Már ötmillió tonna árut szállítottak vasúton az egyeskocsi-fuvarozás újraélesztésének köszönhetően

Az egyeskocsi-fuvarozás során az áru útnak indítható akár egyetlen vasúti kocsiban, – iparvágányon közvetlenül a vállalkozások telephelyeiről is. Az egyes kocsik egy gyűjtőpályaudvarra érkeznek, ahol a célállomásuk szerint állítják be őket vonatokba, és így jutnak el a végállomásukra.

Az Európai Bizottság által jóváhagyott támogatási program révén az Építési és Közlekedési Minisztérium a 2022-2025. közötti időszakra tervezetten évente 6,4 milliárd forint összegű vissza nem térítendő forrást biztosít a vasúti szektor szereplői számára. Az egyeskocsi-fuvarozás kapacitásainak megőrzése elengedhetetlen ahhoz, hogy Magyarország a vasútprogramban rögzített célnak megfelelően Közép-Európa teherfuvarozási, logisztikai és elosztó központjává váljon.

A forrás igénybevételére kiírt pályázatra a támogatási keretszerződést az induláskor aláírókon kívül ötödikként az MMV Magyar Magánvasút Zrt. csatlakozott. Ugyanakkor folyamatos a pályázási lehetőség, így a program nyitott a későbbiekben pályázni és a támogatási programhoz csatlakozni kívánó vasúti társaságok részére is. Az egyeskocsi-szolgáltatás nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, mert továbbra is biztosítja 700 magyar vállalat, köztük stratégiai nagyüzemek, kis- és középvállalkozások alapanyagellátását és termékeik piacra juttatását, és közel kétezer vasutasnak biztosít hosszú távon munkahelyet.

Az egyeskocsi-fuvarozás állami támogatásának létrejöttétől kezdve a MÁV a teljesítmények mérésére és elszámolására egy olyan innovatív, számos támogató funkcióval rendelkező informatikai rendszert fejlesztett ki, amely folyamatos és azonnali adatszolgáltatást biztosít a vasútvállalatok számára. A jármű és küldemény alapú azonosítási rendszer a feladási állomástól a rendeltetési állomásig elemi szinten követi a küldeményeket a fuvarozás során.

A MÁV számításai alapján a szegmens meg tudta tartani a korábbi teljesítményeit és egy minimális növekedés is tapasztalható az előző év azonos időszakához viszonyított adatokhoz képest. Tavaly november óta, havonta átlagosan 80-90 millió árutonna-kilométer (egy tonna tömegű áru egy kilométer távolságra való elszállítása) fuvarteljesítményt sikerült fenntartani a programban résztvevő öt vasúti társaságnak a MÁV és a GYSEV hálózatán.

Az eddig eltelt időszakban összesen 5 millió tonna áru fuvarozása során választották az ügyfelek a környezetbarátabb vasúti egyeskocsi-fuvarozási formát a közúti szállítási móddal szemben, ezzel is hozzájárulva Magyarország ökológiai lábnyomának csökkentéséhez. Ezen árumennyiség vasúton tartásával több százezer tehergépjárműtől mentesült a közút, amelynek köszönhetően 79 ezer tonna szén-dioxiddal kevesebb került a Föld légkörébe. Ekkora közúti többletterhelés a légszennyezési és zajterhelési mutatók, valamint a balestek számának növekedésén túl a közúti hálózat zsúfoltabbá válásával és fokozottabb amortizációjával járna.

Az egyeskocsi-fuvarozás fenntartását az Európai Unió is szorgalmazza. A 2030-ig tartó európai uniós környezetvédelmi cselekvési program célkitűzései között szerepel ugyanis az üvegházhatású gázok kibocsátásnak jelentős mérséklése az Európai Unió összes országát illetően. Emellett szintén uniós cél az, hogy a 300 kilométernél nagyobb távolságra történő árutovábbítás esetén a vasúti fuvarozás részaránya 2030-ig elérje a 30 százalékot, 2050-ig pedig az 50 százalékot. Ezen célok elérésében a közlekedési szektornak, és azon belül a vasúti ágazatnak rendkívül hangsúlyos szerepe van, így össztársadalmi érdek a vasúti egyeskocsi-fuvarozási szektor teljesítményének hosszútávú fenntartása, valamint revitalizációja a támogatási program segítségével.

Bizonyos anyagok, illetve termékek közúti fuvarozását több európai ország hatóságai nem engedélyezik, ezért számos exportra termelő magyar vállalat esetében az egyeskocsi-fuvarozás jelenti az egyedüli megoldást az exportra. Az érintett vasútvállalatok ezen fuvarozási módja biztonságos feltételeket teremt ahhoz, hogy a jövőben is kockázatmentesen továbbítsanak rendeltetési helyükre évi 2,3 millió tonna veszélyes árut.