A fenntarthatóság megközelítése a Market Építő Zrt.-nél

A Market Építő Zrt. 2020-ban lépett a fenntarthatóság útjára – ez pedig számos új kihívást és szemléletet hozott a cég működésébe. Az elmúlt 4 évben módszeresen haladtunk végig a fenntarthatósági stratégiánkba foglalt feladatok megvalósításán.

Mivel Magyarországon az iparágban az elsők közt kezdtünk felzárkózni az ESG területén, így hiányzott az előttünk járó jó példa. Ennélfogva saját magunknak kellett kitaposni ezt az utat, amely – bár nem egyszerű –, közben rengeteg tapasztalattal és sikeres fenntarthatósághoz köthető projekttel gazdagodtunk.

A 2023 végén elfogadott ESG-törvény alapjaiban rázta fel a magyarországi nagyvállalatokat. A Market Csoport abban a szerencsés helyzetben van, hogy a 2021-ben megalkotott stratégájába illeszkedő lépések egybevágnak a CSRD és az EU taxonómiához való igazodás kihívásival. Már 2024-ben fokozottan elkezdtünk foglalkozni a törvényi megfeleléssel.

Mit is jelent mindez a gyakorlatban?

Cégcsoport szintű jelentést először 2021-ről publikáltunk, a következő évben pedig már auditált jelentést adtunk ki. A fenntarthatóság felsővezetői szinten van kezelve és dedikált szakemberek dolgoznak ezen a területen. Ezek alapján a törvényi megfelelés egy részét jóval hamarabb sikerült teljesítenünk az elvártnál.

A jövőben törekedni fogunk arra, hogy minden év június 30-áig publikálni tudjuk a magyar nyelvű fenntarthatósági jelentésünket, ezért szorosabb határidőket határoztunk meg egy-egy részfeladatra, és optimalizáltuk az adatgyűjtési folyamatokat. Jelenleg GRI-szabvány szerint jelentünk, de ebben az évben elkezdjük az ESRS-szabványrendszer kitételeit figyelembe venni.  Annyi könnyebbség van a történetben, hogy jelentős átfedés van a GRI és az ESRS követelmények között.

A CSRD fontos alapeleme a Kettős lényegességi vizsgálat, amelyet egy külső tanácsadó cég bevonásával elkészítettünk 2024 februárjában. További fontos kitétel, hogy a teljes károsanyag-kibocsátás scope-ot meg tudjuk adni a jelentésünkben, így 2024 első felében elkezdjük felmérni a scope 3 kibocsátásunkat – ez várhatóan egy több éven átívelő projekt lesz.

A fenntarthatósági jelentésnek tartalmaznia kell az EU taxonómia szerinti osztályozást, vagyis a vállalatunknak azonosítani kell a „környezeti szempontból fenntartható” gazdasági tevékenységeket, amelyek „jelentősen hozzájárulnak az EU éghajlati és környezetvédelmi célkitűzéseinek (legalább egyik) teljesüléséhez, ugyanakkor nem sértik a DNSH célok egyikét sem. A taxonómia megfelelést legfőképpen a pénzügyi és műszaki területek bevonásával fogjuk tudni megvalósítani, ennek az előkészítése már folyamatban van.

Jelentős kihívás elé állítja a cégeket és vele együtt a Market Csoportot is az ESG beszámoló egyik követelménye: a beszállítók környezeti és társadalmi szempontú értékelése. Ezért idéntől a Partnereinket informáljuk és oktatjuk a közelgő ESG kötelezettségekről. Igyekszünk segítséget nyújtani számukra, hogy könnyebben vegyék a fenntarthatósághoz köthető akadályokat, hiszen pontosan tudjuk, milyen nehéz beépíteni a működésbe az új szemléletet.

Az ESG beszámoló másik lényeges aspektusa, hogy a vállalatoknak kockázatkezelési rendszert kell létrehozniuk és beépíteniük valamennyi releváns üzleti folyamatukba, ennek része a társadalmi felelősségvállalási és környezeti kockázatok kiszűrése is. Jelenleg ez a folyamat tervezés alatt áll a cégcsoportban.