Vision 2050 – Time to Transform magyarul

A WBCSD 2010-es, meghatározó jelentőségű riportjában vázolta először ezt a vízióját, melyet 14 iparágban működő 29 tagvállalatával közösen készítettek. A résztvevő 20 ország több, mint 200 vállalkozásával és külső szakértők bevonásával folytatott párbeszéd során alkották meg egy fenntartható világ képét, valamint az üzleti szféra szerepét ennek létrehozásában.
A jelentés világossá teszi, hogy radikális változásra van szükség ahhoz, hogy a Földön élő – 2050-re több mint 9 milliárd ember számára megfelelő mennyiségű élelmiszer, elérhető tiszta víz és higiéniás körülmények, illetve biztosított lakhatás legyen. Biztosított legyen a mozgás szabadsága, az oktatáshoz és megfelelő egészségügyi ellátáshoz jutás annak érdekében, hogy mindannyian ezen a kis, törékeny bolygó által biztosítható, megújítható
és pótolható keretek között élhessünk.
A jelentés felvázolta a Vision 2050-hez vezető utat, amelyet két cselekvési időre bontott.
A 2010-2020 közötti „a mozgalmas tízes évek”, a dinamizmus és energiák formáló időszaka, mely során új ötletek és megközelítések törnek elő, versengenek egymással és alakulnak, amelyek végső soron megalapozzák a 2020-2050 közötti időszak, “az átalakulás ideje” alapjait. Ekkor valósulhatnak meg azok az újonnan kidolgozott ötletek és szövetségek, melyek mérhetően alakítják majd át vállalkozásainkat, gazdaságainkat és társadalmainkat.
Tíz év távlatából világossá vált, hogy a mozgalmas tízes évek nem értek véget. A valós átalakulás elmaradt. Igaz ugyan, hogy az egyes elemek nagyrésze vázként felállt már – mint a Fenthartható Fejlődési Célok és a Párizsi Megállapodás, a változások sem sebességükben, sem ütemükben nem haladnak a tervek szerint.
Mivel az eddig nem látott globális kockázatok továbbra is fennállnak, mi pedig kulcsfontosságú ökológiai és társadalmi fordulóponthoz közeledünk, a következő évtized során egyedülálló, de rövid ideig tartó lehetőségünk maradt a cselekvésre. Megvan a lendület amire építhetünk, de fel kell gyorsítanunk erőfeszítéseinket!
Ebben a kritikus helyzetben ült össze a WBCSD 40 tagvállalata, hogy megvizsgálja a Vision 2050 jelentés tartalmát, céljait. Vezető globális gondolkodókból álló, külső vizsgáló-bizottság útmutatásai alapján, valamint a WBCSD globális hálózatán keresztül bevont felek széles körével folytatott párbeszéd két éves munkájának eredményeként került aktualizálásra az eredeti elképzelés. Ennek során újra-definiálták az előttünk álló évtized üzleti tevékenységeinek forgatókönyvét.
Ez a jelentés (A Jelentés) ennek a munkának a csúcspontja, amely az alábbiakra mutat rá:

  • Közös Jövőkép: 2050-es jövőképünk átfogalmazása; hogyan néz ki a megvalósítás a gyakorlatban.
  • Az átalakulás irányai/útvonalai: Kilenc olyan, az üzleti tevékenység meghatározó területeit érintő irányvonal került meghatározásra, amely elengedhetetlen az előttünk álló évtizedben szükséges haladás előmozításában.
  • Alapvető szemléletváltás: Olyan új, kulcsfontosságú gondolkodásmód, amely nélkülözhetetlen feltétele a meghatározott átalakulások alapjainak.
  • Az átalakulás megértésének és a benne rejlő lehetőségek kiaknázásának kulcsa: A rendszerek átalakításának világos magyarázata, az átalakulás folyamata, valamint az üzleti élet szükséges szerepe ebben a folyamatban.

A Vision 2050 aktualizálásának célja, hogy segítse az üzleti vállakozásokat a benne rejlő lehetőségek kiaknázásában, továbbá társadalmi felelősségük megvalósításában. Ehhez olyan keretrendszert mutasson, mely alkalmazható azon átalakulások vezetésére, amelyek több, mint 9 milliárd ember jóllétét biztosíthatják.
Kötelezően előírt szabályozás helyett, sokkal inkább olyan keretrendszer kidolgozása volt a cél, amelyre világos és inspiráló stratégia építhető, és amely az üzleti közösségek együttműködésén keresztül felgyorsíthatja az átalakulást. Az üzleti vezetők számára egyedülállóan átfogó és kollektív megértést nyújt a világban szükséges, halaszthatatlan átalakulásokról, lehetőséget ad azok üzleti életbe való átültetéséhez és olyan hátteret (erőforrást) biztosít, amelyet a vállalatok felhasználhatnak fenntarthatósági tervezésük és üzleti stratégiájuk kialakításakor.