Ajánlás vezetőknek – A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése

„Hisszük, hogy a hosszú távon sikeres vállalat záloga az olyan vállalatvezető és menedzsment, aki tisztában van a fenntartható fejlődés fogalmával és képes
azt a döntéshozatal során komplexen értelmezni. Az ajánlás megalkotásával az volt a célunk, hogy olyan alapelveket fogalmazzunk meg, melyek e szempontból támpontot adnak a hazai vállalatok vezetőinek. Ennek érdekében az ajánlás gyakorló vállalatvezetők és fenntarthatósággal foglalkozó szakemberek közös munkájának gyümölcse, és reméljük, hogy széles körben fogadják nyitottsággal. Ezért várjuk mindazon vállalatok csatlakozását az ajánláshoz, amelyek egyetértenek a benne foglaltakkal, szeretnének jó példával elöl járni, vállalatukat ezen elvek szerint irányítani.”