Rugalmas megoldások a fenntartható munkaerőpiacért


A BCSDH Action 2020 programja a foglalkoztatási céljait értékteremtő és tisztességes munkahelyek létrehozásával, diszkriminációmentes foglalkoztatással kívánja elérni, melyben a vállalatoknak kulcsszerepük van.

Azok a cégek, akik az új kihívásokra lehetőségként tekintenek, és nyitottak a szokásostól eltérő megoldások alkalmazására, a folyamat nyertesei lehetnek.

Ennek a célnak az eléréséhez szükség van a fiatalok és az idősek, a nők és a férfiak, a magasan kvalifikáltak és az alacsonyabb végzettségűek foglalkoztatására is. Ez azonban különböző igények és elvárások összehangolását jelenti.

A foglalkoztatotti célcsoportok megismerése és igényeinek figyelembe vétele utat nyit egy rugalmasabb és sokszínűbb munkaerőpiac felé.

Rugalmas megoldások a fenntartható munkaerőpiacért

A BCSDH, tagvállalatainak vezetőivel közösen, a következő három ajánlást fogalmazta meg, amely segíthet az üzleti szférának megtenni a foglalkoztatási célok eléréséhez szükséges lépéseket:

1. Élethelyzethez illeszkedő foglalkoztatási rendszerek kialakítása és megvalósítása
2. A munkavállalók élethosszig tartó fejlődésének és a változó elvárásoknak való megfelelés proaktív támogatása
3. A nők karrierútjának támogatása

Action 2020 Magyarország – Rugalmas megoldások a fenntartható munkaerőpiacértA munkaerôpiac gyorsuló ütemben változik. Nincs ma Magyarországon olyan vállalat, amelyet ne érintene mindez. A napjainkban tapasztalható, minden eddiginél nagyobb szakemberhiány új kihívások elé állítja a cégek vezetôit és a humánerôforrással foglalkozó szakértôit. Különösen azért, mert a munkaerôhiány veszélyeztetheti a piaci pozíciókat és komoly növekedési korlát is lehet.
Figyelembe véve a csökkenô családonkénti gyermekszámot, a magas kivándorlási hajlandóságot, a fiatal tehetségek toborzásának és megtartásának nehézségeit, várható, hogy a probléma jelentôsége a továbbiakban is fennmarad.

A BCSDH, tagvállalatainak vezetôivel közösen, a következô három ajánlást fogalmazta meg, amelyek segíthetnek az üzleti szférának megtenni a foglalkoztatási célok eléréséhez szükséges lépéseket:

  1. Élethelyzethez illeszkedô foglalkoztatási rendszerek kialakítása és megvalósítása
  2. A munkavállalók élethosszig tartó fejlôdésének és a változó elvárásoknak való megfelelés proaktív támogatása
  3. A nôk karrierútjának támogatása

Szervezetünk, segítve a vállalatokat, a nôk karrierútjának támogatása érdekében 2017-ben létrehozta a Vezető nô díjat.