Megnyílt az „Anyák Háza” a Bethesda Kórházban

Mérföldkőhöz érkezett a Bethesda Gyermekkórházban a gyermekek hozzátartozóinak méltó elhelyezése: ünnepélyesen átadták az Anyák Házát. A gyermekeiket a tartós kórházi kezelésre kísérők elszállásolására egy addig használaton kívüli és alapos felújításra szoruló épületet alakítottak át. Az ország legtávolabbi részéről érkező szülők emberi körülmények között maradhatnak gyermekeik közelében, ezzel pedig közvetlenül is segíthetik gyógyulásukat. A kezdeményezés egyedülálló Magyarországon.

Hazánkban régóta jogszabály írja elő a beteg gyermeknek jogaként, hogy kórházi tartózkodása alatt a szülő mellette maradhasson. Sok gyermek-egészségügyi intézményben, így a Bethesda Gyermekkórházban is napi problémát jelentett a gyermekek kórházi tartózkodása alatt a szülők elhelyezése.

A Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórház idén ünnepli 150 éves évfordulóját, és ebben az esztendőben befejeződött egy olyan országos kezdeményezés, amely révén a régi Diakonissza Ház – ahol egykor a gyógyító tevékenységet segítő nővérek éltek – új életre kelt: a mai elvárásoknak megfelelően, megújulva fogadja az ápolószemélyzetet és a szülőket. A Bethesda Anyák Háza a kórházban ápolt gyermekeket kísérő családtagoknak ad szálláslehetőséget.  Egyedülálló az a széleskörű és immár 4 éve tartó szerves együttműködés, amely mindennek megvalósulását eredményezte.

A Bethesda Gyermekkórházban működő Országos Gyermekégés-központ ellátja a gyakran nagyon távoli településekből érkező súlyos égési sérült gyermekeket: több hónapos kórházi ápolást igénylő gyógyítás és az utána következő rehabilitáció egyik nehézsége, hogy a kórházba érkező szülők elszállásolása nem volt megnyugtató módon megoldható.  Mostantól a Bethesda Anyák Háza biztos pont a szülők számára, ahol nem csupán szállást, de a lelki támogatást és a legszükségesebb mindennapi teendő ellátására (mosás, főzés, közösségi tér) is helyet találnak.

A Bethesda Anyák Háza egy hosszabb folyamatot segít, mert a gyermekek valódi gyógyulása a kórházi munkával nem befejeződik, hanem továbbfolytatódik a rehabilitációval,  a teljes családi-társadalmi visszailleszkedésig.  A legjobb kórházi – sokszor több hónapnyi – kezelés is csak azt tudja lehetővé tenni, hogy sikeres legyen az éveken át tartó gyógyulási folyamat, amely a gyerekek  otthonukba bocsátásával veszi kezdetét. Egy teljesen egészséges gyermek számára is maradandó lelki sérüléseket okoz, ha hónapokig vadidegen környezetben a szülei, családja nélkül kell élnie. A súlyos égési traumát szenvedett gyermekekre ez még inkább igaz. A súlyos égési sérülések miatt nagy fájdalmakkal és sokszor fájdalmas orvosi beavatkozásokkal is megküzdeni kénytelen gyermekek gyógyulása nemcsak a kórházban eltöltött időn, műszerezettségen, orvosi beavatkozásokon és legfőképp nem csak az orvosokon múlik. Nem szabad, hogy éppen a beteg gyerekek maradjanak magukra ebben, a szülők támogató jelenléte nélkül a teljes értelemben vett gyógyítás egyszerűen nem lehet sikeres A gyógyító intézmények helyi igényei és lehetőségei nagyon eltérnek, amelyre az állam,  az egyházi, a civil és a vállalati szféra együttműködése adhat megoldást.MTIkep

Képen balról jobbra: Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes, Niclas Trouvé őexcellenciája, Svédország magyarországi nagykövete, dr. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója

A Bethesda Anyák Háza a körültekintő közös gondolkodás és gondoskodás eredménye és egyszersmind jelképe is. Az ünnepélyes megnyitó eseményen dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök- helyettes és őexcellenciája Niclas Trouvé, Svédország magyarországi nagykövete jelképesen átadta dr. Velkey Györgynek, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatójának a Bethesda Anyák Házát. Ünnepi beszédet mondott Veressné Novák Katalin az EMMI család- és ifjúságügyért felelős államtitkára és a   dr. Bogárdi Szabó István püspök, a MRE Zsinat lelkészi elnöke, és a legfőbb támogatók – az SCA Hygiene Product Kft, a Hungaropharma Zrt,  a SPAR Magyarország Kft., a Rossmann  Magyarország Kft, a Tork márka disztribútorai és  Karácsony Gergely, Zugló polgármestere is.

 

A Bethesda Anyák Háza kialakításához a Bethesda Kórház területén lévő egykori diakonissza Anya Házat kellett korszerűsíteni, ez eddig hozzávetőleg 60 millió Ft ráfordítást és 4 év összehangolt munkát igényelt. Ebben számos új ötletre, nemzetközi és hazai együttműködő partner segítségére, támogatására is szükség volt. Így pl. a kivitelezési feladatokból holland önkéntesek is komolyan kivették a részüket. 

Bethesda Anyák Házában kialakított 10 helységből 5 a gyermekeket kísérő szülők, 5 pedig a kórház ügyeletes orvosai és nővérei számára nyújt majd szálláslehetőséget. 

A svéd értékrendet és üzleti kultúrát képviselő SCA Hygiene Products Kft. magyar vezetősége proaktívan kereste meg a Bethesda Kórház Alapítványát 2011-ben, mivel úgy látták, hogy az új adótörvény a hiánypótló gyermek-egészségvédelmi és edukációs programjainak fenntarthatóságát nehezítheti. Ezért  az SCA felajánlotta, hogy stratégiai CSR programját egy transzparens stratégiai-együttműködésben valósítaná meg a társaság 30 éves jubileumának időtartamáig, azaz  2015-ig. 

A megállapodás után az SCA emberi erőforrásainak egy részét – a kollégák önkéntes vállalása alapján – a közös stratégia megvalósítására fordította. Ennek része volt az is, hogy a saját vállalati partnerkörét – így pl. a SPAR Magyarországot és a Hungaropharma Zrt-t is – bevonta a közös vásárlókörük elérésébe. A stratégia az első pillanattól a rövid távú – az SCA termékeinek értékesítésével összegfüggő adományszerzést és a hosszú távú – PR tevékenységgel összefüggő – 1% támogatói kör bővítését is kezelte. Ez több 10 millió Ft közvetlen anyagi támogatást, az SZJA támogatók 25%-os bővülését, végső soron a Bethesda Anyák Háza megépülését és fenntarthatóságát eredményezte. 

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?