Elkészült a Biofilter Zrt. első fenntarthatósági jelentése

A Biofilter Zrt. tevékenysége során magas környezeti és minőségi elvárások teljesítésével, üzleti megoldásainak folyamatos fejlesztésével törekszik a piaci elvárásoknak és kitűzött céljainak minél magasabb színvonalon megfelelni. Hitvallása szerint egy vállalkozás esetében kiemelkedő értékkel és fontossággal bír, hogy társadalmi és környezeti szempontból egyaránt felelősséget vállaljon tevékenységéért, és lehetőségeihez mérten tegyen lépéseket partneri körének és a lakosság szemléletének, ismereteinek bővítéséért, környezetünk megóvásáért. 2018-ban ennek jegyében került elkészítésre a 2016-2017 időszak eredményeit bemutató, ”Körforgásban a környezetért – A Biofilter Zrt. fenntarthatósági helyzetképe 2016-2017-es években” c. fenntarthatósági jelentés, amely többek között részletekbe menő betekintést nyújt a szervezet folyamatainak környezeti, társadalmi és gazdasági szempontú optimalizálásába.

„A példamutatás nem az egyik útja a tanításnak, hanem az egyetlen útja.”

Albert Einstein szavaival egyetértve és annak szellemiségét a vállalat tevékenységébe építve a Biofilter Zrt. szokásos üzletvitelén túl számos kisebb-nagyobb környezetvédelmi intézkedésen keresztül törekszik partnereinek és környezetének jó példával szolgálni, így például az ENSZ által megfogalmazott Action 2020 fenntarthatósági programhoz csatlakozva a Biofilter Zrt. is kitűzte Élelmezés, Foglalkoztatás, Fenntartható Életmód, Klímaváltozás és Vízhasználat területekre vonatkozó 2020-as céljait.

Az egyes folyamatokhoz kapcsolódóan végzett mérések és számítások segítségével a vállalat mindig tisztában van saját erőforrás-felhasználásával, károsanyag-kibocsátásával és karbonlábnyomával, amelyek csökkentése állandó célként érvényesül. Erre vonatkozó intézkedés például a gépjármű állomány minél kedvezőbb környezeti besorolású járművekkel való feltöltése, és hatékony, energiatakarékos használatuk előtérbe helyezése, aminek köszönhetően a gépjárművek átlagos összes károsanyag kibocsátása évről évre csökkenő tendenciát mutat.

A munkatársak képzésére és a jövő generáció bevonására a környezeti szempontok érvényesítésével közel azonos arányban szükséges figyelmet fordítani, ami a Biofilter Zrt-nél egészségmegőrző és közösségi programok, sütőolaj leadási kampányok, képzések, tréningek, gyakornoki program, szakmai cikkírás és tanulmányok készítésében való részvétel formájában valósul meg.

A fenntarthatóság egyik meghatározó pilléreként a partnerek elégedettségének mérése és növelése is fontos szerepet tölt be a vállalat életében, amelynek eredményeként 2017-ben 120 partner 97,5% ajánlásra érdemesnek tartotta a Biofilter Zrt. szolgáltatásait.

Végül, de nem utolsó sorban a szervezet számos társadalmi célt megvalósulását támogatja, tagsága révén 2019-ben pedig 5 fenntarthatóságra, szervezetfejlesztésre irányuló egyesület, szövetség munkájában vesz részt immáron az amerikai B Corp tanúsítvány büszke birtokosaként.

 

A teljes fenntarthatósági jelentés a Biofilter Zrt. megújult honlapján elérhető: https://biofilter.hu/rolunk/fenntarthatosagi-jelentesunk.

 

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?