Action 2020 Magyarország – Fenntartható élelmezési rendszerek


Hogyan tudjuk ellátni a növekvô létszámú emberiséget élelmiszerrel úgy, hogy közben enyhítjük az éghajlatváltozást, megôrizzük a biológiai sokszínûséget, csökkentjük a társadalmi feszültségeket és közben még egészségesebbek is leszünk?
Az élelmezési rendszerek átalakítását az üzleti szférának kell vezetnie. A mezôgazdasági és az élelmiszer ágazatban mûködô vállalatoknak együttesen kell dolgozniuk azon, hogy a társadalmi felhatalmazásukat továbbra is biztosítsák. Jelentôs potenciál rejlik a rugalmasabb, rövidebb ellátási láncok kialakításában, valamint az élelmiszerhulladékok keletkezésének megelôzésében és a jogszabályi megfelelésen túlmutató, a természeti értékek védelmét szem elôtt tartó gazdálkodás kialakításában.
Az éghajlatváltozás negatív hatást gyakorol az élelmiszerellátás biztonságára. A XXI. század közepére és az azt követôen elôrevetített éghajlatváltozás következtében a fajok globális átrendezôdése, a biodiverzitás drasztikus csökkenése kihívás elé állítja a mezôgazdasági termelékenység fenntarthatóságát és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat. Hazánk a növénytermesztési zónák határán fekszik, így viszonylag kis klimatikus változások is jelentôsen megváltoztathatják az agroökológiai feltételeket.
Az élelmiszerpazarlás drasztikus csökkentésével, ugyanannyi hasznos élelmiszer termeléséhez kevesebb mezôgazdasági területre lesz szükség. Az így felszabaduló területek lehetőséget teremtenek a biodiverzitás megőrzésére és helyreállítására, az ökoszisztéma szolgáltatásokra. Ez pedig segíti a klímaadaptációt és támogatja a bolygó egészségét.
Action 2020 programunkban idén az Élelmezés és természet témakörében – közösen gondolkodva a programhoz csatlakozott 60 vállalattal és a felkért szakértôkkel – a következô három ajánlást fogalmaztuk meg, amely segíthet az üzleti szférának megtenni a kitûzött célok eléréséhez szükséges lépéseket:

 1. Rövidebb, átlátható és diverzifikált ellátási láncok kialakítása a reziliencia erôsítése érdekében
 2. Az élelmiszerpazarlás minimalizálása érdekében akcióterv kidolgozása a hatékonyság és a tudatosság növelésére
 3. A természeti értékek sokszínûségének helyreállítását és megôrzését szolgáló gazdálkodás és befektetések

Noha számos kihívás van az élelmiszer rendszerek átalakításának összetettségében, vannak ígéretes, innovatív technológiai fejlesztések és fogyasztói trendek is, amelyek jelzik az erôfeszítések felgyorsításának lehetôségeit. Az élelmiszer ellátási láncokat nehéz helyzetbe hozta a koronavírus, ráirányítva a figyelmet a nyitott rendszerek kitettségére és globális folyamatok problémáira, a biodiverzitás fokozottabb védelmére. Van-e jobb alkalom arra, hogy változtassunk, mint most?

Action 2020 Magyarország – A hatékony klímadaptáció alapja a vízA víz az életünk nélkülözhetetlen alkotóeleme: hiányát csupán néhány napig bírja ki az ember. Emellett számtalan folyamatban is fontos szerepet játszik: az élelmiszer termelésben, fűtésben, a hűtésben, a tisztításban, sőt számos termék fő öszszetevőjeként is szolgál.
A világszintű demográfiai robbanás következményeként drasztikusan növekvő fogyasztással és szennyezéssel sújtott vízkészletek korunk egyik legnagyobb globális kihívásával a klímaváltozással is szoros összefüggésben állnak. Ennek hatásai 80 százalékban a vízen keresztül jelentkeznek.

Nincs olyan vállalat sem, mely ne függene ettől a természeti erőforrástól. Mind az iparnak, mind a mezőgazdaságnak, mind a szolgáltató szférának megfelelő mennyiségű és minőségű vízkészletre, hozzáférés- és ellátás biztonságra van szüksége.
Habár jelenleg Magyarország vízkészlet szempontból kedvező helyzetben van, fontos, hogy ezt a pozitív állapotot, a hozzáférést és az ellátás biztonságát, ideértve az ellátást biztosító infrastruktúrát hosszú távon is fenn tudjuk tartani.
Figyelembe kell vennünk azokat a tényeket is, hogy

 • hazánkat az európai átlagnál nagyobb mértékben sújtják majd a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai,
 • a részben vízminőség romlással is sújtott vízkészletek jelentős felértékelődése várható,
 • a nagyrészt elavult infrastruktúra pótlási költségei jelentős nyomást gyakorolnak a szolgáltatási díjakra.

Ezekre a változásokra az üzleti szférának is fel kell készülnie.

A vállalatoknak elsőként fel kell térképezniük, hogy a változó ellátási-, hozzáférési viszonyok hol jelentenek kockázatot számukra, a változó körülményekhez való alkalmazkodással pedig biztosítani lehet ezek csökkentését. A vízhatékonyság versenyképességi kérdés, melyet nem lehet elválasztani az ellátásbiztonságtól sem. Emellett a megfelelő minőségű víz rendelkezésre állása is egyre nagyobb kihívást jelent majd a
vállalatok számára.

A BCSDH, tagvállalatainak vezetőivel közösen, a következő három ajánlást fogalmazta meg, amely segíthet az üzleti szférának megtenni a víz kapcsán kitűzött célok eléréséhez szükséges lépéseket:

 1. Klímaadaptációs stratégiák kidolgozása, melyben a víz, mint értékként kezelt, kiemelten vizsgált kockázati tényező jelenik meg.
 2. Körforgásos vízgazdálkodás megvalósítása a vízlábnyom csökkentése érdekében.
 3. Partnerség az értékláncban és a működési környezetben a vízhatékonyság és a vízmegújulás érdekében.

A fenti lépések megtételével az üzleti szféra jelentősen hozzájárul a fenntartható jövő építéséhez. Ehhez szeretne a BCSDH minden szakmai támogatást megadni tagvállalatai számára annak érdekében, hogy azok ne követői, hanem aktív formálói legyenek az eljövendő változásoknak, a globális trendeknek.

Action 2020 Magyarország – Körforgásban a fenntartható életmódértHogyan élhet 9,8 milliárd ember 2050-ben jóllétben a Föld eltartóképességének keretei között? A válasz életmódunk fenntarthatóvá tételében keresendő. A sürgető kihívásra már nemcsak világszinten, hanem Magyarországon is keressük a megoldásokat.

Hazánkban is egyre markánsabban jelennek meg azok a fogyasztók, akik keresik a fenntarthatóbb termékeket és szolgáltatásokat: növekszik a kereslet az egészségesebb, környezetkímélőbb, fenntarthatóbb termékek, vagy az olyan új megoldások iránt, mint amelyeket a megosztásos gazdaság kínál. A fenntartható módon működő vállalatok és márkák ráadásul az átlagnál jobban is teljesítenek. Hatalmas pénzügyi lehetőség rejlik az erőforrásokkal való hatékony és felelős gazdálkodásban is.
A vállalkozások sem hagyhatják figyelmen kívül ezeket a folyamatokat. Jelentős szemléletváltás szükséges: szakítanunk kell a lineáris gazdasági modellel, azaz a hulladékra értékként kell tekintenünk és ennek fényében érdemes átgondolnunk a gyártási folyamatot már a termékfejlesztéskor is, valamint márkaértékké kell tenni a fenntarthatóságot.

A BCSDH, tagvállalatainak vezetőivel közösen, a következő két ajánlást fogalmazta meg, amely segíthet az üzleti szférának megtenni a fenntartható életmód kapcsán kitűzött célok eléréséhez szükséges lépéseket:

 1. Üzleti modellváltás a fenntartható termékek és szolgáltatások versenyképessé tétele érdekében
 2. A fogyasztók szemléletformálása a márkákon keresztül a fenntarthatóság irányába

A körforgásos gazdasági modellre való áttérés utat nyithat egy rugalmasabb és fenntarthatóbb jövő felé. Szervezetünk, a modell terjedésének érdekében, szorgalmazza egy Körforgásos gazdaság platform létrehozását, hiszen a BCSDH küldetése, hogy támogassa tagvállalatait abban, hogy ne követői, hanem aktív formálói legyenek az eljövendő változásoknak, a globális trendeknek.

Körforgásban a fenntartható életmódért filmA BCSDH, tagvállalatainak vezetőivel közösen, a következő két ajánlást fogalmazta meg, amely segíthet az üzleti szférának megtenni a fenntartható életmód kapcsán kitűzött célok eléréséhez szükséges lépéseket:

1. Üzleti modellváltás a fenntartható termékek és szolgáltatások versenyképessé tétele érdekében

2. A fogyasztók szemléletformálása a márkákon keresztül a fenntarthatóság irányába

A BCSDH KEZDEMÉNYEZÉSE:

KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG PLATFORM LÉTREHOZÁSA

A körforgásos gazdaságban rejlő üzleti lehetőség kiaknázása érdekében szükség van a vállalatok, a kormányzat és a tudományos szféra összefogására. A folyamat első és legfontosabb lépése a tudás és a tapasztalatok megosztása, melynek segítésére a BCSDH és együttműködő partnerei körforgásos gazdaság platformot hoznak létre.

Rugalmas megoldások a fenntartható munkaerőpiacértA BCSDH Action 2020 programja a foglalkoztatási céljait értékteremtő és tisztességes munkahelyek létrehozásával, diszkriminációmentes foglalkoztatással kívánja elérni, melyben a vállalatoknak kulcsszerepük van.

Azok a cégek, akik az új kihívásokra lehetőségként tekintenek, és nyitottak a szokásostól eltérő megoldások alkalmazására, a folyamat nyertesei lehetnek.

Ennek a célnak az eléréséhez szükség van a fiatalok és az idősek, a nők és a férfiak, a magasan kvalifikáltak és az alacsonyabb végzettségűek foglalkoztatására is. Ez azonban különböző igények és elvárások összehangolását jelenti.

A foglalkoztatotti célcsoportok megismerése és igényeinek figyelembe vétele utat nyit egy rugalmasabb és sokszínűbb munkaerőpiac felé.

Rugalmas megoldások a fenntartható munkaerőpiacért

A BCSDH, tagvállalatainak vezetőivel közösen, a következő három ajánlást fogalmazta meg, amely segíthet az üzleti szférának megtenni a foglalkoztatási célok eléréséhez szükséges lépéseket:

1. Élethelyzethez illeszkedő foglalkoztatási rendszerek kialakítása és megvalósítása
2. A munkavállalók élethosszig tartó fejlődésének és a változó elvárásoknak való megfelelés proaktív támogatása
3. A nők karrierútjának támogatása

Gerd Leonhard: Technológia nincs ember nélkül _ BCSDH Üzleti ebéd 2017„A hatékonyság soha nem szabad, hogy fontosabbá váljon az emberiességnél, mert nem minden automatizálható – a boldogság sem automatikus.” – emelete ki élő video előadásában Gerd Leonhard jövőkutató, Európa egyik legbefolyásosabb személyisége (Wired magazin, 2015), a Future Agency vezérigazgatója az ember szerepét egy digitalizálódó társdalomban.
Hisz „a jövő már itt van – de legtöbbünk még nem vette észre. A technológia exponenciális mértékben változik, és ez még csak a kezdet. Az elkövetkező 20 évben az emberiség többet fog változni, mint az elmúlt 300 évben. Az elkövetkezendő 10-15 évben a munkahelyek 50%-a automatizálódik. Ez lehet a mennyország, de a pokol is; minden attól függ, hogyan működünk együtt, hogyan haladunk együtt előre.” „Ezért legalább annyi energiát fektessünk az emberbe, magunkba, mint amennyit a technológiába fektetünk. Így leszünk sikeresek – mind személyes, mind a gazdasági szempontokat figyelembe véve.” – tette hozzá.

Action 2020 Magyarország – Rugalmas megoldások a fenntartható munkaerőpiacértA munkaerôpiac gyorsuló ütemben változik. Nincs ma Magyarországon olyan vállalat, amelyet ne érintene mindez. A napjainkban tapasztalható, minden eddiginél nagyobb szakemberhiány új kihívások elé állítja a cégek vezetôit és a humánerôforrással foglalkozó szakértôit. Különösen azért, mert a munkaerôhiány veszélyeztetheti a piaci pozíciókat és komoly növekedési korlát is lehet.
Figyelembe véve a csökkenô családonkénti gyermekszámot, a magas kivándorlási hajlandóságot, a fiatal tehetségek toborzásának és megtartásának nehézségeit, várható, hogy a probléma jelentôsége a továbbiakban is fennmarad.

A BCSDH, tagvállalatainak vezetôivel közösen, a következô három ajánlást fogalmazta meg, amelyek segíthetnek az üzleti szférának megtenni a foglalkoztatási célok eléréséhez szükséges lépéseket:

 1. Élethelyzethez illeszkedô foglalkoztatási rendszerek kialakítása és megvalósítása
 2. A munkavállalók élethosszig tartó fejlôdésének és a változó elvárásoknak való megfelelés proaktív támogatása
 3. A nôk karrierútjának támogatása

Szervezetünk, segítve a vállalatokat, a nôk karrierútjának támogatása érdekében 2017-ben létrehozta a Vezető nô díjat.

Keynote speaker: Prof. Jan Peter BalkenendeNovember of 2016 – BCSDH Business Lunch – Key not speaker: Prof. Jan Peter Balekenende

„Elég a beszédből, fogjunk bele!”

Kezdte némileg provokatívan nagy sikerű előadását Jan Peter Balkenende, Hollandia volt miniszterelnöke az üzlet szerepéről a klímaváltozás kapcsán a BCSDH vállalatvezetők számára tartott üzleti ebédjén. Itt került bejelentésre a BCSDH egyedülálló négy pontos ajánlása a hazai üzleti világ számára, az alacsony karbonkibocsátású gazdaságba történő átmenet felgyorsítása érdekében. Ez mérföldkő a hazai fenntarthatóságban.

“A vállalatok és az intézmények nem csak a saját jólétükért és profitjukért tartoznak felelősséggel, de felelősek az emberekért és azért, hogy a következő generációnak jobb élete legyen.” – jelentette ki Jan Peter Balkenende hozzátéve, hogy a klímaváltozás sok más fenntarthatósági kérdés mellett olyan kihívás, amely hosszú távú gondolkodást igényel, így ez a vállaltoknál is elengedhetetlen. „Minél tovább várunk az intézkedésekkel, annál nehezebb helyzettel kell szembenézni a jövőben. Nem várhatunk, és ezt együtt kell csinálnunk!”

Action 2020 Magyarország – átmenet az alacsony karbonkibocsátású gazdaság felé filmA jelentős változások elindításában és az alacsony karbonkibocsátású gazdaságra való áttérésben kulcsszerep jut azoknak az első számú vezetőknek, gazdasági döntéshozóknak, akik mernek a szokásos üzletmeneten túlmutató lépéseket tenni. A vezető személyes elkötelezettsége sokszor a legnagyobb hajtóerő a változások beindításában és a vállalat fenntartható pályára való állításában.

A klímaváltozással kapcsolatos üzleti megoldások tárháza rendkívül széles, a vállalatok tevékenységüktől és méretüktől függetlenül is pozitívan hozzá tudnak járulni az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekhez.

Action 2020 Magyarország – Átmenet az alacsony karbonkibocsátású gazdaságbaA 2015 végén elfogadott és minden várakozásnál hamarabb, 2016. november 4-én már hatályba lépő Párizsi Klímaegyezmény ambíciózus céljainak elérésében az üzleti szektornak kiemelt felelőssége és szerepe lesz.
A felmelegedés kettő, optimális esetben másfél Celsius fok alatt történő stabilizálásához az üvegházhatású gázok kibocsátását mielőbb és radikálisan csökkenteni kell, melyhez az alacsony karbonkibocsátású, majd a század második felére a karbonsemleges gazdaságra való áttérésen keresztül vezet az út. Ennek elérésében a vállalatoknak kulcsszerepük lesz. Nincs olyan cég, amelyet közvetlenül vagy közvetve ne érintene ez. Az átállás valószínűleg néhány iparág számára veszteséget jelent majd, de a többség számára, ha képes a megújulásra, változásra, rendkívüli lehetőségeket rejthet.

A BCSDH Action 2020 Magyarország programjának az a célja, hogy a fenntarthatóság irányába tett lépések megtörténjenek, és olyan üzleti megoldások szülessenek Magyarországon, amelyek valódi hatással vannak a klímaváltozásra és más vállalatokra való kiterjesztésük révén valódi válaszokkal szolgálhatnak a hazai kihívásokra.
A BCSDH küldetése, hogy támogassa tagvállalatait abban, hogy ne csak követői, hanem aktív formálói legyenek az eljövendő változásoknak, a globális trendeknek.