A KPMG Vodafone Magyarországnak végzett tanácsadási projektje nyerte el idén a „Legjobb Tanácsadási Projekt – VTMSz Garai Tamás Díjat” a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége (VTMSz) pályázatán. A szövetség a díjat 2003-ban hozta létre, és kétévente ítéli oda a legjobb projektnek. A díjat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség főigazgatója, H. Kovács Judit adta át.

Szabó István, a KPMG menedzsere a díjátadón elmondta, hogy a VTMSZ Garai Tamás-díja azért kiemelten fontos, mert – egyedülálló módon – lehetőséget teremt a tanácsadó cégek és tanácsadási projektek objektív kritériumok mentén történő minőségi értékelésére. „A KPMG a Vodafone-nak a 2011–2012-es üzleti év vállalati felelősségvállalási jelentését készítette el, és támogatta a kapcsolódó kommunikációt. A jelentés angol és magyar nyelvű elkészítése mellett a vállalat honlapján is kommunikálni kellett a jelentés tartalmát, és az érintettek számára külön videókat is gyártottunk. A projekt üzenete, hogy a vállalati felelősségvállalás messze túlmutat az önkéntességen, adományozáson; ideális esetben áthatja a vállalat alaptevékenységét, hogy mit és hogyan csinál, miként hozza meg stratégiai és napi szintű döntéseit” – tette hozzá Szabó.

Nyilas Orsolya, a Vodafone Magyarország Zrt. belső kommunikációs és vállalati felelősségvállalási igazgatója a következőket emelte ki: „Felelősen és etikusan működő vállalatként kötelességünknek érezzük, hogy átláthatóan, közérthetően számoljunk be tevékenységünk gazdasági, társadalmi és környezeti hatásairól érintetti csoportjaink (üzleti partnereink, ügyfeleink, beszállítóink stb.) számára. A vállalati felelősségvállalási jelentés megmutatta, hogy a jövőben nagyobb súlyt kell fektetnünk azokra a mobiltechnológiára épülő pénzügyi, egészségügyi vagy társadalmi problémákat enyhítő megoldásokra, amelyek egyre nagyobb részt kapnak mindennapi életünkben. Az előbb említetteken túl a KPMG közreműködésével sikerült elérnünk azt is, hogy a vállalati felelősségvállalás témája nagyobb hangsúlyt kapjon a szervezeten belül, elismertsége nőjön. A KPMG-vel megkezdett közös munka itt nem szakad meg, hisz 2012-es vállalati felelősségvállalási jelentésünket is velük kívánjuk összeállítani. A munkálatok most kezdődnek, és biztos vagyok abban, hogy ez a jelentés is magas színvonalú lesz.”

Kiváló hangulatban, rengeteg érdeklődő és cég megjelenésével zajlott le a CSR Piac rendezvény, amelyen a cégek lehetőséget kaptak jó gyakorlataik bemutatására. Az is eldőlt, hogy kik képviselik hazánkat az első Európai CSR díjon.

2013-ban 59 intézkedés mutatkozott be a piacon 42 standon, 32 vállalatot és 12 civil szervezetet képviselve. Úgy tűnik, nagyon fontos szerepet kap a felelős cégek életében az önkéntesség, az 59 pályázatból 11-nek ez a témája. Újdonság volt az idei rendezvényen, hogy a kiállítók között közintézmények is megjelentek, bizonyítva, a társadalmi felelősségvállalás mindenki számára elérhető lehetőség.

Az E.ON Hungária Zrt. nyerte az Európai CSR díjat, így az energiaszolgáltató képviseli Magyarországot a CSR Piac 2013 európai seregszemléjén Brüsszelben. Az E.ON Háló Program címmel az áramdíjtartozást felhalmozott családok számára hirdetett tartozásrendező programot. A 2012-ben indított program célja, hogy a rezsifizetési nehézségekkel küszködő családokat komplex módon támogassa, lehetővé téve az adósságcsapdából kikerülést és a hatékony családi gazdálkodási kultúra elsajátítását. A program nem egyszeri segítséget nyújt, hanem hosszú távú, fenntartható megoldást mutat a családoknak és aktív részvételükre is épít. A program keretében, civil szervezetek bevonásával a résztvevő családok tartozásuk rendezéséhez tervet készítettek, közösen átnézték gazdálkodásukat, és a törlesztéshez önerőt vállaltak. Ehhez a pályázatból anyagi támogatást kaptak, hogy az egyénileg kialakított futamidő végére a teljes tartozást felszámolhassák. A program, amelyben eddig 72 család vesz részt, az idén újabb települések, illetve újabb családsegítő szolgálatok bevonásával folytatódik.

Az E.ON mellett a BCSDH több tagja is kiváló pályázattal mutatkozott be a CSR Piacon. A CSR díj egyik magyarországi nyertese a Telenor volt, de az érdeklődő szakemberek megismerhették a Denso, a Grundfos, a Holcim, a KPMG, a MOL és az Unilever projektjeit is a felelősségvállalás jegyében.

Az esemény megnyitóján Tóth Gergely a KÖVET Egyesület főtitkára köszöntőjében azt hangsúlyozta, a gazdaság elvesztette korábbi morális alapját, ezért új rendszer fog létrejönni, mely most épp alakuló, forrongó állapotában van. Ebben az új rendszerben, mint mondta, a CSR a „bölcsek köve”.

Szalai Piroska a Nemzetgazdasági Minisztérium a nők munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos köszöntőjében arról szólt, meggyőződése szerint akár munkavállalói, akár munkaadói, akár ügyfél- vagy fogyasztói szerepet kaptunk a dramaturgiában, kiemelt feladat a felelősség vállalása mind magunk, mind a szereplőtársaink érdekében.

Bővebb információ: www.csrpiac.hu

Túl a szavakon – etikus üzleti magatartás a vállalat mindennapjaiban címmel szervezett üzleti reggelit a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért és a Transparency International Magyarország tagjainak és támogatóinak, a törökbálinti Telenor Házban. A rendezvényen több mint harminc cégvezető részvételével a közös elveken túl a gyakorlati megoldásokra helyezték a hangsúlyt. A GVH Versenykultúra Központja és a Telenor vezetőivel arra gyűjtöttek hasznos példákat, hogyan élheti meg egy szervezet a tisztességes elkötelezettséget nap mint nap, hogyan építheti be a kultúrájába, adhatja át érintettjeinek, akár még ügyfeleinek is a hitvallást, ami meghatározza. S ami a legfontosabb: milyen nélkülözhetetlen és tevékeny szerepet kell vállalnia a vezetőségnek ebben a folyamatban.

Egyre erősebben elfogadott a vállalati vezetők széles körében, hogy hosszabb távon egy cég tartós sikerének záloga a vállalat tisztességes működése. Ehhez nagymértékben hozzájárul, hogy a verseny tisztasága, a korrupciómentesség és általában az etikus működés iránt növekvő elvárás van nemcsak a tulajdonosok, hanem az egész társadalom részéről, különös tekintettel a növekvő nyilvánosságra és a szinte korlátlan információáramlásra. Erős a megfelelési kényszer, amit a vállalatvezetők nem hagyhatnak figyelmen kívül, miközben tudatosabbá is válnak, emelte ki Salgó István, az Üzleti Tanács elnöke, az ING Bank vezérigazgatója.

Tevanné dr. Südi Annamária, a GVH főtitkára és a Versenykultúra Központ vezetője beszámolt törekvéseikről, melyekkel a tiszta verseny és a jogszabályi környezetnek való megfelelés kultúráját kívánják terjeszteni a vállalatok, kiemelten a kis- és középvállalkozások körében. Mint elmondta, felméréseik szerint a KKV-k jelentős része nincs tisztában azzal, hogy mely gyakorlatok ütköznek a versenyjogba. Példaként említette, hogy a versenytársak közötti megállapodás a működés területi alapon történő felosztásáról sok vállalatvezető számára elfogadható, sőt bevett gyakorlat, holott súlyosan sérti a jogszabályokat és a versenyt. Ezért elengedhetetlen a vállalatvezetők, illetve a könyvelők, jogászok képzése, hiszen a vezetők sokszor az ő véleményük alapján döntenek.

 Telenor_Uzleti_reggeli_SalgoIstvan_TevanneSudiAnnamaria_AlexaNoemi_ChristopherLaska_130410

A kerekasztal beszélgetésen olyan megoldásokat kerestek a résztvevők, amelyekkel a vállalat kultúrájának és a munkatársak mindennapi döntéseinek fontos részévé lehet tenni az üzleti etikai szempontokat. Jelentős szerepe van ebben a képzéseknek, workshopoknak és elektronikus tananyagoknak, amelyek nem korlátozódhatnak a munkatársak körére, hanem a partnerekre és a teljes beszállítói láncra is hatást kell gyakorolniuk. Legfontosabb a vállalatvezetők és középvezetők feladata, akiknek nemcsak a folyamatok meghatározásával és ellenőrzésével, hanem saját, személyes példamutatásukkal is állandóan képviselniük kell a vállalati értékeket. A résztvevők utaltak a Transparency International és a Telenor közös kutatására, amely igazolta, hogy a jogszabályi megfelelési keretrendszer – például anonim bejelentési hotline, compliance manager, etikai kódex – önmagában nem hatékony, ha nem társul mellé vezetői elkötelezettség és példamutatás.

A Telenor Magyarország vezérigazgatója szerint meghatározó lépés volt a vállalat életében, amikor az üzleti élet tisztasága és a versenyképesség előmozdítása érdekében megszólították a magyarországi vállalatvezetőket, hogy kövessék a Telenor példáját. „A cégek szerepvállalása és összefogása nélkül nem valósítható meg a korrupció visszaszorítása, és egy versenyképesebb Magyarország építése. A cégek erőfeszítései valós változást képesek elérni. A tisztesség nyilvános vállalásával munkatársainkat is védjük, akik cserébe megbecsülik bejelentett, értékes munkahelyüket. Igen, van olyan vállalat, amelynél emiatt hátrányba kerülünk, de szerencsére több olyan cég is van, amely éppen az etikus szerepvállalásunk miatt becsül meg minket.” – mondta el Christopher Laska a rendezvényen.

„A jogi megfelelőség elsősorban a nagy cégeknél van fókuszban, de örömmel látjuk, hogy több vállalatnál már kiemelt szerephez jut, szinte egyedi értékesítési tényezőként szerepel, a vállalat ezáltal kívánja megkülönbözetni magát a magyar piacon. Hosszú távon gazdasági értékteremtővé válik a tisztességes vállalati magatartás, amely segíti az alkalmazottak, partnerek megtartását. Különösen válság idején igaz, hogy a racionális vállalatvezetők nem kockáztathatják, hogy versenyjogi eljárás induljon ellenük.” – mondta el Alexa Noémi, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója a beszélgetésen.

A WBCSD által kidolgozott módszertan célja, hogy útmutatást nyújtson és támogassa a vegyipari vállalatok következetes számviteli és beszámolási tevékenységét az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának nyilvántartásához kapcsolódóan, beleértve a szervezet saját kibocsátását és az értéklánc kibocsátásait is.

Az útmutató épít a már meglévő legjobb gyakorlatokra, különösen a GHG Protocolra,  melyet a WBCSD és a World Research Institute (WRI) közösen fejlesztett ki.

Az útmutató elérhető és díjmentesen letölthető innen:

http://www.wbcsd.org/Pages/EDocument/EDocumentDetails.aspx?ID=15375&NoSearchContextKey=true

 

2013. első negyedévében 11 vállalat és vezetőik kapcsolódtak be az Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért hazai szervezetének munkájába.  A csatlakozó vállalatok elsőszámú vezetői mind aláírták „A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése” című vezetői ajánlást, mellyel vállalták, hogy törekszenek vállalatukat ezen elveknek megfelelően irányítani.

 

Új tagvállalatok:

Alstom Hungária Zrt.

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

Eisberg Hungary Kft.

GDF Suez Energia Holding Hungary Zrt.

Goodwill Consulting Kft.

Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

KPMG Hungária Kft.

MAVIR Zrt.

Nestlé Hungária Kft.

Pannonia Ethanol Zrt.

Unilever Magyarország Kft.

A teljes taglista itt érhető el: https://bcsdh.hu/tagsag/tagok/

ujtagok