Karbonsemleges-e a biomassza?

Az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) legújabb kiadványa Biomassza karbonsemlegessége címmel jelent meg, melynek célja a a karbonsemlegesség fogalmának, illetve fogalmi kereteinek közérthetőbbé tétele. Összefoglalja és szintetizálja a témában folyó összetett tudományos vita eredményeit és hangsúlyozza a karbonsemlegesség közérdekű fontosságát.

A biomasszából előállított fűtő- és egyéb anyagok használata az egyéb fosszilis fűtőintenzív alternatívák helyett hozzájárulhat, hogy mérsékeljük az atmoszférába jutó CO2 mennyiségét. Habár a biomassza használatának előnyeihez nem fér kétség, a vita során gyakran középpontba kerül az a kérdés, hogy a biomassza karbonsemleges-e. A „karbonsemlegességnek” nincsen általánosan elfogadott definíciója, és több különféle jelentést társítanak a szónak.

A karbonsemlegesség koncepciója központi helyet foglal el a klímaváltozás befolyásolását célzó közérdekű erőfeszítésekben, és potenciálisan hatást gyakorol a faiparra és a kapcsolódó iparágakra is. Attól függően, hogyan definiáljuk és hogyan alkalmazzuk a karbonsemlegesség fogalmát, az egyes eljárásmódok támogathatják vagy ellenezhetik az erdészeti termékek használatát és fejlesztését, ami befolyásolhatja az erdészeti termékek, illetve a biomassza hagyományos, valamint újkeletű felhasználását.

A szakmai vita könnyebb megértését elősegítendő a kiadvány leírja a biomassza karbonciklusát, ábrázolja az erdészeti termékek használatának előnyeit és bevezeti az olvasót az alapvető karbonszámítási ismeretekbe. A WBCSD Erdészeti Megoldások Csoportja e beszámolójával lefekteti a kereteket a biomassza karbonsemlegességének közérthető definicíójához.

A Biomassza karbonsemlegessége című kiadvány kiegészíti az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület negyedik értékelő jelentését, amely megállapítja, hogy azokon a hosszú távú fenntartható erdőmenedzsment-stratégiákon túl, amelyek megőrzik vagy növelik az erdők karbonraktárát, a megőrzött faanyagok, rostanyagok és energia jelentik a kibocsátás-csökkentés legnagyobb hosszú távú előnyét.

A kiadvány letölthető innen.

A WBCSD Erdészeti Megoldások Csoport legutóbbi publikációit: Tények és trendek: erdők, erdészeti termékek, szén & energia ( Facts and Trends: Forests, forest products, carbon & energy ), Szén és klímaváltozás –kulcsüzenetek a politikai döntéshozóknak ( Carbon and Climate Change – Key Messages for Policy-Makers ).

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?