Action 2020 Magyarország – Rugalmas megoldások a fenntartható munkaerőpiacért

A munkaerôpiac gyorsuló ütemben változik. Nincs ma Magyarországon olyan vállalat, amelyet ne érintene mindez. A napjainkban tapasztalható, minden eddiginél nagyobb szakemberhiány új kihívások elé állítja a cégek vezetôit és a humánerôforrással foglalkozó szakértôit. Különösen azért, mert a munkaerôhiány veszélyeztetheti a piaci pozíciókat és komoly növekedési korlát is lehet.
Figyelembe véve a csökkenô családonkénti gyermekszámot, a magas kivándorlási hajlandóságot, a fiatal tehetségek toborzásának és megtartásának nehézségeit, várható, hogy a probléma jelentôsége a továbbiakban is fennmarad.

A BCSDH, tagvállalatainak vezetôivel közösen, a következô három ajánlást fogalmazta meg, amelyek segíthetnek az üzleti szférának megtenni a foglalkoztatási célok eléréséhez szükséges lépéseket:

  1. Élethelyzethez illeszkedô foglalkoztatási rendszerek kialakítása és megvalósítása
  2. A munkavállalók élethosszig tartó fejlôdésének és a változó elvárásoknak való megfelelés proaktív támogatása
  3. A nôk karrierútjának támogatása

Szervezetünk, segítve a vállalatokat, a nôk karrierútjának támogatása érdekében 2017-ben létrehozta a Vezető nô díjat.