó zéró kibocsátásának 2050-re történő elérése iránt? Kérjük, jelölje a vállalatára legjellemzőbb választ.* Link: https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope3_Calculation_Guidance_0.pdf 6. oldal(Kötelező)
21. Milyen célokkal rendelkezik a vállalata kimondottan a természet védelmére vonatkozóan (az ÜHG kibocsátás csökkentésén felül)? Kérjük, jelölje a vállalatára legjellemzőbb választ.(Kötelező)
22. A természet védelmét középpontba helyező célok kiterjedtségük tekintetében hogyan értékelhetők? Kérjük, jelölje a vállalatára legjellemzőbb választ.(Kötelező)
23. Milyen mélységében elemez a természeti környezetre vonatkozó adatokat a vállalat és milyen módon számol be róluk?(Kötelező)

Fókuszban a társadalom - A vállalat szakértőjének figyelmébe

A vállalat az emberi élet és biztonság védelmét, az egyenlő bánásmódot és az egészséges környezethez, a mentális egészséghez való jogot alapértéknek tekinti, üzleti döntései során e jogokat tiszteletben tartja, összhangban az ENSZ Üzleti és Emberi Jogi Irányelvekkel. A vállalat együttműködik az érintett és érdekelt feleivel, nyitott, kétoldalú kommunikációt folytatva törekszik a kölcsönös megelégedettségre, hosszú távú partnerségre. Méretéből, pozíciójából adódó lehetőségeivel élve példát mutat.

24. Milyen szinten integrálódnak a vállalat működésébe az alábbi társadalmi témák? A részletekért használja a kérdőívhez készült útmutatót.

https://bcsdh.hu/wp-content/uploads/2024/02/Atfogo-utmutato_Fenntarthatosagi-Erettsegi-Felmeres-2024.pdf
24.1.0 érintett közösségek és rájuk gyakorolt hatás(Kötelező)
24.1.1 fogyasztókkal és a végfelhasználók, illetve a rájuk gyakorolt hatás(Kötelező)
24.1.2 az ENSZ üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó elveinek végrehajtása(Kötelező)
24.1.3 az alapvető termékek és szolgáltatások hozzáférhetőbbé és megfizethetőbbé tétele(Kötelező)
24.1.4 méltányos és befogadó munkahely és értéklánc létrehozása(Kötelező)
24.1.5 sérülékeny csoportok bevonása, inegrációjuk elősegítése(Kötelező)
24.1.6 emberek felkészítése a jövő munkájára(Kötelező)
24.1.7 munkavállalók fizikai és mentális egészségének fejlesztése(Kötelező)
24.1.8 biztonságos, állandó és elégséges munka biztosítása(Kötelező)
24.1.9 megélhetést biztosító bérek és jövedelmek fizetése és előmozdítása(Kötelező)
24.2.0 munkavállalók képviseletének támogatása és tiszteletben tartása(Kötelező)
24.2.1 hatékony közpolitika támogatása(Kötelező)
24.2.2 felelősségteljes adózási gyakorlatok adaptációja(Kötelező)
24.2.3 igazságos átmenet megvalósítása a nettó zéró és a természetbarát gazdaság felé(Kötelező)

Kérdőívünk végére ért.

Köszönjük, hogy időt fordított kérdőívünk kitöltésére és szakértelmével támogatja a közös munkánkat! Adatait bizalmasan kezeljük, az eredményeket anonim módon dolgozzuk fel. Amennyiben szeretne konkrét helyzetképet kapni vállalata jelenlegi fenntarthatósági érettségéről, a hozzá kapcsolódó beavatkozási pontokról és potenciális fejlesztési lehetőségekről, kérem adja meg számunkra a felelős személy nevét és elérhetőséget.