Action 2020 Magyarország program Tények és Trendek, Célkitűzések

A WBCSD által meghatározott kilenc területet és azok célkitűzéseit minden országban a világszervezet regionális partnere tagvállalataival és független tudományos és civil szakértőkkel közösen az adott országra adaptálhatja. Ezt a helyi adottságok, kockázatok, kihívások, kulturális különbségek,
valamint a helyi üzleti szektor lehetőségei miatt tartottuk szükségesnek, így 2014- ben a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért is a helyi alkalmazáson dolgozott.

Az Action 2020 Magyarország program legnagyobb értékét az adja, hogy az elsősorban tudományos és civil szakértőkkel megvitatott tények, trendek
és célok képezik azoknak az egyes anyagoknak a magját, amelyet vállalatok elsőszámú vezetőivel az üzleti szektor relevanciájához és lehetőségeihez igazítottunk. Így születtek meg az Action 2020 Magyarország célkitűzései, amelyeket a fenntartható fejődés szempontjai és a bevont érintettek
javaslatainak integrálásával fogalmazott meg és tűzött ki a BCSDH.
A program megvalósítása még csak ezután jön az üzleti megoldások azonosítása és terjesztése révén. Ugyanakkor már most számos kézzelfogható előnyt, tanulságot és tapasztalást fogalmazhatunk meg a program eddigi szakasza alapján is. Különösen nehéz volt makroszintű tények mentén olyan célokat meghatározni, melyekhez az üzleti szektor hozzájárulását kérjük, ahol az eredmények inkább mikroszinten mérhetőek.
Ezért nem is reális elvárás, hogy a kitűzött célokat az üzleti szektor önmagában oldja meg, azok megvalósulásához a vállalkozások hozzájárulásukat tudják csak biztosítani. Több cél esetében komoly érintetti együttműködésre is szükség lesz.
A tényekben és célokban szereplő számszerű adatok nyilvánosan elérhető, hiteles, nemzetközi és hazai adatforrásokból származnak. A felhasznált és hivatkozott források pontos megjelölése a www.action2020.hu weboldalon található.