Továbbra is vonzó a diploma, de a családok felének gondot jelentenek a felsőoktatási költségek

Az idei iskolakezdésnél a családok fele tankönyvekre legfeljebb 5000 forintot fordít, mindez komoly csökkenés, és elsősorban az ingyenes tankönyveknek köszönhető. A legmagasabb kiadást a megkérdezettek szerint 2016 őszén az iskolaszerek és iskolai öltözet megvásárlása jelentette. A beiskolázás mellett az év folyamán is jelentős anyagi kiadásaik vannak: minden második szülő éves szinten több mint 50 000 forintot költ gyermeke iskolán kívüli képzésére. A középiskolás diákok szülei szeretnék, hogy gyermekük tovább tanuljon egy felsőoktatási intézményben, átlagosan 10-ből 7 megkérdezett támogatná mindezt, de a szülők fele egyelőre nem tudja, miből fogja fedezni a költségeket – derült ki a Provident Pénzügyi Zrt. több mint 1000 – elsősorban általános- és középiskolás gyermekkel rendelkező – ügyfele körében végzett kutatásból.

 A szeptemberi időszak az iskoláskorú gyermekeket nevelő családok számára komoly anyagi kiadásokkal jár. A Provident ügyfelei körében végzett kutatásból kiderül: idén a szülők 52%-a több mint 50 000 forintot költ gyermekei beiskolázásra, 19%-uk 40-50 000, 13%-uk pedig 30-40 000 forint közötti összeget fizet ki a tanévkezdéskor. A válaszadók csupán 7%-a mondta azt, hogy kevesebb mint 20 000 forintból meg tudja oldani a beiskolázást.

A Provident felméréséből kiderül, hogy a szülők a tanév elején legtöbbet a gyermekeik iskolai öltözetére, illetve egyéb iskolai felszerelésekre költenek. Minden második válaszadó több mint 20 000 forintot költ a gyerekek ruháztatására, de olyan iskolai eszközök, mint például az iskolatáska, íróeszközök vagy füzetek vásárlására is a legtöbben szintén 20 000 forint feletti összeget szánnak. A felmérésben résztvevők arányait tekintve legkevesebbet a tankönyvekre költenek, a válaszadók 49%-a maximum 5000 forintot fordít tankönyvvásárlásra, ami egyértelműan köszönhető a diákok egy jelentős részének biztosított ingyenes tankönyveknek.

Tekintettel arra, hogy a tanévkezdés jelentős anyagi kiadásokkal jár a szülők számára, előfordul, hogy nem áll rendelkezésre a szükséges összeg a családi költségvetésben. A Provident felmérésben résztvevők 41%-a válaszolta azt erre a kérdésre, hogy már előre felkészülnek a beiskolázással kapcsolatos többletkiadásokra, s félretesznek erre egy külön összeget, minden ötödik szülő pedig csak a legszükségesebb eszközöket és felszereléseket vásárolja meg. Vannak olyan családok, ahol külső anyagi forrás igénybevételével oldják meg a költségek fedezését, a megkérdezettek 16%-a egy családtagtól kap segítséget, 18%-uk pedig kölcsönt vesz fel ilyenkor.

Nem csak a szeptemberi időszakban, de az év folyamán is számos kiadással kell számolniuk az iskoláskorú gyermekeket nevelő szülőknek. Arra a kérdésre, hogy milyen nagyobb iskolával kapcsolatos kiadásaik vannak a tanév során, a legnagyobb arányban az osztálypénzt, az osztálykirándulást, illetve az étkezést jelölték meg a válaszadók. A tanév folyamán további jelentős anyagi kiadással jár még a tanulmányi szakkörök, sportfoglalkozások, kulturális programok, illetve iskolai és szabadidős táborok költségeinek fedezése. Jelentős különbségek vannak a különórákra, nyelvtanfolyamokra, sportfoglalkozásokra fordított összegek tekintetében is a magyar családoknál. Míg a megkérdezett szülök 40%-a nem költ ilyen típusú foglalkozásokra, addig a válaszadók 26%-a több mint 50 000 forintot fordít éves szinten gyermekei iskolán kívüli képzésére.

A végzős diákokat nevelő szülők előrelátóak a ballagás és a szalagavató költségeit illetően, 60%-uk előre félreteszi a szükséges összeget, 13%-uk kölcsönből fedezi a felmerülő kiadásokat, 8% pedig csak a legszükségesebbeket fizeti ki ilyenkor.

A középiskolás diákok szüleinek 71%-a tervezi, hogy gyermekük tovább tanul valamilyen felsőoktatási intézményben, ugyanakkor a megkérdezettek közel fele egyelőre nem tudja, milyen forrásból fogja finanszírozni ezt. A válaszadók 11%-a úgy gondolja, jelenleg is elegendő anyagi forrással rendelkezik, 22%-uk pedig folyamatosan spórolt az elmúlt időszakban, hogy fedezni tudja a tovább tanulással járó költségeket. Vannak olyan szülők, akik külső segítséget vesznek majd igénybe: 3%-uk családtagtól kér kölcsön, 5%-uk hitelt vesz fel.

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?