Üzleti megoldás díj

Üzleti megoldás és üzleti modellváltás

Az Üzleti megoldás, üzleti modellváltás díj célja, hogy elismerje, és széles körben bemutassa azokat az innovatív üzleti megoldásokat, üzleti modellváltásokat, amelyek hozzájárulnak a Fenntartható fejlődési Célok eléréséhez vagy rendszerszintű átalakulásokhoz az alábbi területek valamelyikén:

 • Körforgásos gazdaság
 • Klímavédelem és adaptáció
 • Biodiverzitás megőrzése és helyreállítása
 • Emberi érték

Határidők:

 • A jelentkezési határidő: július 31., 23:59
 • A döntőbe bekerült pályázók értesítése: szeptember 11.
 • Eredményhirdetés és díjátadó: BCSDH üzleti ebéd, október 10.

Az Üzleti modellváltás, üzleti megoldás díj esetében a pályázat az adminisztrációs díj (60.000 Ft + ÁFA) megfizetésével együtt érvényes, (melyet a pályázat beérkezése után megküldött számla alapján utalhat át).

Amennyiben több üzleti megoldással kíván pályázni, minden megoldást külön kell feltölteni. A pályázat sikeres feltöltéséről a megadott e-mail címre visszaigazolást küldünk.

Hogyan és milyen feltételekkel pályázhat? 

A kitöltésnél felmerülő leggyakoribb kérdések és válaszok. 

A pályázat online formában tölthető ki, de lehetőség van a kitöltés megszakítására, akár másik gépről történő folytatására is.

A végleges online pályázatok beküldési határideje: július 31. 23:59

 • Engedélyezett fájl típusok: jpg, jpeg, png, gif.
  Csak egy kategóriát jelöljön be.
 • Több célterület is bejelölhető
 • Foglalja össze röviden az üzleti modellt, megoldást! (milyen problémát kellett megoldani, mi a megoldás lényege és hatása) (Maximum 1500 karakterben)
 • Adjon egy rövid leírást a külső környezeti/ társadalmi/ piaci környezetről illetve a vállalati/iparági környezetről amelyben az üzleti modellváltás, üzleti megoldás megszületett és megvalósult, segítve a zsűrit a megoldás megértésében. (Maximum 1000 karakterben)
 • Magyarázza el a kihívást vagy lehetőséget, amelynek a megoldására a program, új üzleti modell törekedett, és mutassa be az elérni kívánt eredményt. Kötelezően mutassa be a megoldás üzleti relevanciáját, azaz hogyan kapcsolódik az üzleti célokhoz, a vállalati eredményességhez. Célkitűzések - Mi az az egyértelmű, dátumhoz kötött számszerűsített állásfoglalás, célkitűzés, amit a vállalat vállal az adott területen? (Maximum 1000 karakterben)
 • Mutassa be a modell, program részleteit és azt, hogy hogyan ad választ a kihívásra vagy a lehetőségre. Itt kötelezően mutassa be, hogy mitől innovatív, progresszív ez a megoldás illetve, hogy milyen módon haladja meg a szokásos üzletmenetet. Milyen konkrét intézkedéseket valósított meg ennek érdekében és mit tervez a jövőben a vállalat? Mely területeken tervez lépéseket ennek érdekében? Milyen konkrét intézkedésekkel, programokkal kívánja azokat elérni? Miért relevánsak ezek a területek? Milyen eredményt várnak ettől? (Maximum 2000 karakterben)
 • Mutassa be hogy milyen együttműködéseken keresztül valósult meg a modell, program. Legyen szó akár a vállalati területek, a piaci szereplők, az értéklánc szereplői közötti, vagy a belső/külső partnerekkel, érintettekel való együttműködésről, kitérve ezen partnerek motiválására is. Itt kerülhetnek bemutatásra a bevont szakértők is. (Maximum 1000 karakterben)
 • Tüntesse fel egyértelműen az elért tényleges eredményeket. A célkitűzés teljesítésében eddig hova jutott a vállalat? Hol tart most? (mihez viszonyítva és mi a mérőszám) Kérjük sorolja fel a környezeti, gazdaság és társadalmi hatásokat egyaránt! Ennek tartalmaznia kell a megoldáshoz/programhoz társított számszerűsíthető mutatókat a pozitív hatás bemutatására. Itt mutassa be a külső-belső forrásból származó, a megoldás pozitív hatását igazoló visszajelzéseket is. Kérjük adjon becslést, hogy a megoldás/program hány embert ér el. (Maximum 1200 karakter)
 • Mutassa be, hogy milyen lépéseket tesz a vállalat a sikeresség és a lendület fenntartása érdekében, hogyan lesz ez a megoldás fenntartható és hosszútávú. (Maximum 800 karakter)
 • Az érvényes pályázathoz szükséges az elsőszámú vezető megerősítése. Első számú vezetői idézet, amely összefoglalja a cég vállalásának és ezzel kapcsolatos küldetésének lényegét. Kérjük, hogy a vezérigazgató, ügyvezető saját szavaival, idézettel ajánlja a programot, rámutatva arra, hogy ez hogyan jelenik meg az ő illetve a cég stratégiai gondolkodásában. Ez a mondat később idézetként megjelenhet a BCSDH szakmai anyagaiban. (Maximum 600 karakter)
 • Ez fog megjelenni az idézet alatt, a hivatkozott felületeken.
 • Engedélyezett fájl típusok: jpg, jpeg, png, gif.
 • Kérjük, sorolja fel a linkeket, ahol a programról további, lényeges információ, film vagy video "üzenet" található, amely segítheti zsűri munkáját. A célkitűzésekhez, illetve az egyes célokhoz, üzleti megoldásokhoz kapcsolódó linkek, beleértve a fenntarthatósági/integrált jelentések elérhetőségét.
 • Dobd a fájlt ide, vagy
  Engedélyezett fájl típusok: jpg, png., Max. file size: 6 GB, Max. files: 3.
   Amennyiben van olyan kép, ami illusztrációkét szolgálhat a megoldáshoz. Max. 3 kép tölthető fel.
  • (jelölje x-szel - akár többet is megjelölhet - itt tájékozódhat a célokról bővebben: https://unis.unvienna.org/unis/hu/topics/sustainable_development_goals.html )
  • (jelölje x-szel - vagy írja be szabadon )
  • Alapadatok

  • Statisztikai adatok

   Az alábbi adatok megadása megkönnyíti az értékelést, a zsűri munkáját. Kréjük az előző/lezárult naptári vagy üzleti évre vonatkozó adatokat jelölje X-szel.