„Természeti kincseink védelme az évtized egyik legsürgetőbb feladata. Ezért emeltük be fenntarthatósági stratégiánkba a biodiverzitás megóvását, és kezeljük kiemelten minden tevékenységünk során. Új hálózatainkat madárbarát módon építjük, a már meglévők átalakításával folyamatosan haladunk. Mindent megteszünk, hogy a jelenlétünk a lehető legkisebb zavartatást jelentse a természeti környezetben és büszkék vagyunk rá, hogy beruházásainkkal hozzá tudunk járulni annak megőrzéséhez.”

Katona Ádám, vezérigazgató-helyettes

 

Cég neve:

E.ON Hungária Csoport

Megvalósítás éve:

2008 óta folyamatosan végzett tevékenység

Célterületek:

Biodiverzitás, Érintett felek, helyi közösségek

A program célja:

A sokszínű ökoszisztémák a klímaváltozás hatásait enyhítve a természeti katasztrófák mérséklésében is fontos szerepet töltenek be. Ezt szem előtt tartva a biodiverzitás védelmét fenntarthatósági stratégiánk részévé tettük.

Madárvédelmi tevékenységünk esetében a cél az állatvilágot kímélő, fenntartható és biztonságos hálózat megteremtése.

Legyen szó:

 • túzokvédelemről,
 • gólyafészektartók kihelyezéséről, karbantartásról, egyéb madarak számára kialakított költőládákról vagy a
 • hálózatunk madárbaráttá tételéről,

az eddig megszerzett tapasztalatainkat tovább kívánjuk bővíteni és kamatoztatni szakmai partnereinkkel együttműködve. Újonnan épülő hálózatainkat az állatok számára biztonságos módon tervezzük, és folyamatosan dolgozunk azon, hogy a meglévők is madárbaráttá váljanak.

A program intézkedései, vállalásai:

Jelenleg a madárvédelmi programunk a biodiverzitás megóvására tett erőfeszítéseink egyik fő pillére. Az elektromos hálózatok alkalmas leszállóhelyet jelentenek a madarak számára, ennek jelentősége a természetes kiülőhelyek csökkenése miatt pedig egyre nagyobb. Mivel a szabadvezetékeken leszálló madarak kedvezőtlen helyzetben végzetes sérüléseket szerezhetnek a feszültség alatt álló részeken, ezért tevékenységünk negatív hatást gyakorolhat a madárállományra. A nagy testű, kevésbé röpképes madarak esetében a szabadvezetékeknek való ütközés is előfordulhat rossz látási viszonyoknál. A madarak védelmében tett intézkedéseink ezért kritikusak.

Vállalatcsoportunk már több évtizede működik együtt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel (MME) a kedvezőtlen hatások mérséklésében. Az általuk készített országos madárvédelmi prioritási térkép kijelöli azokat a helyeket, ahol a legnagyobb szükség van az elektromosvezeték-hálózat átalakítására. Az MME-vel való együttműködés keretében minden évben friss adatokat kapunk a beavatkozást igénylő helyszínekről, ezen pontok madárbaráttá alakítását és a nemzeti parkoktól érkező beavatkozási kéréseket is kiemelten kezeljük.

Vállalatcsoportunk időközben teljes koncepcióváltást hajtott végre a madarakra veszélyes középfeszültségű szabadvezeték-hálózatok műszaki kialakítását illetően. A korábbi állószigetelős kivitelű hálózatok helyett a függőszigetelős kiépítésre tértünk át. A legveszélyeztetettebb ragadozó madarak egyedszámának növelése érdekében a természetes élőhelycsökkenés ellensúlyozására műfészkek kihelyezését is vállaltuk.

A saját hálózatbejárásaink során figyeljük a vezetékek mentén elhullott madarakat, és a Nemzeti Parkok Igazgatóságával közösen meghatározzuk azokat a problémás helyeket, ahol szükség szerint műszaki beavatkozásokat végzünk. A statisztikailag megalapozottabb monitorozást az Akadálymentes Égbolt megállapodás keretében az MME szakemberei végzik rendszeres és célzott bejárásokkal és a tapasztalatok értékelésével.

A program hatása és eredménye:

Új hálózatokat kizárólag madárbarát technológiával létesítünk, a meglévő hálózatunk átalakítását pedig folyamatosan végezzük. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel történő együttműködésünk keretében villamosenergia-hálózati oszlopainkon eddig mintegy 3000 gólyafészektartó felszerelését végeztük el, és ezeket rendszeresen bővítjük, valamint karbantartjuk (kb. 300 beavatkozás/év).

Kapcsolódó linkek:

https://www.eon.hu/content/dam/eon/eon-hungary/documents/rolunk/rolunk_uj/fenntarthat%C3%B3s%C3%A1g/E.ON-Hungaria-Csoport-Fenntarthatosagi-jelentes-2022.pdf

Visszakapja a területeit a védett erdő (youtube.com)

Kapcsolódó kulcsszavak:

madárvédelem, biodiverzitás, helyi közösségek

 

A fenntarthatóság mindig a Grundfos szívügye volt, és egyben alapértékünk. Ezért törekszünk arra, hogy úttörő módon megoldásokat találjunk a világ vízügyi és éghajlati kihívásaira, és javítsuk az emberek életminőségét és ez a vállalati cél mindennapi működésünk része legyen. A székesfehérvári telephelyünkön megvalósított erdőtelepítési projekt is ezeket a célokat szolgálja, és a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” irányelvet követve helyben, az itteni lehetőségekre és igényekre építve szeretnénk minél többet tenni a fenntarthatóságért.

Szundy Olivér, country director / Udvar Csaba, a székesfehérvári gyáregység ügyvezetője

Cég neve:

Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

Megvalósítás éve:

2022-2024

Célterületek:

Klímavédelem, klímaadaptáció, Légszennyezés csökkentése, Biodiverzitás, Munkavállalók jólléte, Érintett felek, helyi közösségek, Felelős vállalatirányítás, Vállalati stratégia

A program célja:

A 4000 m2-en megvalósított erdősítési projekt elsődleges célja a kibocsátott CO2 csökkentése helyben, a kibocsátás közvetlen környezetében. Szakértői becslések szerint 20 év után kb. 25t CO2 megtakarítást tudunk elérni. Emellett az ipari parki környezet levegőjének minőségi javítása, valamint a biodiverzitás növelése is célként szerepel.

További célkitűzések:

 • a közúti közlekedés zaj- és szennyezéscsökkentése,
 • az észak-északnyugati irányú szelek mérséklése,
 • egy kis szeletet visszaadni a természetnek abból, amit a gyár területe elfoglal.

A program intézkedései, vállalásai:

A Grundfos 2022-ben indította el a székesfehérvári üzem területén a biodiverzitás programot, amely majd 2024-ben zárul. Fontos célként fogalmazódott meg, hogy visszaadjunk a természetnek egy szeletet abból, amit a gyár területe elfoglal. A biodiverzitás megőrzése és növelése mellett kiemelt fenntarthatósági cél a CO2 kibocsátás csökkentése, amelyhez az erdősítés jelentős mértékben hozzájárul, amely 4000 m2 területen valósul meg. Érdemes hangsúlyozni, hogy nem pusztán faültetés történt, hanem komplex módon egy új ökoszisztéma megalapozása, amely hosszú távon önfenntartóvá válik, nem igényel külön gondozást, beavatkozást, ezt a funkciót visszaadjuk a természetnek.

Lépések és mérföldkövek:

 1. Első lépés a terület kiválasztása volt, a gyár zöld felületeiből meghatározott vagy kivett rész, ezt tudtuk a projekthez felhasználni.
 2. A projekt létrehozását egy diverz szakértői csapat támogatta, a létesítményüzemeltetéstől (Facility), az Environment, Health and Safety kollégákon át a HR bevonásáig, hogy minden szükséges szempont beépüljön és érvényesüljön a program kialakítása és működtetése során.
 3. A kollégák mellett fontos volt a külső szakértők bevonása is, így a székesfehérvári Városgondoksággal, a Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.-vel, továbbá a Nyugati Magyarországi Egyetemmel közös partnerségben történt az együttműködés.
 4. A projektkoncepció kialakítása, majd az árajánlatok bekérése után a projekt engedélyeztetése következett helyi és globális szinten egyaránt.
 5. A beszerzést követően megtörténtek a talajvizsgálatok és a löszös talaj előkészítése. Kulcsfontosságú volt az erdészek szakértelme, hogy milyen fajtákat javasolnak az adott területre, ilyen klimatikus viszonyok között. Végül mintegy 3000 tő növény lett elültetve; köztük mezei juhar, turkesztáni szil, vadkörte, kocsányos tölgy, csertölgy és az erdőszegélyre a hazai cserjék közül a galagonya került a talajba.

Az utógondozás is kulcsfontosságú, 3 éves keretszerződéssel ezt a helyi erdészet szakértői végzik.

A későbbiekben tervezünk egy rekreációs park, közösségi tér kialakítását is a területen a gyárban dolgozók és a cég partnerei számára, ezzel is segítve a természethez való kapcsolódás lehetőségét.

A program hatása és eredménye:

Főbb eredmények:

 • a kibocsátott CO2 helyi szinten történő megkötése egy 4000 m2 nagyságú területen
 • biodiverzitás megőrzése és növelése 5 féle különböző fafaj elültetésével és telepítésével
 • fűnyírási tevékenység és műtrágya használatának elkerülése a talaj megóvása miatt
 • klímaadaptáció – alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz (levegőtisztító és hűsítő hatása az erdőnek)

Kapcsolódó linkek:

https://www.grundfos.com/media/reports/sustainability-report-2022

 IDC Manufacturing Forum 2022 (szinopszis)

https://www.idc.com/eu/events/69425-idc-manufacturing-forum?g_clang=HUN#category_10

Smart factory 2023 (videók)

https://vimeo.com/845944205/b8f1152c2a?share=copy

https://drive.google.com/file/d/10UCV83fVGBGo5N2Ryl6VDvyIKEAmHUS4/view?usp=sharing

Kapcsolódó kulcsszavak:

biodiverzitás, CO2, net zero, erdő, Grundfos, climate change, éghajlatváltozás

 

„Célunk, hogy ne csak a villamos energia legyen zöld, hanem a fejlesztett létesítmény esetében is odafigyeljünk, hogy azt teljes mértékben be lehessen kapcsolni a helyi ökológiai körforgásba. Ezért hívtuk életre ezt a kezdeményezést, amely Magyarországon hiánypótló. A naperőmű környezetvédelmi beruházásként már korábban is szerepelt a fejlesztők gondolkodásában, de az erőművi területek természetbe integrálásának célja és ennek átfogó szemlélete eddig nem jelent meg a hazai piacon rendszerszinten.”

Dr. Farkas Gábor, ügyvezető

 

Cég neve:

SolServices

Megvalósítás éve:

2022

Célterületek:

Klímavédelem, klímaadaptáció, Alternatív energiafelhasználás és energiahatékonyság, Biodiverzitás, Fogyasztói szemléletformálás

A program célja:

Bármit teszünk, közös felelősségünk a természeti sokszínűség megőrzése. Ezen az elv mentén dolgoztuk ki Európában is egyedülálló szakmai útmutatónkat a természetbarát napelemparkok létrehozásáról, amelyet Lumen Park néven valósítunk meg. Cél, hogy a napenergiatermelés előnyeit összekapcsoljuk a természetvédelemmel és az ökoszisztéma megőrzésével. A társadalmi és természeti jóllét fenntarthatósága mellett a beruházás hosszú távú fenntarthatósága és értékmegőrzése is biztosítható. A partnereinkkel példát akarunk mutatni bármely iparág szereplőinek: nem kompromisszumokat kell kötni a természettel az ipari termelés eredményessége érdekében, hanem megoldásokat kell találni mindkettő megőrzésére.

A program intézkedései, vállalásai:

Célunk volt, úgy létrehozni az ország meghatározó közüzemei napelemparkjait, hogy:

 • egyszerre kínáljunk megoldást a tiszta energia iránt megnövekedett igényekre és
 • a társadalom egyre nagyobb fenntarthatósági elvárásit is teljesítjük,
 • a biodiverzitás maximális ösztönzése mellett,
 • a lehető legkisebb megvalósítási lábnyommal.

Lumen Park szakmai útmutatónk 7 szervezet szakembereinek együttműködésével jött létre. A potenciális partnereket 2020 elején kerestük meg, kifejezetten igyekeztünk az iparággal érintett szereplők teljes körét megszólítani, így meghívásra kerültek:

 • mérnöki tervező irodák,
 • kivitelezők,
 • üzemeltetők,
 • kis-és nagyvállalatok,
 • környezetvédelmi szolgáltatók,
 • civil szervezetek,
 • nemzeti parkok

A szakmai útmutató angol nyelvű változata 2022 során készült el, ami alkalmából meghívtuk szakmai egyeztetésre a nemzetközileg elismert ökológiai kutatót, Hannah Montag-t, akivel egy többnapos workshop keretében osztottuk meg egymás eredményeit. Partnereinkkel az együttműködés jelenleg is zajlik első sorban a kiadvány népszerűsítésében.

A szakmai iránytű alapjaiban a nemzetközi kutatási eredményekre épít. Ezzel egyben edukációs célokat is szolgál, bemutatva a napelemparkok várható pozitív környezeti hatását, oktatva ezzel a hazai érintett szereplőket. Ezeknek a pozitív eredményeknek az eléréshez, esetleg megsokszorozásához azonban nem állt rendelkezésre konkrét ajánlás vagy eszközlista. A vállalat szakemberei, a nemzetközi kutatási eredmények értékelése alapján jutott arra a következtésre, hogy a napelemparkot egy ugaroltatott mezőgazdasági területként kell felfogni, így az ökológiai mezőgazdaságban már sikerrel kipróbált eszközök iparági alkalmazásával elkészíthető egy ilyen szakmai útmutató, aminek segítségével a lehető legmagasabb hozzáadott értékű zöldenergia beruházások hozhatóak létre. Ez a személet végül nemzetközi szinten is egyedülállónak bizonyult és a nemzetközi szakmai közösség is új ötletekkel gazdagodott.

A program hatása és eredménye:

Megszületett egy olyan szakmai útmutató (angolul és magyarul), amivel maximalizálni lehet a napelemek pozitív ökológia és környezeti hatásait, ezáltal valóban fenntartható és tiszta energiát lehet előállítani.

A szakmai útmutatót hazánkból és a világ minden tájáról folyamatosan aktívan töltik le energetikai vagy természetvédelmi szakemberek, oktatók és laikusok is. A visszajelzések alapján a nemzeti parkok aktívan hasznosítják az útmutatót a napelemparkok engedélyezése során. A napelemparkok elkészültét követően folytatódik tovább a megfigyelés, így néhány éven belül már pontos hazai információ lesz a napelemparkok biodiverzitásra gyakorolt hatásáról.

Kapcsolódó linkek:

https://ujgeneraciosnapelempark.hu
https://www.youtube.com/watch?v=mOIBinzOd64
https://solservices.hu

Kapcsolódó kulcsszavak:

napenergia, napelempark, útmutató,

 

„Az építőiparban sem feledkezhetünk meg arról, hogy az általunk felhasznált erőforrásokat a természettől kapjuk, amely otthon ad az évmilliók alatt kialakult élővilágnak. Küldetésünk, hogy ipari tevékenységünket ennek maximális figyelembevételével alakítsuk és a biodiverzitást üzleti stratégiánk egyik alappillérének tekintsük. Ezért indítottuk a pilisi dolomitbányánknál biodiverzitás programunkat, melynek fő célja, hogy élőhelyeket és életteret biztosítsunk az itt található értékes növény és állatfajoknak.”

Daniel Domini, ügyvezető igazgató

 

Cég neve:

Saint Gobain

Megvalósítás éve:

2020-tól folyamatosan

Célterületek:

Biodiverzitás, Érintett felek, helyi közösségek

A program célja:

A Saint-Gobain pilisvörösvári Weber üzemében található dolomitbánya már több, mint 120 éves múltra tekint vissza. A 2020 év végén, központi kezdeményezésre indított biodiverzitás programunk fő célja, hogy élőhelyeket és életteret biztosítsunk az itt található értékes növény és állatfajoknak, továbbá bebizonyítsuk, hogy bányászati tevékenység mellett is biztosítható és tovább növelhető a természeti sokszínűség.

A Saint-Gobain stratégiája, hogy a világszerte több, mint 650 üzeme közül az egyes fenntarthatósági célokra legnagyobb hatást gyakorolni tudó üzemeket helyezi fókuszba. A biodiverzitás megóvása és a helyreállítása szempontjából a bányaüzemeknek a legjelentősebb a szerepük.

A program intézkedései, vállalásai:

A Pilis-hegységben – 11 hektáron – tevékenykedő építőipari vállalatként kiemelten fontos számunkra a környezetünk megóvása. Ahhoz, hogy emberek millióinak tudjunk vakolatot, csemperagasztót és egyéb műszaki habarcsot biztosítani, elengedhetetlen a bányászati tevékenység.
Biodiverzitás programunk a vállalati klímasemlegességi vállalásai kapcsán született. A Science Based Targets által validált net zero vállalások között a hulladékkal, CO2-vel, energiafogyasztással stb. kapcsolatos célok mellett megjelenik a biodiverzitás megóvása és helyreállítása.

Ennek érdekében biológus szakemberek segítségével térképeztük fel a flórát és faunát, mellyel osztozunk. Első lépésként egy addig nem létező állandó vizes élőhelyet hoztunk létre, legeltetéssel tartjuk karban és diverzifikáljuk a gyepfelületünket, denevérmenedékké alakítottuk a robbanóanyag raktárunkat, madárodúkat, fecskefészkeket és méhkaptárakat helyeztünk ki, valamint óvjuk védett növényeinket. Mindezt olyan rendszerszemlélettel igyekszünk megtervezni, hogy az élőhelyek létrehozásával egy önfenntartó ökoszisztéma alapjait teremtsük meg.

Ehhez, záportározó és szikkasztó medencénk helyén létrehoztunk egy közel 2000 m2-es vízfelületű állandó víztestet, amelybe nádat és gyékényt telepítettünk. Ezzel összeköttetésben kialakítottunk egy racka juhokkal legeltetett kb. 1 hektáros gyepes területet. Kihívás volt a természeti értékek megőrzése ipari környezetben, védett élőhelyek létrehozása az üzem területén. A legeltetéssel érintett terület és a víztest kialakítása során figyelembe kellett venni a természeti adottságokat, illetve a munkavégzéssel is össze kellett hangolni a megvalósítást.

Célunk az volt, hogy olyan formában folytassunk bányászati tevékenységet, amely pozitív hatással van a biodiverzitásra és ezt sikerült elérnünk.

A program hatása és eredménye:

A tó ökoszisztémája stabil, diverzitása folyamatosan növekszik, ahogy a gyep diverzitása is. 2022 nyarán a felmérés szerint az olasz és tarlósáska állomány a legeltetett területen kb. 20-30 példány/m2 volt. Denevér menedékünket használták áttelelésre. Védett madár populációnk növekedett. Fokozottan védett magyar gurgolya állományunk természetvédelmi értéke eléri az 500 millió forintot.

A fajok száma 154-ről 199-re nőtt 2022-re és idén újabb fajokkal, 200 fölé gyarapodott.
2023-ban elindítottuk a programot Halmajugrán a Rigips gyár területén is, és szeretnénk inspirálni minél több vállalatot a saját programjuk elindítására előadásokon, cikkeken, üzemlátogatáson keresztül.

2023-ban több mint 150 diáknak tudtunk kihelyezett természetismeret órát tartani és a biodiverzitás fontosságáról beszélni.

Kapcsolódó linkek:

https://www.saint-gobain.hu/fenntarthatosagi-kotelezettsegeink

https://www.saint-gobain.hu/saint-gobain-biodiverzitas-program

Kapcsolódó kulcsszavak:

biodiverzitás megóvása és helyreállítása, őshonos fajok, védett fajok

 

Hiszünk abban, hogy az ember a természet része és ott érzi magát otthonosan, ahol közvetlen kapcsolatban áll vele. A Parkot ennek szellemében álmodtuk meg, és a mai napig ezen gondolat nyomán fejlesztjük. Korszerű irodákat, változatos természeti környezetet és összetartó közösséget építünk. Hiszünk abban, hogy a fenntarthatóság a zöld technológiákon túlmutat, és egy olyan világ megteremtéséről szól, amelyben mindannyian boldogulhatunk és amely elismeri minden emberi lény méltóságát és értékét.”

Kocsány János, vezérigazgató

 

Cég neve:

Graphisoft Park SE

Megvalósítás éve:

1998-2023

Célterületek:

Klímavédelem, klímaadaptáció, Alternatív energiafelhasználás és energiahatékonyság, Biodiverzitás, Munkavállalók jólléte

A program célja:

A Graphisoft Park fejlesztése egy barnamezős beruházás: 1996-ban kezdődött az Óbudai Gázgyár felhagyott területein. Célul tűztük ki, hogy terület revitalizációja után az épülő irodaházak valódi zöld környezetben álljanak és a területet vissza tudjuk integrálni a városi szövetbe. A legelső fejlesztések részeként kezdtük el a biodiverzitás kialakítását, és az épületekkel együtt a természeti közeg is folyamatosan gazdagodott.
A terület beépítése 25%, a zöld terület aránya több, mint 60%, illetve mintegy 2.500 m2 zöld tetőt alakítottunk ki. A Graphisoft Park mint zöld és biodiverz irodapark Budapesten egyedülálló minőséget képvisel.

A program intézkedései, vállalásai:

Mi nem csupán irodát adunk bérbe, hanem vonzó zöld környezetet és magas színvonalú mentális közeget is kínálunk. Az új üzleti modell annak felismerésében és megfogalmazásában állt, hogy az irodapark természeti környezete legalább olyan fontos, mint a korszerű irodák. A Park Campus területén három iskola működik. A kreatív munkához szükséges, hogy a munkavállalók és diákok ki tudjanak menni az irodából, sétáljanak, legyenek olyan közösségi terek, ahol gondolatokat cserélnek. Az alapítók az ingatlanberuházás megtérülése helyett a magas színvonalú munkavégzésben látták a befektetés megtérülését. A Park megálmodói különös figyelmet fordítottak a zöld területek létesítésére. Az épületeket tágas liget veszi körül, a fák pedig magasabbra nyúlnak, mint a házak. A sokszintes földalatti parkolók is azért épültek, hogy a felszíni látványt ne a parkoló autók sokasága, hanem a zöld határozza meg. A Park közepén létesített tó és természetesen a páratlanul csendes Duna-parti sétány biztosítja a hely páratlan nyugalmát.
Az elérni kívánt eredmény az volt, hogy a természeti adottságok különlegessége miatt bérlőink hosszú távra otthonra leljenek.

Az irodafejlesztés előkészítése során részletes tájrendezési tervek készültek. Mindezek nyomán a Graphisoft Park 14 hektárnyi területe került beépítésre és 8.400 m2 területet takar zöld növényzet. Tudomásul vettük, hogy bérlőink számára a parkolóhelyek biztosítása is fontos szempont az iroda kiválasztásánál. Éppen ezért, a 2006-os bővítés óta már több mint kétezer parkolót létesítettünk a földfelszín alatt. Így tudjuk a parkban a több, mint 60 százalékos zöldfelületarányt kialakítani.

A beépítés mértéke csupán 25 százalék, ami Budapesten, de még Európában is eléggé rendkívüli.

A beruházás során mintegy 300 fát ültettünk. A Park közepén mesterséges tavat alakítottunk ki, amelybe halakat telepítettünk. Visszacsábítottuk a 70 éve elköltözött madarakat is.

A fenntarthatóság túlmutat a környezetvédelmen – az emberi tényezőről is szól. Az emberi kapcsolatok, a közösségi élet, és az emberek egymásra való odafigyelése legalább annyira fontos része a fenntartható fejlődésnek, mint az erőforrások megóvása.  Figyelünk az épületeinkben dolgozók egészségére és jólétére, biztosítjuk számukra a megfelelő körülményeket, erre alkalmas közösségi teret alakítunk ki.

A program hatása és eredménye:

 • Fejlesztett átesett terület 1998-2023: 14 hektár, 82.000 m2 iroda, labor, oktatási intézmény
 • beépítés mértéke: 25%
 • zöld terület aránya: több, mint 60%
 • fák száma: mintegy 300 db
 • madárfajok száma: 22 (Magyar Madártani Intézet felmérése, 2021)
 • bérlők száma 1998-2023-ig: 180
 • kumulált lojalitási mutató (a jelenlegi bérlők első bérleti jogviszonyuk kezdetétől számított átlagos bérleti időtartama): 15,1 év
 • itt dolgozók/tanulók száma: 5000/1000 fő
 • kihasználtsági mutató: 97% (a pandémia és a home-office miatti csökkenés: 2%)

Kapcsolódó linkek:

www.graphisoftpark.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063577717214

iOS

https://apps.apple.com/hu/app/graphisoft-park/id6463235039

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mptrdev.graphisoftpark

Kapcsolódó kulcsszavak:

biodiverzitás megóvása, barnamezős beruházás, ingatlanberuházás, közösségi tér, közösségépítés

 

„A Nestlé 2025-re kulcsfontosságú nyersanyagai ötödét olyan területekről fogja beszerezni, amelyeket talajmegújító módszerekkel művelnek meg. A LENS program lényege, hogy a mára már világszinten elterjedt nagyüzemi mezőgazdasági termelés negatív hatásait kiküszöbölje, és az ennek kitett termőtalajt újra olyan állapotba hozza, amelynek révén a föld hosszútávon megőrizheti termőképességét.”

Noszek Péter, ügyvezető igazgató


Cég neve:

Nestlé Hungária Kft.

Megvalósítás éve:

2022-2023

Célterületek:

Klímavédelem, klímaadaptáció, Vízhasználat, Biodiverzitás, Érintett felek, helyi közösségek, Fenntartható ellátási lánc

A program célja:

A Nestlé 2025-re kulcsfontosságú nyersanyagai ötödét olyan területekről fogja beszerezni, amelyeket talajmegújító módszerekkel művelnek meg.

A Nestlé büki talajmegújító mezőgazdasági programjának lényege, hogy:

 • a mára már világszinten elterjedt nagyüzemi mezőgazdasági termelés negatív hatásait kiküszöbölje, és
 • az ennek kitett termőtalajt újra olyan állapotba hozza, amelynek révén a föld hosszú távon megőrizheti termőképességét.

A program keretében a Nestlé Purina a talajmegújító mezőgazdasági gyakorlatokra történő átállást igyekszik előmozdítani beszállítói körében, hogy:

 • javítsa ellátási láncának ellenálló-képességét, valamint
 • hozzájáruljon a vállalat nettó nulla kibocsátási céljához.

A program intézkedései, vállalásai:

A talajmegújító mezőgazdasági gyakorlatok szélesebb körben történő elterjesztése az ellátásbiztonság elősegítése mellett alkalmas:

 • nagymértékű szénmegkötésre és kibocsátáscsökkentésre is,
 • növeli a talaj vízmegtartó képességét, így javítva a vízkészletek minőségét,
 • növeli a biodiverzitást,
 • alkalmas haszonállatok legeltetésének bevonására,
 • nem utolsósorban hosszú távú biztonságot jelent a gazdálkodók számára is.

A Landscape Enterprise Networks (LENs) a magánszektor ökoszisztéma-szolgáltatási piactereinek egy adott területen történő fejlesztésére szolgáló módszertan. A 3Keel brit fenntarthatósági tanácsadó cég által kidolgozott program számos európai országban fut, és gondozását – a LENs alapelveivel és iránymutatásaival összhangban – a jobb földgazdálkodást és üzleti gyakorlatokat támogató Preferred by Nature nemzetközi nonprofit szervezet végzi.

A LENs program kezdeményezője Magyarországon 2021-ben a Nestlé Hungária Purina állateledel-üzletága volt a nyugat-dunántúli régióban. A Nestlé Purina büki állateledelgyárába évente beszállított alapanyag jelentős részét magyar gazdáktól vásárolt gabona teszi ki.

A LENs módszertan egy olyan független, ökológiai szolgáltatásokon alapuló mechanizmus, melynek keretében azok a vállalkozások, melyeknek közös érdeke egy adott régióban a természeti értékek és funkciók védelme és javítása, a kitűzött célok érdekében együttműködve közösen finanszírozzák a meghatározott gyakorlatokat és intézkedéseket.

A Bükön 2021 nyarán megkezdődött program egyelőre a Nestlé Purina Petcare finanszírozásában valósul meg, a Preferred by Nature mellett a Syngenta, Biospheres és Agricircle szakmai támogatásával. A jövőben a LENs Magyarországarra törekszik, hogy további társfinanszírozókat, magán- vagy állami szerveket, civileket vonjon be a programba. Ezek a partnerségek lehetővé tehetik, hogy a LENs Magyarország hálózata minél nagyobb területen biztosítsa a természetes erőforrásokra, az ökoszisztéma-szolgáltatásokra és az ellátásilánc-biztonságra gyakorolt jótékony hatását.

A program hatása és eredménye:

 

2022 során 3 gazdálkodóval több mint 200 hektáron működtünk együtt talajmegújító mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazásának végrehajtásában, amelyet a Nestlé Purina több mint 260 000 EUR értékben finanszírozott.

2023-ban 12 gazdálkodóval, több mint 5000 hektáron folytatjuk a programot, melynek keretében a kidolgozott monitoring-, jelentés- és ellenőrzési rendszer által helyet kap az eredmények mérése. A program fontos része a gazdálkodók szemléletformálására, edukációjára létrehozott Farm Network hálózat is, ennek keretében évente 4-5 gazdatréninget szervezünk.

 

Kapcsolódó linkek:

 

https://landscapeenterprisenetworks.com/hungary/
https://www.nestle.hu/talajmegujito-mezogazdasag
https://www.nestle.hu/media/pressreleases/talajmegujito-mezogazdalkodas
https://www.youtube.com/watch?v=ZA_Oj_TVlYk

 

Kapcsolódó kulcsszavak:

 

regeneratív mezőgazdaság, talajmegújító mezőgazdaság, biodiverzitás helyreállítás, klímavédelem, élelmiszerbiztonság, ellátási lánc