Megjelent a KBC első klímajelentése, amely a jövőbeni széndioxid-kibocsátás csökkentése érdekében konkrét célkitűzéseket tartalmaz

A KBC Csoport (K&H Bank) vezérigazgatója, Johan Thijs ismertette a KBC Csoport Klímajelentését.

 „A KBC-nél már 1970 óta fordítunk külön figyelmet a klímavédelemre, ekkor hoztuk létre az Argus Alapítványt, amelynek célja a tudományos, környezetvédelmi kutatások támogatása, továbbá a közvélemény tájékoztatása és figyelmének felhívása a környezeti politikával és rehabilitációval kapcsolatos kérdésekre. Már a múltban is ambiciózus célokat tűztünk ki, amelyeket eddig mindig sikerült elérnünk, sőt meghaladnunk. De 2019-ben még magasabb fokozatra kapcsoltunk, amikor csatlakoztunk az ENSZ kollektív klímavédelmi kötelezettségvállalásához, és vállaltuk, hogy – ügyfeleinkkel együttműködve – elősegítjük a gazdaság maximális kizöldítését annak érdekében, hogy a globális felmelegedés mértékét jóval 2°C alatt tudjuk tartani, illetve hogy azon dolgozunk majd, hogy a Párizsi Megállapodásban kitűzött 1,5°C-os korláton belül maradjunk. Az elmúlt években már jelentős lépéseket tettünk a globális felmelegedés megfékezése érdekében.

A szeptember 30-án megjelent és most részletesen bemutatandó Klímajelentés összefoglalja az előttünk álló évekre szóló, a hitelezési és az alapkezelési területet érintő, az egész Csoportra érvényes klímapolitikai jövőképünket és céljainkat.

Mindez tükröződik azokban az ambiciózus új célkitűzésekben, amelyeket a jelentésben a hitelezési és alapkezelési tevékenységeink éghajlati hatásaival összefüggésben meghatároztunk, és amelyek kiegészítik a kifejezetten az ügyfeleink tevékenységeit érintően több kulcságazatban általunk alkalmazott szakpolitikai iránymutatásokat. Esetünkben ezek az ágazatok képviselik a legnagyobb széndioxid-kibocsátási kockázatot, és teszik ki a hiteleink révén finanszírozott tevékenységek széndioxid-kibocsátásának kétharmadát a 2021. végi adatok szerint.

Habár az adatok minősége, valamint a világszerte alkalmazott módszerek pontossága továbbra sem mindig optimális, felvállaljuk a ránk háruló felelősséget és konkrét klímavédelmi célokat tűzünk ki, valamint aktívan hozzájárulunk egy alacsony széndioxid-kibocsátású és fenntartható társadalom létrehozásához. A célkitűzéseink átlátható keretet biztosítanak, mutatják, hogy vállalatként hová akarunk eljutni rövid távon (2030) és hosszabb távon (2050), mind saját magunkat, mint ügyfeleinket tekintve. Aktuális célkitűzéseink a hitelezési és alapkezelési tevékenységeinkhez kapcsolódnak. Jelenleg a biztosítási tevékenységeket illetően nem állnak rendelkezésre elismert és megbízható kutatási és beszámolási módszerek.”

„A célok állításában a K&H is aktívan részt vett, de a célokat csoportszinten jelenítjük meg – tette hozzá Suba Levente, a K&H Bank fenntarthatósági programjának vezetője.A helyi partnerségeink még kialakítás alatt vannak, de a K&H saját működésében és üzleti tevékenységében is törekszik a zöld átállásra. Egyre több pénzügyi terméket, megoldást is bevezetünk annak érdekében, hogy segítsük mind lakossági, mind pedig vállalati ügyfeleinket a fenntarthatósági szempontú átállásban. A fenntartható lakóépületeket kedvezményes zöld otthon hitelekkel, megújuló energia finanszírozással segítjük, az elektromos gépkocsi-lízing konstrukció a vállalkozások számára kínál környezetbarát megoldást, a hibrid és elektromos autók pedig kedvezményes biztosítási feltételekkel vehetők igénybe. A felelős jövő befektetési alapok portfóliójának összeállításánál a pénzügyi szempontok mellett figyelembe vesszük az adott vállalatok vagy országok környezetre és társadalomra gyakorolt hatásait is. A K&H Csoport azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra jelentősen, 80%-kal csökkenti 2015-höz viszonyított, közvetlenül a működéséhez kapcsolódó CO2-kibocsátását. 2021 végére a K&H – elsőként a magyar bankszektorból – lényegében el is érte a nettó karbonsemlegességet a fennmaradó karbonkibocsátás semlegesítésével. „

Filip Ferrante, a KBC Csoport Vállalati fenntarthatósági vezetője hozzáteszi: „A KBC Klímajelentése az energia- és ingatlanszektorra, továbbá a közlekedési, mezőgazdasági, építőipari és fémipari szektorra vonatkozó – részben ezek alszektoraira bontott – elemzéseket és célkitűzéseket tartalmaz. Ezen ágazatokra 2030-ig elérendő konkrét és mérhető célokat határoztunk meg, egyrészt a jelenleg elfogadott tudományos eredményekre támaszkodva, másrészt saját értékelésünk alapján, amely esetben azt vizsgáltuk, hogy mi az, ami ezen szektorokban gazdaságilag és technikailag megvalósítható. Az erre vonatkozó összes információt beépítettük az egyes ágazatokról készített fehér könyvekbe. A célkitűzéseknél figyelembe vettük a gazdasági és társadalmi összefüggéseket, ezért tágabb értelemben kell azokat értelmezni, és nem csupán klímavédelmi szempontok alapján. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy maximalizálni tudjuk a társadalomban betöltött szerepünket, és segíteni tudjuk ügyfeleinket a fenntarthatóbb társadalom felé való szükséges, de megvalósítható átállásban. Ehhez az átálláshoz pénzügyi és technikai szakértelem formájában maximális támogatást és iránymutatást biztosítunk, anélkül, hogy ezzel hátráltatnánk a saját klímavédelmi céljaink megvalósítására irányuló erőfeszítéseinket.

A tavalyi évben elért ESG (a környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási kritériumrendszernek való megfelelés terén elért) eredményeinkre vonatkozó átfogó és átlátható összefoglalót, valamint a fenntarthatósági célkitűzéseinket a KBC 2022. áprilisban megjelent Fenntarthatósági jelentése tartalmazza. Ez a jelentés első alkalommal mutat be a KBC közvetett ökológiai lábnyomára vonatkozó adatokat.”

Minden egyes szektor sajátos kihívásokkal néz szembe

Nem minden ágazat tudja egyforma ütemben és mértékben csökkenteni a széndioxid-kibocsátását, mivel más-más gazdasági és technológiai kihívásokkal kell szembenézniük. A KBC dekarbonizációs törekvései elsősorban az ingatlan- és az energiaszektorra irányulnak, de a közlekedési ágazatot is érintik. A KBC leginkább ezekben az ágazatokban tud pénzügyi befolyást gyakorolni az átállás elősegítése érdekében. Ez az oka annak is, hogy a KBC kezdeményező módon lép fel, és lakáshitelállományát külön alszektorként kezeli, csakúgy, mint a hitelezési tevékenységet, valamint az autó- és kistehergépjármű lízinget.

Egyes szektorokban az üvegházhatású gázok kibocsátásának azonnali csökkentése egyáltalán nem magától értetődő, mivel még nem állnak rendelkezésre új technológiák, illetve mert számos természeti folyamat hatását figyelembe kell venni, mint pl. a mezőgazdaság esetében. A KBC már ezen szektorokra is világos célokat határozott meg.

 

A KBC már több konkrét kezdeményezést indított, hogy segítse ügyfeleit egy fenntarthatóbb üzleti működésre való átállásban

KBC különféle területekre szakosodott külső partnerekkel működik együtt, hogy segíteni tudja ügyfeleit egy fenntarthatóbb üzleti működésre való átállásban.

  • Az Enconnal együtt a KBC már több mint 340 tárgyalást folytatott a jelentősebb vállalati ügyfelekkel, hogy elősegítse üzleti folyamataik fenntarthatóbbá tételét. Ennek eredményeként több mint 200 tanácsadási szerződés született.
  • A vállalati ügyfelek tekintetében az Enconnal kialakított partnerség példáját követve a KBC erre szakosodott leányvállalata, a KBC Sustainability Services segítségével hamarosan kkv-k részére is biztosít klímavonatkozású tanácsadási szolgáltatást.
  • Az EDI-vel együttműködve a KBC 2000 elektromosjármű-töltőállomás létesítését biztosítja kkv ügyfelei számára kedvező áron, adókedvezmények mellett.
  • A KBC Autólízing egyértelműen piacvezető az alkalmazottak körében biztosított kerékpárlízingelés terén. Jelenleg az új lízingügyletek több mint 80%-a fentarthatóbb közlekedési eszköz (kerékpár, elektromos autó, hibrid autó) beszerzésére irányul. Az új autólízingek 67%-a elektromos vagy hibrid autóhoz kapcsolódik (majdnem ugyanekkora arányt képviseltek 2020-ban a hagyományos robbanómotoros autók).
  • A KBC a be segítségével lehetőséget biztosít magánszemély ügyfeleinek, hogy a KBC Mobilbank alkalmazásban összehasonlíthassák az energiaárakat, és így gazdaságosabb megoldásra válthassanak.
  • A Setle eszköz az ingatlanügynököknek segít reálisan felbecsülni az ingatlanfelújítás várható költségeit.
  • A KBC Belgium együttműködik a belga start-up céggel, a Claire[1]-rel, hogy segítsen felgyorsítani a mezőgazdaságban a karbongazdálkodási módszerek[2] belgiumi bevezetését.

[1] A weboldal csak holland nyelven érhető el.

[2] A “karbongazdálkodás” olyan mezőgazdasági módszerek alkalmazását jelenti, amelyek célja a széndioxid talajban való tárolásának elősegítése. Ez javítja a talaj összetételét és szerkezetét, valamint biztosítja azt, hogy megtérüljenek a gazdák ilyen irányú erőfeszítései azáltal, hogy karbonkrediteket kapnak, amelyeket egy erre a célra szolgáló felületen értékesíteni tudnak. A gazdálkodók a széndioxid-megkötő technológiák alkalmazásáért cserébe is kaphatnak karbonkrediteket.

 

A KBC célkitűzéseket határoz meg a hitelállományára vonatkozóan

A KBC az alábbi célkitűzéseket határozta meg hitelállományára:

 

A fő célkitűzéseket bemutató ábra értelmezésekor fontos a feltüntetett százalékértékeket az alkalmazott mértékegységgel összefüggésben vizsgálni. A KBC – amennyire csak lehetséges – fizikai kibocsátás-intenzitási mértékegységek használatára törekszik (pl. autóknál: hány gramm CO2-ot bocsát ki kilométerenként), de az ilyen adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre minden ágazatban. Jelenleg ezért a KBC alternatív megoldásként a pénzügyi intenzitáson alapuló célszámokat használ (pl. az energiaszektorban: 1 millió euróval finanszírozott projekt hány tonna CO2 kibocsátásával jár). Az összes célkitűzésre vonatkozó részletesebb információk a Klímajelentésben találhatók.

A KBC felelős befektetési célokat tűz ki

A KBC nemcsak hitelezési, hanem alapkezelői tevékenységet is folytat. Az utóbbi évtizedekben a KBC úttörő szerepet töltött be a felelős befektetések terén. Ez most is így van, és a jövőben is így marad. 2021 végén a KBC Alapkezelő 31,7 milliárd euró értékű pénzügyi eszköz felelős kezelését végezte. Minden 100 eurónak, amit most befektetünk, több mint 50%-a a felelős befektetési követelményeknek megfelelő befeketésekbe kerül. Ez a KBC Alapkezelő számára bőségesen elegendő pénzügyi befolyást biztosít ahhoz, hogy elő tudja segíteni a karbonsemleges társadalomra való átállást. Ezért van az, hogy a Klímajelentésben külön részben foglalkozunk a KBC Alapkezelő számára meghatározott célkitűzésekkel.

A KBC fenntarthatósági politikáját, célkitűzéseit és eredményeit nyíltan és átlátható módon kommunikálja

A Klímajelentés a KBC Fenntarthatósági jelentését egészíti ki. Elsősorban a fenntarthatósági szakemberek számára készült szakmai anyag, de természetesen minden, a téma iránt érdeklődő ember számára szabadon hozzáférhető. Csak angol nyelven elérhető.

A Klímajelentésben arányait tekintve leginkább a KBC belgiumi tevékenységei jelennek meg, de a következő jelentésekben egyre nagyobb teret kapnak a közép-európai tevékenységek is.

A jelentés elkészítése részét képezi a KBC 2019-ben tett kötelezettségvállalásainak; ekkor csatlakozott – más vezető pénzügyi intézményekkel együtt – az ENSZ kollektív klímavédelmi kötelezettségvállalásához (CCCA). A csatlakozást követően három éven belül a tagok kötelesek konkrét célkitűzéseket meghatározni annak érdekében, hogy pénzügyi tranzakcióik megfeleljenek a Párizsi Megállapodásban foglaltaknak (vagyis elősegítsék a globális felmelegedés mértékének 2°C alatt tartását, illetve lehetőleg a 1,5°C-os szint elérését).

A KBC által a hitelezési tevékenységekre vonatkozóan meghatározott, és a Klímajelentésben ismertetett klímavédelmi célkitűzések viszonyítási alapjául szolgáló számításokat a PricewaterhouseCoopers auditálta.

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?