„A jövő fenntartható vállalkozásai a jelenben épülnek. Sokaknak kell most megvizsgálnia működését a fenntarthatósági szempontok mentén. Az OPTEN nem csak stratégiai okokból, hanem küldetéstudatból is segíti a vállalkozásokat ESG szolgáltatásaival. Célunk, hogy a hazai vállalkozói világ megértse a fenntarthatósághoz kapcsolódó témaköröket, megismerje saját és partnerei helyzetét, majd ezek tudatában hozzon üzleti döntéseket a megszerzett tudásra és hiteles adatokra támaszkodva.”

Tóth Tamás, ügyvezető igazgató

 

Cég neve:

Opten Informatikai Kft.

Megvalósítás éve:

2022-

Célterületek:

Átláthatóság

A program célja:

Hazánkban a KKV szektor teszi ki a cégek jelentős részét (2022-ben 490 880 db cég, 1 392 668 fő foglalkoztatott).

Azt tapasztaljuk, hogy:

  • esetükben a fenntarthatóság még nem része a mindennapoknak,
  • kapacitásuk sem elegendő, valamint
  • költség oldalról is nehezen tudják tartani a lépést.

Erre a problémára nyújtanak megoldást ESG szolgáltatásaink.

Célunk, hogy segítsük a vállalatok működésének és szemléletének átalakulását, hogy a megfelelő időben és módon tudjanak reagálni a fenntarthatósághoz kapcsolódó szabályozói igényekre.

A program intézkedései, vállalásai:

Habár a kkv szektort a szabályozói elvárások, különösen a CSRD rendelet csak évek múlva éri el, az elvárásoknak való megfelelés jelentős feladat. Ezért elengedhetetlen, hogy már most megértsék a téma relevanciáját.

Ezek fényében alakítottuk ki ESG szolgáltatásainkat.

  1. ESG Index

A 2022 januárjában megjelent ESG index egyedülálló módon a tőzsdén jegyzett nagyvállalatok mellett az összes Magyarországon rendben működő céget értékeli.

Nem csak egy összevont ESG indexet mutatunk meg, hanem E, S és G alindexeket is, mely egyértelműen jelzi, hogy mely területeken kell inkább fejlődnie a vállalatnak.

Az index nagyrészt nyilvánosan elérhető adatokra épül. Napjainkra számos hazai bank követi figyelemmel ezeket az értékeket, ezzel hozzájárulhatunk a finanszírozói döntéshozatal megkönnyítéséhez, a cégek ESG megítéléséhez.

  1. Önértékelő ESG platform

Ez egy olyan kérdőív alapú felület, amely 78 kérdést sorol fel a kitöltők részére számos témakör mentén. A kitöltés eredményeként a vállalatspecifikus adatok beépülnek a cég indexébe és módosítanak annak értékén.

  1. ESG riport

Amennyiben egy cég megfelelő minőségben tölti ki a fent bemutatott kérdőívet, igényelheti az adatokból elkészített saját ESG riportját.

Az OPTEN automata ESG riport egy néhány oldalas dokumentum, amely teljes mértékben a GRI keretrendszer struktúráját és felépítését követi. Az alapvető vállalati információkon túl tartalmazza az ESG indexet és CO2 kibocsátást érintő iparági benchmarkot, majd az E, S és G láb legfontosabb témaköreit érintő információkat.

A cégeknek nincs más dolga, mint az általunk elvárt adatok szolgáltatása, a folyamat eredményeként pedig egy számos témakört lefedő ESG jelentést kapnak kézhez, melynek árazása a KKV-k erőforrásszintjéhez mérten lett kialakítva. Magát a szolgáltatás tartalmát és felépítését pedig a világ legnagyobb és legismertebb keretrendszerszolgáltatója, a GRI akkreditálta egy féléves audit időszakot követően, elsőként Magyarországon.

A program hatása és eredménye:

A szolgáltatásaink edukációs jellegét elindulásuk óta egyértelmű eredményként könyveljük el.

A riporttermék megjelenése óta a kérőívek 100%-a „report ready” státuszban került beküldésre, ami azt jelenti, hogy kellő mennyiségű kérdés került megválaszolásra, így az általuk generált output alkalmas ESG riport elkészítésére.

A jelentéstételi digitális alternatíva pedig lehetőséget biztosít a hazai KKV-knak, hogy versenyelőnyhöz jussanak a nemzetközi versenytársaikkal szemben, ugyanis egyre több tender előfeltétele lesz a naprakész ESG jelentés.

Kapcsolódó linkek:

https://esg.opten.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=XU5zZljlHm4
https://www.globalreporting.org/reporting-support/reporting-tools/licensed-software-partners/

Kapcsolódó kulcsszavak:

EU Taxonómia, CSRD rendelet

 

„A Grundfosnál a fenntarthatósági adatok teljes és pontos biztosítása, valamint beépítése a vállalat működési és teljesítmény mérési rendjébe kiemelten fontos számunkra. 2022-ben vezettük be a Sphera Cloud-ot, az új, vállalati fenntarthatósági szoftvert. Ezáltal egyetlen platform keretein belül tovább növeljük az ESG adatok teljességét és pontosságát.”

Nyári Károly, Group Vice President FP&A

 

Cég neve:

Grundfos

Megvalósítás éve:

2022 –

Célterületek:

Átláthatóság, Felelős vállalatirányítás, Vállalati stratégia

A program célja:

A környezetvédelmi, szociális és vállalatirányítási teljesítmény hiteles mérése több szempontból is kiemelten fontos a Grundfos számára.

A külső-belső érintettek, a szabályozások, a stratégiánk nyomonkövetése és önkéntesen vállalt kötelezettségeink egyre több teljesítmény-mutató gyűjtését, nyilvántartását és hiteles jelentését igénylik.

Olyan megoldásra volt szükségünk, amely megkönnyíti az adatok gyűjtését, tárolását, valamint auditálhatóságát egy szerteágazó szervezeti felépítés, valamint különböző érettségi szintek mellett is. Célunk, hogy a fenntarthatósági teljesítménnyel kapcsolatos adataink minősége megegyezzen a pénzügyi adatok minőségével.

A program intézkedései, vállalásai:

Az ESG szempontok már a vállalat alapítása óta a működés szerves részét képezik, kezdve a megváltozott munkaképességűek arányát meghatározó belső előírástól, addig, hogy a 2020-ban meghatározott stratégiában már a fenntarthatósági index, majd 2023-tól a teljes CO2e kibocsátás a TOP6 KPI egyike.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy az ESG adatokkal kapcsolatos minőségi elvárások utolérik a pénzügyi adatok irányába támasztott követelményeket.

Ennek mentén gondolkodva a legtöbb tudás és tapasztalat a pénzügyi szervezeten belül található, itt van a leghosszabb történelme az auditori folyamatoknak is. Tekintetbe véve továbbá az EU szabályozás fejlődését és az integrált jelentéstétel térnyerését, az ESG jelentéstételhez kapcsolódó folyamatokat érdemes integrálni ill. párhuzamba állítani a már meglévő pénzügyi jelentéstétellel.

A legnagyobb kihívást az adatminőség javítása jelenti, ebben a tekintetben is sok tapasztalatot, benchmarkot találhatunk a pénzügyi szervezeten belül.

A Pénzügyi igazgatóság FP&A (Financial Planning & Analysis) szervezetén belül magyarországi központtal létrejött a Sustainability Finance osztály. A csapat tagjai különböző szaktudással és szervezeti háttérrel érkeztek, ami jelentős előnyt jelent az összetett folyamatok kialakításakor.

A meglévő és várható előírásokat, valamint a belső ambíciókat figyelembe véve több fronton kezdtük meg a fejlesztési munkát. Az adatgyűjtés követelményeinek megfelelő technikai megoldás bevezetése mellett megkezdtük a kapcsolódó folyamatok kiépítését, különös tekintettel a kontroll-folyamatokra és azok megfelelő dokumentációjára.

Az új folyamatokba a szervezet egyre nagyobb része vonódik be, így kiemelt figyelmet kell fordítsunk a résztvevők képzésére és fejlesztésére, hogy minél jobban megértsék és átlássák az adatokat, amivel dolgoznak.

Az adathalmaz mérete és összetettsége megköveteli, hogy egyszerű műszaki megoldásokkal a teljesítményt megjeleníthessük és a nyomonkövetést a döntéshozók számára minél könnyebbé tegyük.

A program hatása és eredménye:

Bevezettük a SPHERA rendszert, mely egységes adatgyűjtést tesz lehetővé minden telephelyről, kialakítottuk a mutatószámok és adathierarchia rendszerét. Kialakítottuk a fenntarthatósági kulcsmutatók nyomonkövetésére a Sustainability Scorecard Power BI riportot és a kapcsolódó jelentésfolyamatot a felsővezetés és a Sustainability Council felé.

A 2022-re vonatkozó fenntarthatósági jelentésünkben „reasonable” hitelesítési szintet értünk el az energiafelhasználás, vízkivétel, Scope1 és Scope2 CO2e adatokra, „limited” hitelesítési szintet értünk el a teljes jelentésre és a fennmaradó mutatószámokra.

Kapcsolódó linkek:

https://www.grundfos.com/hu/about-us

https://www.grundfos.com/media/reports/sustainability-report-2022

Kapcsolódó kulcsszavak:

adatgyűjtés, fenntarthatósági teljesítmény mérése