BCSDH Felmérés 2018 – Fókuszban a Fenntartható Fejlődési Célok és az alapértékek tisztelete

2030-ig jelentős feladat áll a vállalatok előtt is abban, hogy megvalósuljanak a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k). A 2018-as felmérésünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen mértékű és milyen célokhoz kapcsolódik az SDG-k iránti elköteleződés.
Ezen túl olyan kérdésekre kerestük a választ, hogy „Hogyan látják a vállalatvezetők a fenntarthatóság helyzetét ma hazánkban?”, hogy „Mi a vállalati sokszínűségi politikák célja?”, vagy éppen „Milyen intézkedéseket terveznek a vállalatok a fenntartható életmód elterjesztése érdekében?”

Bár a vállalati fenntarthatóság hazai helyzetének megítélése felmérésünk szerint továbbra is elmarad a globális eredményektől, a vállalati szféra egyre többet tesz. A BCSDH tagvállalatainak jelentős része már tudatosan hozzájárul az ENSZ által meghatározott Fenntartható Fejlődési Célok eléréséhez, legtöbbjük a célok mellé konkrét programokat is rendel.
Emellett a magyar vállalatvezetők is úgy látják, hogy a körforgásos gazdaságé a jövő, mely egybecseng anyaszervezetünk, a WBCSD előrejelzéseivel. Az Európai Unió körforgásos gazdaság csomagja egyértelműen jelzi beépülését a törvényi szabályozásokba.
De nem csak a környezeti vonalon vannak kihívásaink. Talán nincs ma olyan vállalat hazánkban, akinek ne lennének toborzási nehézségei. Ugyanakkor az alapértékek tisztelete mellett elkötelezett vállalatok munkatársainak lojalitása magasabb.
A társadalom szélesebb körű bevonása és szemléletformálása területén is sok még a tennivaló. Növekszik a fenntartható termékek és szolgáltatások iránti kereslet, mely 1014 milliárd Ft volt a 20142016 közötti időszakban.