„Természeti kincseink védelme az évtized egyik legsürgetőbb feladata. Ezért emeltük be fenntarthatósági stratégiánkba a biodiverzitás megóvását, és kezeljük kiemelten minden tevékenységünk során. Új hálózatainkat madárbarát módon építjük, a már meglévők átalakításával folyamatosan haladunk. Mindent megteszünk, hogy a jelenlétünk a lehető legkisebb zavartatást jelentse a természeti környezetben és büszkék vagyunk rá, hogy beruházásainkkal hozzá tudunk járulni annak megőrzéséhez.”

Katona Ádám, vezérigazgató-helyettes

 

Cég neve:

E.ON Hungária Csoport

Megvalósítás éve:

2008 óta folyamatosan végzett tevékenység

Célterületek:

Biodiverzitás, Érintett felek, helyi közösségek

A program célja:

A sokszínű ökoszisztémák a klímaváltozás hatásait enyhítve a természeti katasztrófák mérséklésében is fontos szerepet töltenek be. Ezt szem előtt tartva a biodiverzitás védelmét fenntarthatósági stratégiánk részévé tettük.

Madárvédelmi tevékenységünk esetében a cél az állatvilágot kímélő, fenntartható és biztonságos hálózat megteremtése.

Legyen szó:

  • túzokvédelemről,
  • gólyafészektartók kihelyezéséről, karbantartásról, egyéb madarak számára kialakított költőládákról vagy a
  • hálózatunk madárbaráttá tételéről,

az eddig megszerzett tapasztalatainkat tovább kívánjuk bővíteni és kamatoztatni szakmai partnereinkkel együttműködve. Újonnan épülő hálózatainkat az állatok számára biztonságos módon tervezzük, és folyamatosan dolgozunk azon, hogy a meglévők is madárbaráttá váljanak.

A program intézkedései, vállalásai:

Jelenleg a madárvédelmi programunk a biodiverzitás megóvására tett erőfeszítéseink egyik fő pillére. Az elektromos hálózatok alkalmas leszállóhelyet jelentenek a madarak számára, ennek jelentősége a természetes kiülőhelyek csökkenése miatt pedig egyre nagyobb. Mivel a szabadvezetékeken leszálló madarak kedvezőtlen helyzetben végzetes sérüléseket szerezhetnek a feszültség alatt álló részeken, ezért tevékenységünk negatív hatást gyakorolhat a madárállományra. A nagy testű, kevésbé röpképes madarak esetében a szabadvezetékeknek való ütközés is előfordulhat rossz látási viszonyoknál. A madarak védelmében tett intézkedéseink ezért kritikusak.

Vállalatcsoportunk már több évtizede működik együtt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel (MME) a kedvezőtlen hatások mérséklésében. Az általuk készített országos madárvédelmi prioritási térkép kijelöli azokat a helyeket, ahol a legnagyobb szükség van az elektromosvezeték-hálózat átalakítására. Az MME-vel való együttműködés keretében minden évben friss adatokat kapunk a beavatkozást igénylő helyszínekről, ezen pontok madárbaráttá alakítását és a nemzeti parkoktól érkező beavatkozási kéréseket is kiemelten kezeljük.

Vállalatcsoportunk időközben teljes koncepcióváltást hajtott végre a madarakra veszélyes középfeszültségű szabadvezeték-hálózatok műszaki kialakítását illetően. A korábbi állószigetelős kivitelű hálózatok helyett a függőszigetelős kiépítésre tértünk át. A legveszélyeztetettebb ragadozó madarak egyedszámának növelése érdekében a természetes élőhelycsökkenés ellensúlyozására műfészkek kihelyezését is vállaltuk.

A saját hálózatbejárásaink során figyeljük a vezetékek mentén elhullott madarakat, és a Nemzeti Parkok Igazgatóságával közösen meghatározzuk azokat a problémás helyeket, ahol szükség szerint műszaki beavatkozásokat végzünk. A statisztikailag megalapozottabb monitorozást az Akadálymentes Égbolt megállapodás keretében az MME szakemberei végzik rendszeres és célzott bejárásokkal és a tapasztalatok értékelésével.

A program hatása és eredménye:

Új hálózatokat kizárólag madárbarát technológiával létesítünk, a meglévő hálózatunk átalakítását pedig folyamatosan végezzük. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel történő együttműködésünk keretében villamosenergia-hálózati oszlopainkon eddig mintegy 3000 gólyafészektartó felszerelését végeztük el, és ezeket rendszeresen bővítjük, valamint karbantartjuk (kb. 300 beavatkozás/év).

Kapcsolódó linkek:

https://www.eon.hu/content/dam/eon/eon-hungary/documents/rolunk/rolunk_uj/fenntarthat%C3%B3s%C3%A1g/E.ON-Hungaria-Csoport-Fenntarthatosagi-jelentes-2022.pdf

Visszakapja a területeit a védett erdő (youtube.com)

Kapcsolódó kulcsszavak:

madárvédelem, biodiverzitás, helyi közösségek