Új tagvállalatunk: a Mazars Kft.

A Mazars olyan nemzetközi, integrált és független szervezet, amely a könyvvizsgálat, a számvitel, valamint az adó-, pénzügyi, jogi* és üzleti tanácsadás területén nyújt szolgáltatásokat ügyfeleinek. A Mazars a világ több mint 95 országában van jelen A Magyarországon 1991 óta jelen lévő Mazars az egyik vezető hazai könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat. 190 magasan képzett és elkötelezett szakemberrel teljes körű szolgáltatást nyújt ügyfeleinek valamennyi ágazatban.A Mazars globálisan elkötelezett a fenntarthatóság iránt, így természetesen a hazai irodában is szívügyének tekinti a fenntartható működést, céljai között szerepel az ESG mindhárom területén az elkötelezett működés és a folyamatos fejlődés.

Ennek érdekében az elmúlt években több lépést is tett.

Szolgáltatóként egyik legfőbb értékük és erőforrásuk a munkatársaik közössége, így az „S” és „G” területek is kiemelten fontosak számukra. Nagy hangsúlyt fektetnek a munkavállalókkal való rendszeres kommunikációra, véleményük megismerésére. Számos programmal rendelkeznek a diverzitás és alapvető emberi értékek témában, mint például a Munka-Magánélet-Mazars program, a tehetséggondozás, az átfogó szakmai és soft skill tréning program, a kismamák reintegrációja, egészségmegőrzési programok, stb. A megvalósított programokról, valamint a munkavállalók összetételéről, a diverzitásról, a nők helyzetéről, a férfiak és nők átlagkeresetéről minden tagvállalat évente riportál az anyavállalat felé. Az emberi jogokkal és alapvető emberi értékekkel, valamint a diverzitással kapcsolatos hitvallásukat etikai kódexük (Code of Conduct) tartalmazza, amelynek ismerete és betartása minden Mazars munkavállaló kötelessége.

Környezetére felelős vállalatként a nettó zéró működés eléréséhez bevezetésre kerül a cégcsoportnál a karbonlábnyom és ÜHG kibocsátás mérése (a GHG Protocol szerint): ez már több mint 80 országban működik, melyek együttesen a Mazars teljes létszámának és kibocsátásának 95 százalékát képviselik.

A Mazars csatlakozott az SBTi (Science Based Targets initiatve) kezdeményezéshez, valamint országszintű dekarbonizációs programot is fejleszt. Tudatosan csökkenti az üzleti utazások számát, a beszerzések során a fenntartható és környezet semleges megoldások felé nyit, valamint beszállítói etikai kódexet is létrehozott, amelyet a beszállítók fenntarthatóság szerinti minősítése fog követni. A biodiverzitás növelésére, a természeti környezet helyreállítására leányvállalati szintű programokat működtet, amelybe munkavállalóikat is bevonja.

A Mazars csoport 2019 óta készít fenntarthatósági jelentést. Vállalásuk, hogy 2024-ben a Mazars Kft. a 2022/23-as üzleti évéről helyben is készít és megjelentet fenntarthatósági jelentést. A hazai iroda 2023 szeptemberében megkapta az EcoVadis ezüst minősítését.  A zöld jövő érdekében továbbra is megteszik a szükséges erőfeszítéseket, hogy cégük fenntartható módon működjön.
Mind csoportszinten, mind helyi szinten Átláthatósági jelentést (Transparency report) tesznek közzé, amelyben többek között információkat közölnek az értékeikről, a működésünk érintetti köréről, a belső és külső kockázatkezelésükről, a minőségbiztosítási rendszerükről és gazdálkodásukról.

A Mazars azért csatlakozott a BCSDH-hoz, mert fontosnak tartja, hogy a fenntarthatóság területén is olyan kompetenciákkal rendelkezzen, amellyel egyrészt az ügyfeleiket segítheti a tudatos és fenntartható működés, jelentéstétel és jövőbeni fejlődés megvalósításában, másrészt saját működésében is alkalmazhassa ezeket. Munkavállalóik fontosnak tartják magukat folyamatosan képezni, másoktól tanulni és megszerzett tudásunkat megosztani. Céljuk, hogy aktív, megbecsült és hasznos tagjai legyenek ennek a közösségnek.