Action 2020 Magyarország – A hatékony klímadaptáció alapja a víz

A víz az életünk nélkülözhetetlen alkotóeleme: hiányát csupán néhány napig bírja ki az ember. Emellett számtalan folyamatban is fontos szerepet játszik: az élelmiszer termelésben, fűtésben, a hűtésben, a tisztításban, sőt számos termék fő öszszetevőjeként is szolgál.
A világszintű demográfiai robbanás következményeként drasztikusan növekvő fogyasztással és szennyezéssel sújtott vízkészletek korunk egyik legnagyobb globális kihívásával a klímaváltozással is szoros összefüggésben állnak. Ennek hatásai 80 százalékban a vízen keresztül jelentkeznek.

Nincs olyan vállalat sem, mely ne függene ettől a természeti erőforrástól. Mind az iparnak, mind a mezőgazdaságnak, mind a szolgáltató szférának megfelelő mennyiségű és minőségű vízkészletre, hozzáférés- és ellátás biztonságra van szüksége.
Habár jelenleg Magyarország vízkészlet szempontból kedvező helyzetben van, fontos, hogy ezt a pozitív állapotot, a hozzáférést és az ellátás biztonságát, ideértve az ellátást biztosító infrastruktúrát hosszú távon is fenn tudjuk tartani.
Figyelembe kell vennünk azokat a tényeket is, hogy

  • hazánkat az európai átlagnál nagyobb mértékben sújtják majd a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai,
  • a részben vízminőség romlással is sújtott vízkészletek jelentős felértékelődése várható,
  • a nagyrészt elavult infrastruktúra pótlási költségei jelentős nyomást gyakorolnak a szolgáltatási díjakra.

Ezekre a változásokra az üzleti szférának is fel kell készülnie.

A vállalatoknak elsőként fel kell térképezniük, hogy a változó ellátási-, hozzáférési viszonyok hol jelentenek kockázatot számukra, a változó körülményekhez való alkalmazkodással pedig biztosítani lehet ezek csökkentését. A vízhatékonyság versenyképességi kérdés, melyet nem lehet elválasztani az ellátásbiztonságtól sem. Emellett a megfelelő minőségű víz rendelkezésre állása is egyre nagyobb kihívást jelent majd a
vállalatok számára.

A BCSDH, tagvállalatainak vezetőivel közösen, a következő három ajánlást fogalmazta meg, amely segíthet az üzleti szférának megtenni a víz kapcsán kitűzött célok eléréséhez szükséges lépéseket:

  1. Klímaadaptációs stratégiák kidolgozása, melyben a víz, mint értékként kezelt, kiemelten vizsgált kockázati tényező jelenik meg.
  2. Körforgásos vízgazdálkodás megvalósítása a vízlábnyom csökkentése érdekében.
  3. Partnerség az értékláncban és a működési környezetben a vízhatékonyság és a vízmegújulás érdekében.

A fenti lépések megtételével az üzleti szféra jelentősen hozzájárul a fenntartható jövő építéséhez. Ehhez szeretne a BCSDH minden szakmai támogatást megadni tagvállalatai számára annak érdekében, hogy azok ne követői, hanem aktív formálói legyenek az eljövendő változásoknak, a globális trendeknek.