Kétségtelen, hogy manapság a fenntarthatóság a siker kulcsfontosságú tényezőjévé vált az üzleti életben. Ez a tendencia a magyar vállalatok körében is kibontakozni látszik. Pozitív elmozdulásnak tudható be, hogy a pandémia visszaszorításával, a hazai szférában is újra előtérbe kerültek a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (vagyis ESG) kérdések, ami
természetesen a BCSDH tagok számának kibővülésében is megmutatkozik. Ezzel párhuzamosan a vállalati fenntarthatóság és az ESG beszámolók iránt is megnövekedett a kereslet. Fontosnak tartjuk, hogy a vállalatok tisztában legyenek az ESG jelentéstételi környezet fejlődésével és a jövőben várható trendekkel.
Az ESG magyar piacon észlelhető felértékelődésében több mozgatórugó is szerepet játszik. Egyfelől érezhető, hogy az érintettek – legyen szó akár alkalmazottakról, vásárlókról vagy befektetőkről – preferenciái egyre inkább az olyan vállalatok felé tolódnak el, amelyek képesek pozitív eredményeket felmutatni mind a gazdaságilag fenntartható nyereségesség, mind a
környezeti és társadalmi hatásuk tekintetében. Vagyis döntéseikhez többet követelnek a tradicionális pénzügyi mérőszámoknál, ezzel nyomást gyakorolva a vállalatokra, hogy átláthatóbbak legyenek beszámolójuk során. Másfelől a változó piaci igények mellett nem szabad megfeledkezni a szabályozói környezetről sem, ugyanis az ESG jelentéstétel globálisan is prioritássá vált. Ezt támasztják alá az Európai Unióban és az USA-ban megjelenő és fokozatosan szigorodó rendeletek. A hazai piac számára elsősorban az EU-s szabályok ismerete a legfontosabb, és a legsürgetőbb is, ugyanis a nem pénzügyi információk közzétételére vonatkozó új standardizált irányelv, a CSRD (Corporate Sustainability Reporting
Directive) várhatóan 2024. január 1-jén lép hatályba, véget vetve a jelenleg igen változatos, nemzetközileg alkalmazott beszámolói keresztrendszerek sokaságának, és ami még fontosabb, hogy az eddig önkéntes ESG jelentéstételt egy sokkal szélesebb kör számára kötelező érvényűvé teszi.

ESG keretrendszerek

Az elmúlt két évtized során tapasztalt növekvő piaci igény – komolyabb szabályozás hiányában – számos „magánstandard” elterjedéséhez vezetett. A klasszikus, több tematikán átívelő keretrendszerek közé tartozik a Global Reporting Initiative (GRI), amely megalakulása óta még mindig aktívan és az egyik legszélesebb körben használt módszertan. Ide sorolható még az Egyesült Államokban megalakult Sustainability Accounting Standards Board (SASB) és az Egyesült Királyságban létrejött International Integrated Reporting Council (IIRC). Ezzel szemben az úgynevezett „single issue” standardok közé tartozik a Climate Disclosure Standards Board (CDSB), a Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) és a Carbon Disclosure Project (CDP), amelyek fókusza, nevéből adódóan, elsősorban a környezeti pillérre, ezen belül is a klímavédelmi kockázatokra összpontosul. Az ESG keretrendszerek körében év elején fontos változás következett be, ugyanis a SASB és az IIRC, számos más standarddal egyesülve, létrehozta az International Sustainability Standards Boardot (ISSB). Ez a
nagyszabású összeolvadás pedig az mutatja, hogy az ESG keretrendszerek konszolidációjára globális szinten is nagy az igény.
Ezzel párhuzamosan a GRI továbbra is megőrizte az élvonalbeli szerepét. A tavalyi évben a standardok megújításával és új iparág-specifikus szabványokkal jelentkezett, sőt az ISSB-vel együttműködve a két szervezetet közös célul tűzte ki a szabványalkotási tevékenységek összehangolásást. Ezenfelül a nemrég nyitott brüsszeli irodájuk arra enged következtetni, hogy a GRI az EU-val történő kooperáció további elmélyítésére is törekszik. A GRI jelentősége tehát még mindig megkérdőjelezhetetlen, ismerete és alkalmazása a vállalatok számára mindenképp előnyt jelent.

CSRD

Ahogy már korábban említettük, az Európai Unióban is megjelent a standardizációra vontakozó igény. A CSRD életbe lépésével pedig számos új kötelezettséget ró a vállalatokra, amelyekkel fontos lesz tisztában lenni, ugyanis az új rendelet több pontban is eltér a jelenleg hatályban lévő Nem Pénzügyi Jelentési Irányelvtől (Non-Financial Reporting Directive – NFRD):

 • Kiterjeszti beszámolói kötelezettséget az összes nagyvállalatra és tőzsdén jegyzett társaságra (a tőzsdén jegyzett mikrovállalkozások kivételével);
 •  Kötelezővé teszi a beszámolóban közzétett információkra és adatokra vonatkozó bizonyosságot (assurance);
 • Részletesebb és pontosabb jelentéstételi követelményeket vezet be, és előírja a kötelező uniós fenntarthatósági jelentéstételi szabványok (EU Sustainability Reporting Standards) szerinti jelentéstételt; – a szabványok kidolgozása már folyamatban van, az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport („EFRAG”) felelőssége alatt.
 •  Előírja, hogy a vállalatok minden jelentett információt digitális, géppel olvasható formátumban tegyenek közzé.

(forrás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0189&from=EN)

Mindent egybevetve, az eddigi tapasztalataink és megfigyeléseink alapján kijelenthetjük, hogy az ESG beszámolói környezet kritikus mérföldkőhöz érkezett. Ahhoz, hogy a vállalatok megfeleljenek a megnövekedett információs igényeknek – mind a szabályozók, mind pedig az érintettek oldaláról – elengedhetetlen a minőségi és ellenőrizhető ESG adatok auditálható módon történő gyűjtésének minél előbbi megkezdése és jelentése, összehasonlítható, átlátható, hiteles és tanúsított beszámoló keretein belül. Az új rendelet hatályba lépéséig a felkészülésre ugyan van még idő, azonban az idei utolsó negyedév közeledtével fontos észrevenni, hogy már nem elég csak az érintettek változó igényeit kielégíteni, ha „jó vállalat” akarunk lenni, hanem az egyre szigorodó szabályozásnak is kötelező lesz megfelelni.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) megújította a hitelintézetek számára megfogalmazott, az éghajlatváltozással és környezeti kockázatok kezelésével, illetve a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítéséről szóló ajánlását. A 2022 augusztusában publikált dokumentum – az uniós szabályok időközbeni átalakulása, a jegybank felmérései és piaci konzultációi nyomán – az eddiginél konkrétabb elvárásokat támaszt, s egyértelmű kiemelt célok felállításával ösztönzi a bankokat, itthon működő banki fióktelepeket a fenntarthatóbb működésre.

Az MNB megújított zöld ajánlásában három időbeni szakasz teljesítésével várja el a hazai hitelintézetektől, fióktelepektől, hogy 2025-ig álljanak át a zöld működésre, azaz azonosítsák, mérjék, kezeljék, felügyeljék és hozzák nyilvánosságra az éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti kockázatokat. A bankok szerepe kulcsfontosságú a teljes hazai gazdaság karbonsemleges átállásában, így alapvető, hogy képesek legyenek megalapozott stratégiai és üzleti döntéseket hozni ennek kapcsán.

Az MVÜK (Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közössége) egyre tudatosabb figyelmet szentel a fenntarthatóság integrálásának. A hozzánk kapcsolódó vállalatvezetőket nem csak abban segítjük támogató közösségünk erősítésével, hogy az üzletben és a magánéletben is jobban boldoguljanak, de a tudásmegosztás és inspiráció révén a környezeti, társadalmi és etikai kérdések is egyre inkább előtérbe kerülnek. Ráadásul a csapat új fenntartható fejlődés vezetővel is bővült a közelmúltban.

Az új zöld

Napjaink klíma kihívásai, az energiaválság, az aszály, a rengeteg hulladék, amit termelünk magunk körül senkit nem hagy érintetlenül.

Május 24-én Komlósi György, a Lego Manufacturing Kft. gyárigazgatója és Tóth András az E.ON Megoldásértékesítési igazgatója betekintést adott a tiszta és megfizethető energia, a hazai energiapiac helyzetébe és az együttműködésükben megszületett napelempark döntéshozatalába és folyamatába.

Augusztus 9-én Lakatos Gergely, az EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zrt. (MHC Mobility Hungary) üzletfejlesztési- és marketingvezetője osztotta meg szakmai és személyes tapasztalatait az elektromobilitás, a gazdaságos közlekedés, a szén-dioxid kvóták, a „Fit for 55”uniós ambíciókról, a belső égésű és az elektromos autók gyártásának előnyeiről és nehézségeiről. Képet kaptunk az európai autógyártás hagyományairól, annak versenyképességéről, a hazai töltőhálózatok helyzetéről és a diverzifikált mobilitásról is.

 

Kép: Lakatos Gergely, az Eurofleet üzletfejlesztési és marketingvezetője az MVÜK rendezvényén

 

Mindezek mellett, büszkék vagyunk tagjaink által biztosított zöld megoldásokra is, amelyek széleskörűbb megismertetésére folyamatosan biztatjuk és segíteni kívánjuk őket ezek terjesztésében, így például Café rendezvényeink keretében testközeli élményeket és mélyebb szakmai betekintést nyerhetnek tagjaink, mint ahogyan például nemrégiben a Tungsram vertikális farm megoldásáról is.

Kép: Komlósi György, a Lego Manufacturing Kft. gyárigazgatója és Tóth András az E.ON Megoldásértékesítési igazgatója beszélget Fertetics Mandyvel, az MVÜK fenntarthatósági vezetőjével az MVÜK Ipari Klub eseményén

 

Bevonás, támogatás, fejlesztés

Az MVÜK Magyarországon eddig egyedülálló módon áll gyermekeket fejlesztő, innovatív társadalmi kezdeményezések mellé. Támogatói programunk stratégiai partnere az Edisonplatform alapja, az Edisonfund, amely segít munkánkat a támogatandó szervezetek kiválasztásában, a támogatások eljuttatásában és a szervezetek fejlesztésében egyaránt.

Az idei évben négy támogatandó szervezetet választottunk ki az Edisonfunddal közösen.

 • Igazgyöngy Alapítvány, amely az esélyegyenlőségért, társadalmi integrációért, a gyerekszegénység, és az átörökített mélyszegénység felszámolásáért dolgozik.
 • Hópárduc Alapítvány, amelynek célja, hogy a Hópárduc Fejlesztő Falmászás módszerén keresztül segítsék mozgásukban és figyelmükben összerendezettebbé válni a hozzájuk forduló gyermekeket.
 • Varázsmancsok, amely kutyás terápia foglalkozások keretében terápiás kutyák bevonásával szervez komplex fejlesztő foglalkozásokat óvodától középiskola végéig.
 • Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, amely azért dolgozik, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira.

MVÜK tagjai egy gyermekek által festett akril festmény kép puzzle változatának darabjait vehetik meg a program keretében. A 100 darabos puzzle, összesen 10 millió forint működési (hangsúlyozottan működési!) támogatást biztosít négy Edison 100-as szervezetnek, amelyek közül már két szervezet is 2,5-2,5 milliós működési költség támogatáshoz jutott, mert sok kicsi sokra megy.

A cél, hogy egyik képet a másik után rakják ki együtt az MVÜK közösségének tagjai, és ez sok Edison100-as szervezetnek biztosíthasson támogatást. Közben pedig egyre természetesebbé váljon a validált üzleti szereplők és társadalmi kezdeményezések közötti együttműködés.

 

Kép: Horváth János (MVÜK) és L. Ritók Nóra (Igazgyöngy Alapítvány) MVÜK x Edisonfund támogatói program – MVÜK (mvuk.hu)

Az MVÜK fenntarthatóság iránti elkötelezettségének jele az is, hogy a csapat új fenntartható fejlődés vezetővel bővült Fertetics Mandy személyében. Segítségével az amúgy már régóta létező környezeti, társadalmi és etikai témájú gyakorlatokat tudatosabb keretrendszerbe foglaljuk és további kreatív, inspiratív megoldásokat keresünk a további pozitív hatás elérésében. Célunk, hogy tagjainkat – bárhol tartsanak is a fenntartható és felelős működés útján – segíteni tudjuk a következő lépés, mérföldkő megtételében. „Több mint 20 éves fenntarthatósággal, ESG-vel és CSR-rel töltött szakmai pályafutásom alatt az egyik legnagyobb tanulságom, hogy a vállalatvezetők elkötelezettsége, személyes hitvallása, nyitott gondolkodása és megújulás képessége kulcsfontosságú bármely más eszköz, mérőrendszer, jelentés vagy vállalati menedzsmentrendszer mellett. Az MVÜK nem csak, hogy ilyen vezetőt tudhat saját szervezet élén, de az a hatalmas és sokszínű közösség, a tagjai kulcsszerepet töltenek be szerintem abban, hogy merre halad a hazai vállalkozói és vezetői kultúra és mennyire erősíti vagy engedi el a közelgő nehézségek idején majd a fenntarthatósági témákat, a zöldülést, a társadalmi felelősségvállalást. Számomra az MVÜK azon alapértéke, amit az elmúlt hónapokban magam is megtapasztaltam, miszerint vállalatvezetők alkothatnak egy egymást támogató, egymásra nyitott közösséget a mindennapi versengés helyett vagy mellett, nagyon biztató a bennem élő igazságosabb, tisztább, zöldebb és etikusabb világképhez, amiért nap mint nap dolgozom.”

Kép: Fertetics Mandy, az MVÜK fenntarthatósági vezetője, az Alternate ügyvezetője

 

MVÜK kapcsolattartó:

Fertetics Mandy

fenntartható fejlődés vezető, MVÜK

fertetics.mandy@mvuk.hu

+36 20 947 1884

Kövesd az MVÜK napi híreit a LinkedIn-en

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (NM Zrt. vagy Társaság) célja, hogy ügyfelei számára kényelmes és biztonságos, innovatív fizetési megoldásokat kínáljon a hétköznapi élet számos területén, mellyel jelentősen csökken a felhasználás során a környezeti terhelés, a készpénz- és papírhasználat – legyen szó akár parkolásról, e-matrica vagy belépőjegy vásárlásról, a digitális ökoszisztémák nyújtotta előnyök maradéktalan kiaknázásáról, vagy a közösségi közlekedés optimális igénybevételéről.

A Társaság a készpénzkímélő digitalizációs folyamatok meghatározó hazai szereplője, a modern pénzügyi megoldások bevezetésében és edukációjában vállalt szerepe elvitathatatlan, hiszen országos, átjárható fizetési platformon keresztül szolgáltat. A Társaság folyamatosan kutatja azokat a területeket, ahol lehetőség nyílhat olyan készpénzmentes fizetési szolgáltatások bevezetésére, amelyek a lakosság kényelmét és biztonságát, a hazai fenntarthatóság mindegyik aspektusát (társadalmi, gazdasági és környezeti) szolgálhatják.

Nagy lépéseket és eredményeket tudhat magáénak, mind a rendszerben lefolytatott tranzakciók számát, mind az azt használó ügyfelek számának exponenciális növekedését illetően, de mindez nem lenne elegendő társadalmi tudatosság és felelősségvállalás nélkül. A Társaság a fentiek értelmében működési gyakorlatait, tapasztalatait és eredményeit összevetve elkészítette a 2021. évre vonatkozó Fenntarthatósági Jelentését, mely – nem pénzügyi, hanem egyéb releváns szempontokból – összefoglalja tevékenységét, átfogó képet ad működéséről, valamint párbeszédet kezdeményez a széleskörű társadalmi érintetti csoporttal.

Fontos továbbá, hogy a lakossági/ felhasználói, valamint a szakmai párbeszéd egyaránt kiemelt prioritással bír a Társaság életében, fontos a naprakész tájékoztatás, beszámolás és kitekintés számos innovatív témakörben: a nemrég megalakult NM Innováció, mint az NM Zrt. Innovációs Műhelye a hazai digitalizációs és innovációs törekvésekkel összhangban elindította honlapját, valamint folyamatosan frissülő, szakmai, ám közérthető blogját, melyet az alábbi linken érhetnek el a kedves olvasók:

https://www.nminnovacio.hu/

Az Allianz Hungária Zrt. folyamatos társadalmi felelősségvállalási tevékenységei közül a gyermekek segítése és a klímaváltozás hatására kialakult szárazság kapta a legnagyobb hangsúlyt az elmúlt hónapokban.

Édességcsomagok a nélkülöző gyermekek számára

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 5494 nélkülöző gyerek számára ajándékozott édességcsomagot a nyár folyamán. Az Élelmiszerbank gyártóktól és kereskedelmi láncoktól mentett édességcsomagokkal igyekszik még emlékezetesebbé tenni a nyári táborokat, amihez az Allianz Hungária biztosít pénzügyi hátteret. A legszerencsésebb táborozók az Allianz Hungária márkanagykövet sportolóival is találkozhattak, ellátogatott hozzájuk Ekler Luca, paralimpiai bajnok atléta, Késely Ajna, európa-bajnoki dobogós úszó, és Boronkay Péter, Európa-bajnok paratriatlonista is.

Gyermekjogi edukációs program

Az Allianz Csoport nemzetközileg több mint 20 éve nyújt célzott támogatást a társadalom egyik legsérülékenyebb csoportja, a gyermekek számára. A vállalat 30 ezer euró értékű támogatásával valósul meg az SOS Gyermekfalvak gyermekjogi edukációs programja, amely a Digital Village elnevezésű kezdeményezés ernyője alatt fut. A program célja a digitális biztonság, a GDPR, illetve a gyerekjogok megértése, valamint az ismeretek elmélyítése egy külön erre a célra kialakított e-learning felületen keresztül, amely a tervek szerint 2023-tól az állami intézmények számára is elérhető lesz.

Szárazság és vízhiány

Júliusban debütált a Youtube-on az Allianz Climate Chronicles első figyelemfelhívó kisfilmje, amiben szakértők, tudósok és civil szervezetek képviselőinek szemüvegén keresztül láthatjuk a Magyarországot is érintő szárazság és vízhiány hatásait. A videó egy sorozat első része, az Allianz Hungária további epizódok elkészülését is támogatja, hiszen a vállalat számára fontos, hogy a klímaváltozás okozta problémákra és azok megoldási lehetőségeire irányítsa a figyelmet.

 

Az egyik legnagyobb fenntarthatósági kihívás ma a csomagolások újrahasznosítása és visszaforgatása a gazdaságba, azonban ez csak egy részét képezheti a környezetvédelemnek, az egyes termékek környezetükre gyakorolt hatását valójában a teljes életciklusuk idejére érdemes kimutatni. Ezért készült el a Hell Energy Cégcsoport Qualitiy Pack gyárában előállított alumínium italos dobozok termék karbon-lábnyom elemzése (CFP – Carbon Footprint of Procuct). A külső tanúsító cég által auditált angol nyelvű elemzést a Bay Zoltán Kutatóközpont környezeti életciklus elemző (LCA) csoportja készítette.

A Hell Cégcsoport folyamatos fejlesztések és bővítések mellett kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelmi szempontokra, mely igaz az alumínium italos doboz gyárára is.

Az ISO14067 szabvány, valamint a releváns termék kategória szabály (PCR: Packaging Product Category Classification) szerint készült elemzés megerősítette, hogy a környezeti hatások szempontjából az optimalizált gyártás mellett kiemelt szerepe van a felhasznált alapanyagoknak is. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a dobozgyártáshoz felhasznált másodnyersanyag mennyisége ezzel jelentősen csökkentve a környezetterhelést, hiszen a teljes alapanyag az alumíniumdoboz termék karbon lábnyomának 60%-át képviseli. A Quality Pack italainak dobozai ezért – a fenntartható gondolkodás jegyében – már garantáltan legalább 75%-ban újrahasznosított alumíniumból készülnek, melyek továbbra is 100%-ban és végtelenszer újrahasznosíthatók. A vizsgálat alátámasztotta az italosdoboz használat utáni feldolgozásának kiemelt szerepét és az italcsomagolások körforgásba maradásának jelentőségét. Ezt egy jól működő visszaváltási rendszer segítené elő, környezeti hasznot indukálva, ezzel is megkönnyítve az újrahasznosítási folyamatot. Ennek bevezetéséig a Cégcsoport oktató kampányokat és visszagyűjtési programokat indít, hogy ezt a környezeti szempontból remekül újrahasznosítható csomagolásformát és annak visszagyűjtését a lakosság körében még tovább népszerűsítse. Hisz az alumínium alapvető szerepet játszik egy valóban körforgásos gazdaság létrehozásában.

 

A Bay Zoltán Kutatóközpont az ország legjelentősebb alkalmazott kutatással foglalkozó kutatóhelye, melynek célja, hogy a hazai vállalatok versenyképességét és hatékonyságát növelje sikeres innováció és technológiatranszfer révén, komplex tudományos és műszaki megoldásokat kínálva partnerei számára több szakterületen. Együttműködik az állami, az akadémiai szféra, a felsőoktatás intézményeivel és azok kutatási központjaival, számukra betöltve az innovációs összekötő szerepét is az alkalmazott kutatás-fejlesztési és technológia transzfer tevékenységen keresztül.

Átlagosan hatszorosára nőtt 2022 júliusában a levegő-víz hőszivattyúkkal kapcsolatos lakossági megkeresések száma a Daikin budapesti márkaboltjában az előző év hasonló időszakához képest, és a cég közel 300 főt számláló partnerhálózata is hasonló nagyságrendű bővülésről számolt be, de van, ahol tízszeresére nőtt az érdeklődés. Az érdeklődő fogyasztók a legkülönbözőbb ingatlantípusokkal rendelkeznek, és azonnali megoldást szeretnének a gázról történő leválásra. A Daikin Hungary Kft. és forgalmazó, illetve szerelő partnerei a gyakran meggondolatlan, azonnali átalakítás helyett a meglévő rendszerek optimalizálására, az átalakítások előtti gondos, átfogó tervezésre és az energetikai, épületgépészeti felmérés fontosságára hívják fel a figyelmet. Egyes hőszivattyús rendszerek telepítése akár három-négy éven belül megtérülhet.

A rezsiárak változásának bejelentése után átlagosan hatszor többen érdeklődtek a levegő-víz hőszivattyús megoldások iránt 2022 júliusában, mint az előző év ugyanezen hónapjában. A megnövekedett kereslet azért is számít kiugrónak, mivel az eddigi években júliusban a megkeresések legnagyobb része – közel háromnegyede – a klímák, vagyis a levegő-levegő hőszivattyúk és a hűtési megoldások iránt mutatkozott. Ehhez képest most többen érdeklődnek a vizes hőszivattyúkkal kapcsolatban, aki pedig klímát szeretne, az 99%-ban már nem a hűtési, hanem a fűtési igényt említi.

Magyar ingatlanállomány: jelentős a gázkitettség

„A KSH kimutatása szerint a magyarországi lakóingatlan állományból 3,85 millió lakott használt lakás, ház van, aminek mintegy 63 százaléka monovalens, tehát egyféle energiaforrást használ fűtésre. Az ingatlanok 44 százaléka, 1,7 millió lakás kizárólag gázfűtést használ, míg ha idevesszük a gázt és a fafűtést egyaránt használók számát, akkor 2,35 millió ingatlannak van gázkitettsége. Az Európai Unió szakpolitikai irányelvei egyértelműen azt mondják ki, hogy lakossági szinten a fosszilis források nem támogathatóak az előttünk álló években, illetve a helyi emissziót is radikálisan mérsékelni kell” – mondja Szalai Gabriella, a Daikin Hungary Kft. fenntarthatósági szakértője. Szakmai becslések szerint a használt, lakott ingatlanok közül mintegy 600 ezer konvektorral fűtött, míg 200 ezer ingatlannál gázkonvektorokat és fatüzelést egyaránt használnak. A Magyarországon jelenleg is üzemben lévő gázkonvektorok száma iparági és a Daikin becslése szerint elérheti a 2,5-3 milliót.

„A lakossági gázfelhasználás csökkentésére az egyik legnagyobb potenciált a konvektoros fűtések kiváltása jelenti. Ez a lehetőség 800 ezer háztartást érinthet” – teszi hozzá Szalai Gabriella.

Hőszivattyú: minden ingatlantípusra alkalmas?

„Egy biztos, a pánikvásárlás jellemzően nem vezet jó megoldáshoz” – mondja Pécsi István, a Daikin Hungary Kft. lakossági üzletágának vezetője. „A megfelelő fűtési és melegvízelőállítási megoldás kiválasztásához három szempontot kell figyelembe venni: a bekerülési költséget, az üzemeltetési költséget és a komfortszintet. Mindezek mellett pedig meg kell vizsgálni az ingatlan falazatát, a szigetelés meglétét, a nyílászárókat, a belmagasságot, az alapterületet és a meglévő fűtési rendszert. Komplett új fűtési rendszer kiépítésébe csak ezek ismeretében és figyelembevételével, illetve energetikai számítások után érdemes belefogni” – teszi hozzá.

További részletek és a Daikin sajtótájékoztatón bemutatott konkrét megoldási javaslatok és megtérülési számítások  a különböző ingatlantípusokhoz ajánlott fűtési rendszerekre a sajtóközleményben olvashatók.

https://www.daikin.hu/hu_hu/pr-es-sajto/2022/hoszivattyus_megoldasok_futeskorszerusitesre.html

Egy ideje tudjuk, hogy a fizetési folyamatok nem a bankkártyás fizetéssel, hanem a jó élmények megosztásával is végződhetnek – a MagNet Bank októberben rajtoló kampánya azt a célt tűzte ki, hogy az ilyen, pozitív visszajelzéssel záruló tranzakciók számát közösen növeljük az egy hónapon át zajló kampány részét képező, 2 hetes (10.10-23.), mindenki számára nyitott kihívás ideje alatt.

A MagNet Bank ügyfelei bankkártyával történő vásárlásaikkal évet óta gyakorolják a társadalmi felelősségvállalást és a tudatos, felelős döntések meghozatalát is: ha vásárláskor a MagNet Bank által kibocsátott MasterCard bankkártyájukat használják, vásárlásaik után a MagNet Bank automatikusan támogatja az általuk választott társadalmi szervezetet. Az októberben induló, „Vedd észre a pluszt!” kampány célja ezt

a Segítő Bankkártyán alapuló folyamatot egy újabb, fontos lépéssel kiegészíteni. A MagNet Bank kampánya egy kihívás, amihez bárki szabadon csatlakozhat: a résztvevők feladata, hogy a kihívás ideje alatt vegyék észre a pluszt –  legyen az egy apró szívesség, egy kedves mosoly, egy jó szó, valami nem várt rugalmasság vagy váratlan segítség -, és ennek megosztásával segítsék közösségünk tagjait a jó gyakorlatok választásában, a jó szolgáltatók fennmaradásában.

Vigyázat! Fertőz! Így terjedhet el a figyelmesség és a kedvesség

A kampány célja, hogy felismerjük: egy egyszerű gesztussal, egy kevés figyelemmel is tehetünk azért, hogy a jó gyakorlatok terjedjenek el. Nem kell új, más dolgot csinálni, csak máshogy nézni arra, amit eddig csináltunk.

Sajnos sokszor előfordul, hogy a biztosnak gondoljuk mindazt, amink van, és emiatt csak akkor lépünk, amikor már nagy a baj. Ha viszont rendszeresen hangot adunk az elégedettségünknek, talán nem is kell eljutni addig, hogy komoly baj legyen – ez pedig különösen fontos lehet most, amikor a Világban zajló, és sokunk megélése szerint nagyrészt csak fokozódó nehézségek hajlamosak elhomályosítani a szépre, jóra amúgy nyitott tekintetünket. Bár eddig inkább a problémák jelzésére használtuk a Google és a Facebook felületein megosztható értékeléseket, most abban szeretnénk velük segíteni, hogy a figyelmünket tudatosan a jó és értékes dolgokra irányítva minél többen választhassák azokat a szolgáltatásokat, vállalkozásokat, akik valamivel kiemelkednek a mezőnyből. Így közösen azoknak a szolgáltatóknak a talpon maradását tudjuk segíteni, akiknél rendre többet kapunk, mint amiért fizettünk… tudva, hogy az igazi többlet nem a 2 termék 1 áráért akciókban és az ajándékba adott promóciós tárgyakban, hanem az egymásnak adott, valódi figyelemben rejlik.

 

Több információ: https://www.magnetbank.hu/veddeszre

Kihívás: https://www.facebook.com/groups/599190968422616

A Bay Zoltán Kutatóközpont kiemelt célja, hogy a globális klíma és energia stratégia célkitűzéseinek megvalósításához hozzájáruljon. A Mérnöki Divízió Energetikai Osztályának elsődleges missziója, hogy megoldásokat szállítson a 21. század egyre jobban érzékelhető energia-túlhasználatára.

 

Megoldásainkkal akár 15%-kal* is mérsékelhetjük energiafogyasztását!

 

A korszerűtlen energiagazdálkodás a világ minden táján komoly gondokat okoz. A megemelkedett energiaárak hatására szükségessé vált olyan módszerek és eszközök kidolgozása, melyek optimalizálni és csökkenteni tudják az energiafogyasztást.

Kompetenciáink, mellyel hozzájárulunk az energiafogyasztás csökkentéséhez:

 • komplex villamos energetikai és technológiai rendszerek vizsgálata, diagnosztikája, tanácsadás
 • villamos hálózati zavarok és minőségi problémák detektálása, zavarcsökkentési módszerek kidolgozása
 • energiahatékonyságot növelő fejlesztések megvalósítása
 • laboratóriumi és szakértői szolgáltatások nyújtása
 • energetikai szakreferens támogatása
 • gyártó-független épület energetikai rendszerek integrálása

 

Csökkentse Ön is kiadásait, kérje szakértőink tanácsadását!

További részletek:

ENGERGETIKAI szolgáltatásaink – Bay Zoltán Kutatóintézet (bayzoltan.hu)

Elérhetőség:

JÁSZKAI BenceÜzletfejlesztési Menedzser /

Business Development Manager, Mérnöki divízió / Engineering Division
Telefon: +36-70/796-0724
E-mail: bence.jaszkai@bayzoltan.hu

 

* különféle iparból származó mérések és hatékonyságnövelések átlaga alapján

A fenntarthatósági és ESG-irányelvek a pénzügyi és vállalati világba is fokozatosan beépülnek. A BÉT stratégiájának része a hazai kkv-k fenntartható fejlődéshez való hozzásegítése, így a BÉT Mentor programja 2022 tavaszától zöld és ESG tematikájú tevékenységekre is felhasználható akkreditált tanácsadókon keresztül.

 

A kkv-k munkavállalóinak ESG-képzési programban való részvételére 100%-os intenzitású támogatás igényelhető. Az 1 napos képzésen akár 4 fő is részt vehet a társaság részéről. Az elméleti és gyakorlati képzési elemek által a résztvevők betekintést nyernek a legfontosabb ESG-kihívások, jogszabályok, vállalati ESG-adaptációs lépések, valamint hazai és nemzetközi ESG-trendek megismerésébe.

 

A zöld finanszírozás növekedése várható a jövőben, mind a nyugati mintákat példaként véve, mind az MNB startégiáját tekintve. Amennyiben a vállalat a jövőben zöld forráshoz szeretne jutni – legyen az hitelági forrás vagy kötvénykibocsátás – szüksége lesz egyfajta zöld keretrendszer felmutatására a finanszírozó számára. Ennek kialakításában segítenek a tanácsadók, melyre most a BÉT Mentor programja által Zöld finanszírozás tanácsadás néven 50%-os intenzitású támogatás vehető igénybe. A tanácsadási folyamat zárásaként a vállalat egy zöld keretrendszert tudhat magáénak, amely a jövőben zöld finanszírozás igénybevételét teszi lehetővé a vállalat számára.

 

Részletes tájékoztatás, további információk és az akkreditált tanácsadók listája az alábbi linkeken keresztül érhető el:

 

A Mentor Programról bővebben: Mentor Program – Bet site

 

ESG-képzési program:

GINOP régió: https://www.bet.hu/Kibocsatok/kozepvallalati-szolgaltatasok/Mentor-program/esg-kepzesi-program-tamogatasa/Cimzetti-felhivas-GINOP

KMR régió: https://www.bet.hu/Kibocsatok/kozepvallalati-szolgaltatasok/Mentor-program/esg-kepzesi-program-tamogatasa/Cimzetti-felhivas-KMR

Akkreditált tanácsadók listája: https://www.bet.hu/Kibocsatok/kozepvallalati-szolgaltatasok/Mentor-program/esg-kepzesi-program-tamogatasa/Akkreditalt-tanacsadok-listaja

 

Zöld finanszírozás tanácsadás támogatás:

GINOP: https://www.bet.hu/Kibocsatok/kozepvallalati-szolgaltatasok/Mentor-program/zold-finanszirozas-tanacsadas-tamogatas/Cimzetti-felhivas-GINOP

Akkreditált tanácsadók: https://www.bet.hu/Kibocsatok/kozepvallalati-szolgaltatasok/Mentor-program/zold-finanszirozas-tanacsadas-tamogatas/Akkreditalt-tanacsadok-listaja