Budapesti Víz Világtalálkozó

Az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) és a BCSDH a Budapesti Víz Világtalálkozó hivatalos együttműködő partnere. Az eseményre 2013. október 8-11 között kerül sor Budapesten. A WBCSD-t Joppe Cramwinckel, Víz Program Igazgató képviseli, aki a világkonferencia Üzleti Fórumának elnökeként vesz részt az eseményen. Emellett október 11-én a vendégünk lesz egy üzleti reggelin, melynek társszervezői a Holland-Magyar Kereskedelmi Kamara, a Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület és a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara.

Előzmények

2012 júniusában a Rió+20 ENSZ Fenntartható Fejlődési Konferencia is megerősítette a víz horizontális jelentőségét a fenntartható fejlődésben. A Rió+20 konferencia záródokumentuma („A jövő, amit akarunk”) által felvázolt átfogó fejlesztéspolitikai keretben a víz a globális intézkedési területek túlnyomó többségének szerves eleme.

A fenntarthatóság globális programjához vezető fontos lépésként a Rió+20 záródokumentum javaslatot tesz egyetemlegesen alkalmazandó fenntartható fejlesztési célok (SDG) megalkotására. Bár a dokumentum nem határozza meg, hogy mely területeken indokolt SDG-ket elfogadni, általánosan elfogadott nézet, hogy a fejlesztéspolitikában betöltött átfogó szerepe tükrében a víznek külön fejlesztési célt, célokat kell szentelni.

Több nemzetközi szervezet részt vesz a meglévő, vízzel kapcsolatos fejlesztési célok értékelésében és a jövőbeli célok kidolgozásában, ideértve a megfelelő SDG-k kialakítását is. Magyarország kormánya az ENSZ szervezeteivel és a Víz Világ Tanáccsal együttműködve konferenciát szervez azzal a szándékkal, hogy ezen tevékenységek értékelése és összegzése megtörténjen, valamint, hogy a jövőbeli munkához iránymutatást adjon. A konferencia Budapesti Víz Világtalálkozó néven kerül megrendezésre Budapesten, 2013. október 8. és 11. között.

Célok

A 2013-as Budapesti Víz Világtalálkozó elsődleges célja: A víz és szanitáció szerepe a globális fenntartható fejlődés napirendjén azt jelenti, hogy a konferencia áttekinti a Rió+20 folyamat vízzel kapcsolatos konkrét célkitűzéseinek meghatározására irányuló, az ENSZ keretében és azon kívül folyó munka, eredményeit.

A különböző ENSZ-programok és kezdeményezések, illetve a Víz Világ Tanács Víz Világfórum (World Water Forum) sorozat eredményeit figyelembe véve a találkozó egyúttal olyan elérhető, megfizethető és kipróbált gyakorlati megoldásokat is be kíván mutatni, amelyek az ismert legfőbb kihívások kezeléséhez nyújtanak segítséget. A Világtalálkozó továbbá érdemi hozzájárulást kíván nyújtani egy a vízzel és szanitációval kapcsolatos, konkrét, speciális, mérhető, megvalósítható, reális és időben behatárolt (specific, measureable, attainable, realistic, time-bound – SMART) fenntartható fejlődési cél (SDG) kidolgozásához, amely a sokrétű kihívásokra megfelelő választ képes adni.

A Budapesti Víz Világtalálkozó olyan fórum kíván lenni, amely elősegíti az érintettek közötti konszenzus létrejöttét a vízügyi és szanitációpolitikai célok tekintetében. Mivel a találkozó célja, hogy az ENSZ közgyűlése számára konkrét ajánlást fogalmazzon meg a 2015 utáni fejlesztési célkitűzéseket illetően, ezért a vízzel és szanitációval kapcsolatos SDG kidolgozásához a politikai, tudományos és műszaki szempontok között kapcsolatot kell teremtenie. Éppen ezért szükségszerű, hogy a találkozó struktúrája nyílt szakpolitikai fórumot biztosítson minden, a 2015 utáni időszakra szóló globális fejlesztéspolitika kidolgozásában érintett érdekelt fél számára.

A tárgyalni kívánt témakörök

A tiszta ivóvízhez és alapvető szanitációhoz való egyetemes jog: a víz és szanitáció folyamatos és fenntartható biztosításának kulcskérdései, a települési vízinfrastruktúra tervezése, szennyvízkezelés, fejlesztés és fenntartás műszaki, gazdasági, közegészségügyi és emberi jogi oldalról;

Integrált vízgazdálkodás a XXI. században: a népességrobbanáshoz és az éghajlatváltozáshoz való sikeres alkalmazkodás kihívásai – komplex megoldások a vízszennyezés megelőzésére, a talaj és felszín alatti vizek védelmére, élelmezésbiztonságra, az emberi eredetű és természeti katasztrófák elleni védekezésre, a víz tározására és újrahasznosítására, valamint a víz, élelmezés és energia kapcsolatára.

A jó vízpolitikai irányítás kihívásai: nemzetközi együttműködés, határon átnyúló vízgyűjtő-gazdálkodás, integrált intézményi stratégiák a szakpolitikai tervezésben és végrehajtásban, társadalmi részvétel a vízre irányuló intézkedések kialakításában; kapacitásfejlesztés, oktatás, kutatás, adatgazdálkodás, monitoring és értékelés;

Zöld gazdaság a tiszta vízért: hagyományos és innovatív víztechnológiák a fenntartható fejlődés és szegénység megszüntetése jegyében; elérhető és helyi szintű gyakorlati megoldások a világ különböző régióiban;

Víz és szanitáció fenntartható fejlesztési célok finanszírozása: a rendelkezésre álló nemzeti, nemzetközi pénzügyi források és intézmények leghatékonyabb igénybevételének tapasztalatai és bevált gyakorlatuk. A hivatalos fejlesztéspolitikai források mellett különös figyelemmel a nagy magánalapítványok rendszeres beruházási tevékenységére a víz és szanitáció területén.

A konferencia szerkezete

A fent említett témakörök a plenáris ülésen öt tematikus ülés és egy esti ülés keretei között kerülnek megtárgyalásra. Minden tematikus ülést három felvezető előadás indít, amelyeket egy fejlődő ország, egy fejlett ország és egy nemzetközi szervezet, illetve egy nem kormányzati szervezet (NGO) képviselői tartanak meg. A felvezetőket moderált davosi stílusú panelbeszélgetések követik szakterületükön kiváló paneltagokkal, figyelembe véve a résztvevők kiegyensúlyozott földrajzi és nemek szerinti megoszlását. Az egyes ülések megállapításait jelentéstevők foglalják össze, akik a záró plenáris ülésen előadják a vonatkozó eredményeket. A záró plenáris ülés elfogadja az ajánlásokat.

A Budapesti Víz Világtalálkozó üléseivel párhuzamosan a meghatározó érdekcsoportok találkozói zajlanak a következők szerint:

  • Tudományos Fórum
  • Ifjúsági Fórum
  • Civil Fórum
  • Üzletember Fórum és Expo
  • Filantróp Kerekasztal

A tervezett eredmény

A Budapesti Víz Világtalálkozó célja, hogy a felvetett kérdéseket integrált módon vizsgálja meg, egyesítve szakpolitikai, tudományos, pénzügyi-gazdasági, kormányzati és nem-kormányzati szempontokat. A tervezett záródokumentum – a Budapesti Víz és Szanitáció Ajánlások – törekvése olyan vízpolitikai célkitűzések beazonosítása, melyek központi elemei lehetnek a jövőbeni SMART fenntartható fejlődési céloknak és a 2015 utáni globális fejlesztéspolitikának.

A Világtalálkozó kapcsolata más eseményekkel

A Világtalálkozó programja és következtetései szervesen kapcsolódnak a Marseille-ben 2012 márciusában tartott 6. Víz Világfórum, a 2013. márciusi hágai Víz Világnap, a 2013 augusztusában megrendezésre kerülő tádzsikisztáni Nemzetközi Vízügyi Együttműködés (International Water Cooperation) konferencia, a 2013. szeptemberi stockholmi Víz Világhét (World Water Week), továbbá az ENSZ 68. közgyűlésének eredményeihez, valamint elő kívánják segíteni a 2015-ben Dél-Koreában tartandó 7. Víz Világfórum előkészítését. A Budapesti Víz Világtalálkozó kapcsolódik az UNESCO által kezdeményezett ENSZ Vízügyi Együttműködés Nemzetközi Éve rendezvényeihez.

Bővebb információ: www.budapestwatersummit.hu

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?