Új pénzügyi szolgáltató tagvállalatunk: az MFB Zrt.

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.) 1991-ben alakult, 100%-os tulajdonosa a Magyar Állam.

Az MFB Zrt. alaptevékenységei keretében kedvezményes hiteleket nyújt hazai vállalkozások és magánszemélyek számára, fejlesztési célkitűzéseket hajt végre, valamint Magyarország európai uniós tagságával kapcsolatos holdingalap-kezelési feladatokat lát el. Fejlesztési bankként kiemelt célja, hogy olyan területeken nyújtson finanszírozási lehetőséget, ahol a kereskedelmi bankok nem tudnak hatékonyan hitelezni, így tevékenységének fókuszában a piaci hiányosságok kitöltése áll.

Az MFB Zrt. fejlesztési bankként a finanszírozás révén Magyarország igazságos és fenntartható gazdaságra való áttérésének egyik motorjaként működik. Fejlesztési banki missziójával összhangban fontos küldetésének tekinti, hogy hozzájáruljon Magyarország fenntartható gazdasági növekedéséhez és károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez, valamint hogy a megfelelő technológiákkal elősegítse a klímasemleges és környezetbarát gazdaságra történő átállást, egyben biztosítva, hogy ez az átalakulás a társadalom igényeivel is összeegyeztethető legyen.

Az MFB Zrt. 2022. decemberben tette közzé első, 2021. évi ESG (Fenntarthatósági) Jelentését, a 2022. évi ESG (Fenntarthatósági) Jelentést pedig 2023. szeptemberben publikálta.

MFB Zrt. környezeti felelősségvállalása keretében bevezette a Zöld Iroda Programot és 2022. során Zöld Iroda Program minősítést szerzett. Rendszeresen méri karbonlábnyomát (Scope 1 és 2 kibocsátását) a francia ABC (Association Bilan Carbone) által kidolgozott Bilan Carbon eszköz segítségével. Kialakította a 6 zöld és 3 társadalmi célt tartalmazó Fenntartható Finanszírozási Keretrendszerét a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően (GBP, SBP, GLP, SLP), amely lehetővé teszi a Bank fenntarthatósághoz kötődő (beleértve a „zöld” és „társadalmi célú”) forrásbevonási és hitelezési tevékenységének összehangolását. A Keretrendszer hitelesítését 2023 februárjában a Sustainalytics Morningstar végezte SPO (Second Party Opinion) hitelesítés kiadásával. Megkezdte a fenntartható finanszírozási tevékenységei környezeti és társadalmi hatásainak mérésére alkalmas rendszer kialakítását.

Az MFB Zrt. „zöld” és „társadalmi célú” finanszírozási portfoliója nemzetközi standardok figyelembe vételével (ICMA, LMA ajánlások, EU Taxonómia rendelet) 2023. 06. 30-án az alábbiak szerint alakult: zöld épületek: 19 378,00 millió HUF, megújuló energetikai projektek: 37 974,00 millió HUF; zöld vállalati kötvények: 93 400,00 millió HUF; mikro-, kis- és középvállalati programhitelek: 322 155 726, 302 millió HUF; Diákhitel Központ számára nyújtott finanszírozás: 64 646,00 millió HUF; zöld garanciavállalása: 35 240,00 millió HUF.

Az MFB Zrt. számára kiemelten fontos az etikus és felelős működés biztosítása, rendelkezik Magatartási és etikai szabályzattal, Etikai Bizottságot, valamint a jogsértések Bankon belüli jelentésének kivizsgálására független és önálló etikai eljárást működtet.

A Bank az emberi jogok és alapvető emberi értékek, valamint a diverzitás tiszteletben tartása érdekében elkötelezett a diszkrimináció minden formájának elítélésben és kiemelten kezeli az esélyegyenlőség biztosítását a szervezeten belül.

A Bank compliance funkció működtetésével biztosítja az átláthatóságot a szervezetben, amely fontos eleme a Bank Felelős Vállalat-irányítási (corporate governance) és belső kontroll rendszerének.

A BCSDH szervezethez történő csatlakozás révén erősíteni kívánja a környezeti és társadalmi fenntarthatósági kihívások kezelésében vállalt szerepét. Várhatóan a szervezeti tagság hozzájárul majd ahhoz, hogy az MFB Zrt. a tagszervezetek finanszírozási igényei alapján új, innovatív pénzügyi termékek segítségével növelje a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó finanszírozási tevékenységét, valamint hosszú távú, értékteremtő együttműködéseket, tudás- és tapasztalatcserét alakítson ki a téma iránt elkötelezett felelős vállalatvezetőkkel, szervezetekkel.