ROM Vándor: megújult a Kövesdi templomrom

A Market Építő Zrt. által életre hívott ROM Vándor program keretében elkészült a második romemlék: a Kövesdi templomrom helyreállítása a Balaton-felvidéki Aszófőn közel 50 millió forintból valósult meg.

Tavaly indult útjára a ROM Vándor elnevezésű program a Market Építő Zrt. vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR) tevékenységének részeként. A vállalat az építőipar kiemelt szereplőjeként olyan, több éves időszakon átívelő komplex CSR-programot alkotott, amely szorosan kapcsolódik tevékenységéhez, illeszkedik hitvallásához, mindemellett értéket teremt. A kezdeményezés legfőbb célja épített örökségeink felfedezése, megóvása és népszerűsítése, többek közt azok felkutatásával, szakszerű helyreállításával és a műemlék környezetének megújításával.

2022 októberében, a program első elemeként a Zsámbéki-medencében található Töki romtemplom újult meg, ezúttal pedig a kezdeményezés második állomásaként a Kövesdi templomrom és környezete kaphatott a jelentőségéhez méltó felújítást közel 50 millió forint értékben.

A Kövesdi templomrom megújítása az előkészítési munkálatokkal együtt több mint egy évet vett igénybe. A projekt keretében megvalósult:

  • a műemléki szempontból kiemelt értékes szerkezetek állagvédelme és restaurálása (faragott párkánysor, vakolt felületek megerősítése),
  • a kőfal állagmegóvó munkái, az ehhez kapcsolódó, szükséges visszabontások, valamint a ’60-as évekbeli helyreállítások kiigazításai,
  • a sekrestye belső terében az elmélyedéshez alkalmas egyedi gyártású műkőpad, hozzá kiegészítésnek két darab műkő-mécsestartó elhelyezése,
  • a romemlék körüli környezetrendezés,
  • egyedileg gyártott információs tábla elhelyezése,
  • valamint az épületet körülvevő, az eredeti nyomvonal mentén, a Market önkénteseinek bevonásával újraépült, 160 méter hosszúságú, kézi munkával készített vesszőkerítés kialakítása.

A Kövesdi templomrom és környéke a Natura 2000 ökológiai hálózat része, ezért fokozott turisztikai és zarándokcélpontnak is tekinthető a romemlék környezete.

 

Történelmi kincsesbánya

A templomrom a település 1260 körül épült, román kori, egyhajós templomának maradványa. A több építészeti periódusban átépített szakrális épület főhomlokzatát egykor a vándorok védőszentjét, Szent Kristófot ábrázoló freskó díszítette, a heterogén falszövet mintegy 14-féle kőtípust rejt. 1552-ben, a török hadjárat idején a templommal együtt pusztult el Kövesd települése is.

 

Váratlan tudományos felfedezések a megújítás során

A megújítás előkészítéseként a Kövesdi templomrom környezetében összesen mintegy 7.500 négyzetméteren végeztek georadaros méréseket, amely során felmérték az itt található, római kori épületegyüttest, amelyre a XIII. századi templom épült. A mérések során beazonosították a középkori templom körítőfalát is, amely részben vágja a római épületet, részben felhasználja annak falait. Ez a háromkaréjos épület egy nagyméretű római kori épülethez kapcsolódik, részletei már a korábbiakban ismertek voltak, a mérés során azonban újabb, korábban ismeretlen részleteit fedezték fel déli irányban.

A vizsgálatoknak köszönhetően egy nagy méretű, 120×65 méter kiterjedésű, római kori épületegyüttes alaprajzát sikerült beazonosítani, amelynek több részletére is fény derült a kutatás során. Az eredmények közül kiemelkedőek a déli részen lévő fürdőépület felszín alatti maradványai, ahol többek közt az északi irányból ide vezető római vízvezeték nyomait is sikerült azonosítani.

A tervezés részeként megvizsgált napjárás és a templom tájolásának összevetése is páratlan eredményt hozott. A tavaszi és az őszi napéjegyenlőség idején a homlokzat körablakán késő délután átsütő nap fénye a főoltárra esik. Erre utalva az ablaknyílás betétjébe egy fénygyűrűt helyeztek, amely egy latin feliratot rejt: „SOL OMNIBUS LUCET” (A Nap mindenkire süt). A gyűrű párjaként a főoltár homloklapján is megjelölték a napéjegyenlőségi fényfolt helyét. A két végpont a jeles napokon egyszerre csillan fel.

 

A ROM Vándor programról dióhéjban

A program tartalmi vázát a hazánkban nagy számban fellelhető, elhagyatott középkori romok adják; ezek leginkább kisebb települések külterületén meghúzódó templom- és kolostorromok.

A program több mint 100 romemlék feltérképezésével és mindegy 50 bejárásával kezdődött, ezt követően 12 műemlék lett kijelölve a program keretében felújításra. A tervek szerint évente 1-2 romot újít fel a vállalat, ezek mindegyike eltérő beavatkozást, egyedi megoldást igényel. A felújítás elsősorban a romok állagmegóvási, konzerválási és restaurálási munkálatait, valamint a műemlékek környezetének rendezését foglalja magába, egységes arculati elemekkel kiegészítve. Mind az előkészítés, mind a tervezési fázisában elengedhetetlen figyelembe venni az egyedi védettségi szempontokat.

A megvalósítás során a neves szakértők bevonása mellett a kapcsolódó feladatok elvégzése – az előkészítéstől egészen az átadásig – a Market Építő Zrt. önkéntes munkatársainak közreműködésével történik. A felújításhoz kapcsolódó engedélyeztetést és szakági előkészítést is teljes egészében a Market Építő Zrt. finanszírozta és koordinálta.

Jelenleg pedig már folyamatban van a ROM Vándor program következő állomásainak előkészítése, a romemlékek közül következőként a Somogy vármegyei Ádándon újul majd meg a Hetyei templomrom, illetve a Tolna vármegyei Regöly községben a Somolyi templomrom.