Telenor Etikus Vállalat Díj

A Telenor 2013-ban is meghirdeti díjpályázatát, hogy elismerje a vállalatok elkötelezettségét és erőfeszítéseit az etikus működés iránt. A 2012-ben, hagyományteremtő céllal létrehozott Telenor Etikus Vállalat Díj keretében vállalati programokat díjazunk, amelyek az etikus üzleti magatartást és a vállalati integritást ösztönzik, és legjobb gyakorlatként más vállalatok számára iránymutatásként szolgálhatnak.

A pályázattal és a díjazott programokkal pozitív és sikeres példákat szeretnénk bemutatni a hazai üzleti kultúra fejlesztésének érdekében.

A Telenor Etikus Vállalat Díjra idén is két kategóriában várjuk a pályázatokat, nagyvállalatoktól illetve kis- és középvállalatoktól.  A pályázatok beadási határideje: 2013. szeptember 15. 17.00

Pályázók köre

Minden Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

A Díj kategóriái:

a) Telenor Etikus Nagyvállalat Díj – minden 200 vagy annál több alkalmazottat foglalkoztató vállalat számára.

b) Telenor Etikus KKV Díj – minden 200 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalat számára.

A díjazottak egy éven keresztül részt vehetnek a Transparency International Vállalati Támogatói Fórum tagjai számára nyilvános rendezvényeken, ahol naprakész szakmai ismereteket kaphatnak, és fejlődési lehetőségeket ismerhetnek meg, hogy tovább bővítsék etikus működéssel kapcsolatos elkötelezettségük, tevékenységeik körét. A díjazott jogosult a Telenor Etikus Nagyvállalat Díj 2013 évi nyertese illetve a Telenor Etikus KKV Díj 2013 évi nyertese cím használatára.

A pályázat tartalma

Pályázni mindkét kategóriában egy konkrét és már megvalósított vállalati integritási program bemutatásával lehet, amelynek célja az üzleti etika fejlesztése, a vállalati integritás növelése, vagy a korrupciós kockázatok csökkentése.
A pályázaton nem indulhatnak olyan vállalati programok, amelyek fejlesztésében a Transparency International Magyarország részt vett.

A pályázati anyag elemei:

a) Pályázati adatlap

b) Egy 3 részből álló, egyenként maximum 10.000 karakteres (szóközökkel) dokumentumpályázati anyag, amelyben a vállalat bemutatja a program lényeges elemeit, az elért eredményeket és a kapcsolódó fejlesztési terveket.

c) A Transparency International korrupció megelőzését elősegítő önellenőrző listája kitöltve. Az önellenőrző lista kitöltése a zsűri számára tájékoztatásul szolgál, az elért pontszám nem befolyásolja a pályázat eredményét.

d) A vállalatvezető maximum 2.000 karakteres (szóközökkel) nyilatkozata a pályázatban való részvételről, amelyben bemutatja személyes motivációját és elkötelezettségét az etikus üzleti magatartás iránt.

Bírálat menete

A programokat a következő kérdések alapján értékelik:

– Mennyiben vált a program a vállalati döntéshozatal és működés szerves részévé, az etikus értékek mennyiben részei a vállalat stratégiájának?

– Vezetői elkötelezettség

– Milyen célt kívánnak elérni?

– Az etikus és antikorrupciós törekvések mennyiben épültek be a vállalati működésbe, folyamatokba?

– Kik az érintettek?

– Mennyiben valósult meg a konkrét program?

– A konkrét intézkedés hány érintetthez jut el / érint közvetlenül? Ez az érintetti kör hány százaléka?

– Milyen innovatív elemeket tartalmaz a program?

– A vállalati alkalmazottak mekkora százalékát, körét érinti a program az alkalmazottak összlétszámához képest?

– Mennyiben képes a program figyelembe venni a hazai jogszabályi, kulturális és gazdasági viszonyokat?

– Mennyiben mérhető a program hatékonysága?

– Van-e, vagy lehet-e hatása az adott szektorra vagy a teljes hazai üzleti környezetre?

– Mennyiben alkalmazható könnyen és hatékonyan a program más vállalatoknál?

A bíráló bizottság első körben a vállalati programot értékeli. A díjak odaítélésekor a bizottság figyelembe veszi a programra adott pontszámot, és megvizsgálja, hogy

– Szerepel-e a cég a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóslistáján?

– Van-e a cég ellen bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás vagy gazdasági versenyt korlátozó megállapodás miatt versenyhivatali eljárás folyamatban?

– Az utóbbi 3 évben született-e elmarasztaló döntés bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás vagy gazdasági versenyt korlátozó megállapodás?

– A Munkaügyi Bíróság az utóbbi 3 évben elmarasztalta-e a céget?

– A K-monitor (www.k-monitor.hu) adatbázisa alapján felmerül-e korrupciógyanús ügylet a céggel kapcsolatban?

Ezeket a körülményeket együttesen mérlegelik a bizottság tagjai annak érdekében, hogy olyan vállalatoknak programjait díjazzuk, amelyek hitelesen képviselik a tisztességes és etikus üzleti magatartást.

Pályázatok nyilvánossága

Mivel a díj egyik legfontosabb célja a legjobb gyakorlatok terjesztése, a Telenor Etikus Vállalat Program Díjának honlapján a pályázatok elérhetőek. Amennyiben annak bármely részét üzleti titok védelme miatt nem kívánja nyilvánosságra hozni, kérjük, jelezze, hogy azt elkülönítetten és bizalmasan kezeljük. A díjazott adatait, pályázatának legfontosabb elemeit a Telenor követendő példaként mutatja be a díjátadón, majd azt követően a pályázat honlapján illetve a médiában.

Pályázat benyújtásának módja

Pályázatot 2013. szeptember 15. 17.00 óráig lehet benyújtani a Telenor Etikus Vállalat Díj honlapján keresztül, a Pályázat beadása menüpont alatt. Hiánypótlásra, a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolására 2013. szeptember 27-e lesz a határidő.

Eredményhirdetés

A nyerteseket és a díjazott programokat a Figyelő Top 200 Gálán mutatjuk be 2013 októberében.

Kontakt

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel és észrevételekkel keresse kollégánkat a következő elérhetőségen:

Transparency International Magyarország

info@transparency.hu

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?