Az OPTEN nem csak a saját háza táját teszi „zöldebbé”

Az OPTEN a covid járvány enyhülése után, a tavalyi évben, egy jól kidolgozott hibrid-munkarendre állt át, megtartva az otthoni rugalmas munkavégzést, amely növelte a dolgozói elégedettséget és hatékonyságot az által, hogy csökkentette a stresszt és segített javítani a munka-magánélet egyensúlyát, de ugyanakkor biztosítva az irodai közösség pozitív hatásait is.  Az iroda energiafelhasználása és hulladéktermelése is nagy mértékben csökkent, a szórólapokat, postai leveleket, megrendelőlapokat, szerződéseket és a régi, nyomtatott anyagokat felváltotta ezek digitális változata.

Az OPTEN 2022. január 1-től, látva és érzékelve a világban bekövetkezett változásokat, elsőként nyújt piaci standardnak tekinthető ESG indexet, minden magyarországi működő vállalkozásról. Az ESG index (Environmental, Social, Governance) egy olyan mutató, amely a vállalatok környezeti, társadalmi és vállalat-irányítási teljesítményét méri számos tényezőt figyelembe véve.

Az OPTEN ESG indexe elsősorban a hazai pénzintézeteknek nyújt segítséget, mivel általa a bankok a legkisebb cégekről is olyan ESG információhoz juthatnak hozzá, amely 75 gondosan összeválogatott paraméter alapján remek alapot ad a cégek ESG szintjének vizsgálatához.

A cég létrehozott még egy úgynevezett ESG önértékelő platformot, melyen keresztül a legkisebb cégek is kifejezhetik a fenntartható működéssel kapcsolatos szándékaikat és teljesítményüket, ezzel pontosítva ESG indexüket. A kérdőív kitöltése edukációs jelleggel is bír, hiszen rávilágít azokra a témákra és területekre, amelyekre érdemes figyelmet és erőforrást fordítani a fenntarthatóság jegyében.

Az index és a platform mellett kifejlesztésre került egy ESG automata riport is, mely a cégek által megválaszolt kérdéssor alapján összeállított online riport alternatívaként szolgál a hazai jelentéskészítés területén. A folyamat hetek helyett napokat vesz igénybe, a riport költsége pedig töredéke a tanácsadói riportoknak, ezáltal lehetőséget nyújt a kisebb cégek számára, hogy erőforrásaikhoz igazodva ESG riportot igényelhessenek.

Az OPTEN arra törekszik, hogy felhívja a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára, valamint ösztönözze a magyarországi cégeket – a legkisebbektől a legnagyobbakig-, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek a jövőben ezekre a területekre. Fentebbi fejlesztéseivel, melyeket 2023-ban is folytatni kíván, ehhez próbál minden segítséget megadni a cégeknek, hiszen a fenntartható jövő mindannyiunk közös érdeke.