Új tagvállalatunk: Díjbeszedő Holding Zrt.

A Díjbeszedő Holding Zrt. mintegy 20 szolgáltató megbízásából végez számlázási, mérőleolvasási, díjbeszedési, illetve ügyfélszolgálati tevékenységet. Ügyfeleik száma több mint 750 ezer fő, részükre évente kb. 16 millió számlát, fizetési értesítőt állítanak elő. Az általuk számlázott és beszedett díjak értéke meghaladja az évi 75 milliárd forintot.

A vállalat környezetre és társadalomra gyakorolt hatása jelentős, ezért a vezetőség stratégiai szintre emelte a társaság felelősen gondolkodó, a fenntartható jövőért érdemi döntéseket meghozó és ez alapján konkrét megoldásokat kidolgozó vállalatok köréhez való csatlakozását. Első fenntarthatósági jelentésük 2022-ben került kiadásra a cégcsoportra vonatkozóan. A társaság stratégiai célkitűzéseivel összhangban folyamatosan csökkenti ökológiai lábnyomát. 2022-ben felszámolásra került az asztali nyomtatóik 30%-a, papírfelhasználásuk 13,93 tonnával, energiafelhasználásuk pedig több, mint 30 %-kal csökkent.

A Csoport jövőképének része a karbonsemleges működés fokozatos kialakítása és hosszú távon a teljes karbonsemlegesség elérése. Ennek érdekében az energiafogyasztásuk, a hulladéktermelésük és az alaptevékenységükhöz kapcsolódó karbonlábnyomuk vizsgálatára kiemelt hangsúlyt helyeznek. A CHG protokoll szerinti Scope 1, 2 és 3 kerül mérésre, valamint a protokoll mérési módszertanát használják mind a célok kitűzése, mind az ellenőrzés során. A társaság rendelkezik Etikai és Magatartási Kódexszel, valamint működtet complaince officer-t és Etikai Bizottságot. A társadalmi jóllét növelése érdekében számos tevékenységet folytat.

Elsődleges céljuk a BCSDH-tagsággal, hogy megismerjék a társaságokkal szembeni jelentéstételi és fenntarthatósági elvárásokat és azok teljesítésére a legjobb gyakorlatokat, trendeket, valamint az akciókat, amelyekkel a leghatékonyabb módon járulhatnak hozzá a fenntarthatósághoz és amelyek értéket teremtenek a társaságuk számára.