ESG szolgáltatások elsősorban kkv-knak

„A jövő fenntartható vállalkozásai a jelenben épülnek. Sokaknak kell most megvizsgálnia működését a fenntarthatósági szempontok mentén. Az OPTEN nem csak stratégiai okokból, hanem küldetéstudatból is segíti a vállalkozásokat ESG szolgáltatásaival. Célunk, hogy a hazai vállalkozói világ megértse a fenntarthatósághoz kapcsolódó témaköröket, megismerje saját és partnerei helyzetét, majd ezek tudatában hozzon üzleti döntéseket a megszerzett tudásra és hiteles adatokra támaszkodva.”

Tóth Tamás, ügyvezető igazgató

 

Cég neve:

Opten Informatikai Kft.

Megvalósítás éve:

2022-

Célterületek:

Átláthatóság

A program célja:

Hazánkban a KKV szektor teszi ki a cégek jelentős részét (2022-ben 490 880 db cég, 1 392 668 fő foglalkoztatott).

Azt tapasztaljuk, hogy:

  • esetükben a fenntarthatóság még nem része a mindennapoknak,
  • kapacitásuk sem elegendő, valamint
  • költség oldalról is nehezen tudják tartani a lépést.

Erre a problémára nyújtanak megoldást ESG szolgáltatásaink.

Célunk, hogy segítsük a vállalatok működésének és szemléletének átalakulását, hogy a megfelelő időben és módon tudjanak reagálni a fenntarthatósághoz kapcsolódó szabályozói igényekre.

A program intézkedései, vállalásai:

Habár a kkv szektort a szabályozói elvárások, különösen a CSRD rendelet csak évek múlva éri el, az elvárásoknak való megfelelés jelentős feladat. Ezért elengedhetetlen, hogy már most megértsék a téma relevanciáját.

Ezek fényében alakítottuk ki ESG szolgáltatásainkat.

  1. ESG Index

A 2022 januárjában megjelent ESG index egyedülálló módon a tőzsdén jegyzett nagyvállalatok mellett az összes Magyarországon rendben működő céget értékeli.

Nem csak egy összevont ESG indexet mutatunk meg, hanem E, S és G alindexeket is, mely egyértelműen jelzi, hogy mely területeken kell inkább fejlődnie a vállalatnak.

Az index nagyrészt nyilvánosan elérhető adatokra épül. Napjainkra számos hazai bank követi figyelemmel ezeket az értékeket, ezzel hozzájárulhatunk a finanszírozói döntéshozatal megkönnyítéséhez, a cégek ESG megítéléséhez.

  1. Önértékelő ESG platform

Ez egy olyan kérdőív alapú felület, amely 78 kérdést sorol fel a kitöltők részére számos témakör mentén. A kitöltés eredményeként a vállalatspecifikus adatok beépülnek a cég indexébe és módosítanak annak értékén.

  1. ESG riport

Amennyiben egy cég megfelelő minőségben tölti ki a fent bemutatott kérdőívet, igényelheti az adatokból elkészített saját ESG riportját.

Az OPTEN automata ESG riport egy néhány oldalas dokumentum, amely teljes mértékben a GRI keretrendszer struktúráját és felépítését követi. Az alapvető vállalati információkon túl tartalmazza az ESG indexet és CO2 kibocsátást érintő iparági benchmarkot, majd az E, S és G láb legfontosabb témaköreit érintő információkat.

A cégeknek nincs más dolga, mint az általunk elvárt adatok szolgáltatása, a folyamat eredményeként pedig egy számos témakört lefedő ESG jelentést kapnak kézhez, melynek árazása a KKV-k erőforrásszintjéhez mérten lett kialakítva. Magát a szolgáltatás tartalmát és felépítését pedig a világ legnagyobb és legismertebb keretrendszerszolgáltatója, a GRI akkreditálta egy féléves audit időszakot követően, elsőként Magyarországon.

A program hatása és eredménye:

A szolgáltatásaink edukációs jellegét elindulásuk óta egyértelmű eredményként könyveljük el.

A riporttermék megjelenése óta a kérőívek 100%-a „report ready” státuszban került beküldésre, ami azt jelenti, hogy kellő mennyiségű kérdés került megválaszolásra, így az általuk generált output alkalmas ESG riport elkészítésére.

A jelentéstételi digitális alternatíva pedig lehetőséget biztosít a hazai KKV-knak, hogy versenyelőnyhöz jussanak a nemzetközi versenytársaikkal szemben, ugyanis egyre több tender előfeltétele lesz a naprakész ESG jelentés.

Kapcsolódó linkek:

https://esg.opten.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=XU5zZljlHm4
https://www.globalreporting.org/reporting-support/reporting-tools/licensed-software-partners/

Kapcsolódó kulcsszavak:

EU Taxonómia, CSRD rendelet