Körforgásban az üzlet – Jelentés a körforgásos gazdaság magyarországi helyzetéről

2019 nyarán a Körforgásos Gazdaság Platform a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH)
szakmai vezetésével és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatásával felmérést készített a körforgásos gazdaság hazai potenciáljáról.
A kutatás célja a legfontosabb kihívások azonosítása és
a már megvalósult üzleti megoldások feltérképezése
volt. Az online kérdőíves felmérés eredménye alátámasztotta azt az igényt, amely a Körforgásos Gazdaság Platformot életre hívta: szükség van az innovációra, a körforgásos gazdaság már működő üzleti megoldásainak
bemutatására és az edukációra.