Az Amundi ma bemutatta 2025-ös ESG tervét, egyúttal bejelentette, hogy felgyorsítja saját átalakulását a fair környezeti átmenet támogatása érdekében

2022-25-re új ESG cselekvési tervet fogadott el az Amundi, Európa legnagyobb felelős alapkezelője, több mint 800 milliárd eurós ESG (Environment, Social, Governance) megközelítéssel kezelt vagyonnal. Ez az eredmény jórészt a most záruló 2018-21-es hasonló cselekvési terv eredménye, aminél most még ambiciózusabb célokat tűzött maga elé a társaság.

Az új terv alapján a vállalat 2025-ig kötelezettség-vállalásainak további erősítésére törekszik, nemcsak az ügyfeleknek kínált befektetési termékekkel kapcsolatban, hanem a kezelt vagyonba tartozó vállalatokkal történő kapcsolattartás terén is. Emellett a társaság ESG célkitűzései beépülnek a vezető tisztségviselők javadalmazásába, mindemellett klímastratégiáját prezentálni fogja saját részvényeseinek. A terv a Crédit Agricole csoport Societal Projectjének is része, amely három prioritás köré épül. Ezek a klíma, a társadalmi kohézió, valamint az agrár és élelmiszeripari átmenet.

2010-es megalakulása óta az Amundi a felelős befektetést tette egyik alappillérévé. 2018-ban egy hároméves cselekvési tervet határozott meg, amelynek célja egy 100 százalékban felelős befektetői megközelítés meghonosítás volt. A program eredményeként[1]

 • a befektetéskezelő aktívan kezelt nyíltvégű alapjai 100 százalékában érvényesítik az ESG-kritériumokat, és törekszenek a benchmarknál[2] magasabb ESG-pontszám elérésére a portfóliókban lévő vállalatok környezeti és társadalmi kérdésekhez való hozzájárulásuk szerinti alul- vagy felülsúlyozásával;
 • a passzívan kezelt vagyonban 2018 óta 19-ről 80 milliárd euróra emelkedett a felelős befektetések értéke az ESG és klíma témájú befektetési kínálat fejlődésének köszönhetően;
 • 10-ről 31 milliárd euróra emelkedett az energetikai átállást, vagy a társadalmi kohéziót elősegítő befektetések értéke;
 • Franciaország legnagyobb szolidaritási alapjává vált az Amundi Solidarité, amely 400 millió eurót fektet a szociális gazdaságba;
 • kiépült az ESG tanácsadói szolgáltatás az intézményi befektetők és forgalmazók számára, melynek célja a partnerek támogatása az ESG átalakulás során.

Emellett az Amundi szisztematikusan törekszik az általa kezelt portfóliókba tartozó vállalatok környezeti és társadalmi kérdésekhez való hozzáállásának javítására. Ennek megfelelően az éghajlati kérdésekre és a társadalmi kohézióra összpontosítva gyakorolja szavazati jogát a vállalatok közgyűlésein. 2020-ban az alapkezelő több mint 4000 éves közgyűlésen szavazott, és 472 vállalattal kezdeményezett párbeszédet az energiaátállásról és az éghajlatváltozásról.

Ehhez képest is új célokat tűzött most maga elé az alapkezelő annak érdekében, hogy a társadalmi kohézió megőrzése mellett tovább lépjen a Párizsi Megállapodásban foglaltak felé, és felgyorsítsa a dekarbonizáció folyamatát. A terv három célkitűzésen alapul: 1) a felelős megtakarítási megoldások új szintre emelése 2) a Net Zero 2050 célkitűzéshez való hiteles igazodási stratégiák kidolgozásának még több vállalatnál történő előmozdítása, és 3) a munkavállalók és részvényesek támogatásának biztosítása az új célok megvalósításához.

Az új programban az Amundi kötelezettséget vállal arra, hogy 400 milliárd eurónyi aktívan kezelt vagyonrabevezet egy új „környezeti átállási minősítést”, amely felméri a vállalatok szén-dioxid-mentesítésre és fenntartható tevékenységek fejlesztésére tett erőfeszítéseit. A társaság a portfólió-kezelésben arra törekszik, hogy ösztönözze a vállalatokat a karbonsemleges átállásra, és alapjai a saját befektetési univerzumuknál jobb környezeti átmenet profillal rendelkezzenek. Ennek érdekében a portfóliók felülsúlyozzák azokat a vállalatokat, amelyek a legtöbb erőfeszítést tanúsítják energiaátállásban.

A társaság emellett vállalja, hogy

 • minden eszközosztályban kínál Net Zero 2050 befektetési politikával kezelt alapot;
 • eléri a 20 milliárd eurós eszközértéket azokkal az alapjaival, amelyek kizárólag pozitív éghajlati vagy társadalmi hatásra törekvő cégekbe fektetnek be;
 • passzívan kezelt alapjai között az ESG-alapok aránya eléri 40 százalékot;
 • elkötelezte magát amellett is, hogy tovább fejleszti Alto Sustainability nevű megoldását, amelynek célja, hogy támogassa a befektetőket a portfóliójuk környezeti és társadalmi hatásaival kapcsolatos döntéshozatalban;
 • együttműködik további 1000 vállalattal annak érdekében, hogy hiteles stratégiákat dolgozzanak ki az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, és ennek érdekében szavaz az éves közgyűléseiken, hogy a vezetőik javadalmazási csomagja kapcsolódjon ezekhez a stratégiákhoz.
 • 2022-től nem fektet olyan vállalatokba, amelyek tevékenységének több mint 30 százaléka nem hagyományos olaj- és gázkitermelésből származik.

Mindezt alátámasztandó az Amundi a 2022-25-ös ESG-tervében deklarálja, hogy saját működésével kapcsolatban pontosan olyan szigorú elveket követ, mint amiket a portfóliókba tartozó vállaltokkal szemben megkövetel.

 • Figyelembe veszi az ESG-célok teljesítési szintjét (az összes kritériumból 20%-os súllyal) 200 felsővezetőjének teljesítmény-értékelésénél (KPI). Minden portfóliómenedzserre és értékesítési képviselőre vonatkozóan is ESG-célokat fog meghatározni.
 • 2018-hoz képest 2025-re 30 százalékkal csökkenti az egy alkalmazottra jutó üvegházhatású gázkibocsátást.
 • Klímastratégiáját a következő, 2022-es éves közgyűlésen ismerteti részvényeseivel.

 

Valérie Baudson, az Amundi vezérigazgatója: „A felelős befektetés mindig is benne volt az Amundi DNS-ében. 2018-ban kidolgozott akciótervünk azon az elven alapult, hogy egy vagyonkezelőnek nem csak abba a világba kell befektetnie, ami éppen körülvesz bennünket, hanem egy olyanba is, amilyennek lennie kellene, különös tekintettel a klímaváltozásra és a társadalmi egyenlőtlenségekre. Munkatársaink fejlődése, partnereink elkötelezettsége, ügyfeleink és részvényeseink bizalma lehetővé tette, hogy a felelős befektetés terén az Amundi etalonná váljon. Tudatában vagyunk azonban annak, hogy ennél is tovább kell lépnünk a társadalom és a gazdasági szereplők formálásában. Új tervünk, az „ESG 2025” még ambiciózusabb, célja az összes érdekelt – azaz befektetők, vállalatok, alkalmazottak és részvényesek – bevonása. Az ESG-vel kapcsolatos kötelezettségvállalásaink felgyorsítása lesz az Amundi növekedésének elsődleges motorja világszerte.”

 

About Amundi

Amundi, the leading European asset manager, ranking among the top 10 global players[3], offers its 100 million clients – retail, institutional and corporate – a complete range of savings and investment solutions in active and passive management, in traditional or real assets.

 

With its six international investment hubs[4], financial and extra-financial research capabilities and long-standing commitment to responsible investment, Amundi is a key player in the asset management landscape.

 

Amundi clients benefit from the expertise and advice of 4,800 employees in more than 35 countries. A subsidiary of the Crédit Agricole group and listed on the stock exchange, Amundi currently manages more than €1.8 trillion of assets[5].

[1] Broadridge, 2021.09.30-as adatok

[2] Kivéve, ahol ez technikailag nem megvalósítható (pl. adathiány miatt)

[3] Source: IPE “Top 500 Asset Managers” published in June 2021, based on assets under management as at 31/12/2020

[4] Boston, Dublin, London, Milan, Paris and Tokyo

[5] Amundi data as of 30/09/2021

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?