BCSDH Felmérés 2018 – Fókuszban a Fenntartható Fejlődési Célok és az alapértékek tisztelete


2030-ig jelentős feladat áll a vállalatok előtt is abban, hogy megvalósuljanak a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k). A 2018-as felmérésünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen mértékű és milyen célokhoz kapcsolódik az SDG-k iránti elköteleződés.
Ezen túl olyan kérdésekre kerestük a választ, hogy „Hogyan látják a vállalatvezetők a fenntarthatóság helyzetét ma hazánkban?”, hogy „Mi a vállalati sokszínűségi politikák célja?”, vagy éppen „Milyen intézkedéseket terveznek a vállalatok a fenntartható életmód elterjesztése érdekében?”

Bár a vállalati fenntarthatóság hazai helyzetének megítélése felmérésünk szerint továbbra is elmarad a globális eredményektől, a vállalati szféra egyre többet tesz. A BCSDH tagvállalatainak jelentős része már tudatosan hozzájárul az ENSZ által meghatározott Fenntartható Fejlődési Célok eléréséhez, legtöbbjük a célok mellé konkrét programokat is rendel.
Emellett a magyar vállalatvezetők is úgy látják, hogy a körforgásos gazdaságé a jövő, mely egybecseng anyaszervezetünk, a WBCSD előrejelzéseivel. Az Európai Unió körforgásos gazdaság csomagja egyértelműen jelzi beépülését a törvényi szabályozásokba.
De nem csak a környezeti vonalon vannak kihívásaink. Talán nincs ma olyan vállalat hazánkban, akinek ne lennének toborzási nehézségei. Ugyanakkor az alapértékek tisztelete mellett elkötelezett vállalatok munkatársainak lojalitása magasabb.
A társadalom szélesebb körű bevonása és szemléletformálása területén is sok még a tennivaló. Növekszik a fenntartható termékek és szolgáltatások iránti kereslet, mely 1014 milliárd Ft volt a 20142016 közötti időszakban.

SDG Iránytű- magyarulFöldünk súlyos gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásokkal néz szembe.
Ezek leküzdésére a Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable Development Goals; SDG-k) az egész világra kiterjedő priorításokat és törekvéseket fogalmaznak meg a 2030-ig tartó időszakra.
A célok teljesítése példátlan lehetőséget nyújt a mélyszegénység felszámolására és a világ fenntartható pályára állítására.
A kormányok már világszerte elfogadták ezeket a célokat. Most itt az idő, hogy az üzleti szektor is cselekedjen.
Az SDG Iránytű ismerteti a Fenntartható Fejlődési Célok üzleti tevékenységre gyakorolt hatását, valamint eszközöket és útmutatást kínál arra, hogy hogyan lehet a fenntarthatóságot beépíteni az üzleti stratégiába.