Kovács Károly, a BDL Kft. ügyvezetője az Európai Vízügyi Szövetség (European Water Association) delegáltjaként az Európai Bizottság Fenntartható Finanszírozás Platformjának tagja

A vizes szakterület képviselőjeként Kovács Károly immár több mint egy éve dolgozik az EU bizottsága és Parlamentje által elfogadott Taxonomy Regulation szellemében a „fenntartható gazdasági tevékenységek”, illetve azok finanszírozását támogató pénzügyi szolgáltatások minősítési kritériumainak és indikátor rendszerének kidolgozásán.

A taxonómiáról szóló rendelet végrehajtására létrejövő Platform munkájának eredményei nélkülözhetetlen építőelemek egy olyan fenntartható európai pénzügyi rendszer létrehozásához, amely teljes mértékben támogatja a fenntartható gazdaság felé történő átmenetet, az Európai Bizottság egyik legfontosabb prioritását.

Mi a EU Taxonómia?

Az EU 2030-ra kitűzött éghajlati és energetikai céljainak elérése és az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek megvalósítása érdekében létfontosságú, hogy a befektetéseket fenntartható projektek és tevékenységek felé irányuljanak. A jelenlegi COVID-19 világjárvány megerősítette annak szükségességét, hogy gazdaságaink, vállalkozásaink és társadalmaink – különösen az egészségügyi rendszerek – ellenállóbbá váljanak az éghajlati és környezeti sokkokkal szemben.

Ehhez közös nyelvezetre és a „fenntarthatóság” egyértelmű meghatározására van szükség. Ezért a Bizottság a fenntartható növekedés finanszírozásáról szóló cselekvési terv, a fenntartható gazdasági tevékenységek közös osztályozási rendszerének, azaz egy „uniós taxonómiának” a létrehozását rendelte el.

Az EU taxonómiája egy osztályozási rendszer, a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek listája. Fontos szerepet játszhat abban, hogy segíti az EU-t a fenntartható beruházások növelésében és az európai zöld megállapodás végrehajtásában. Az uniós taxonómia megfelelő definíciókkal látja el a vállalatokat, a befektetőket és a politikai döntéshozókat arra vonatkozóan, hogy mely gazdasági tevékenységek tekinthetők környezeti szempontból fenntarthatónak. Ily módon biztonságot ad a befektetők számára, megóvja a magánbefektetőket, segíti a vállalatokat abban, hogy éghajlatbarátabbá váljanak, mérsékli a piac széttöredezettségét, és segít a befektetéseket oda irányítani, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

Miért fontos ez a platform?

Az EU Parlament és Tanács által elfogadott,  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/852 RENDELETE, valamint az ehhez kapcsolódóan alkotott jogszabály a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról:

angol: L_2020198EN.01001301.xml (europa.eu)
magyar L_2020198HU.01001301.xml (europa.eu)

alapján a környezeti célkitűzések a következők:

  1. a) az éghajlatváltozás mérséklése;
  2. b) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás;
  3. c) a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme;
  4. d) a körforgásos gazdaságra való átállás;
  5. e) a szennyezés megelőzése és csökkentése;
  6. f) a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása.

A két klíma célkitűzést (a) és b) pont) szolgáló kritériumok kidolgozását a Technical expert group on sustainable finance (TEG) | European Commission (europa.eu) végezte.

A további 4 célkitűzés teljesítését szolgáló részletek kidolgozására az EU bizottság 2020-ban létrehozta A fenntartható finanszírozással foglalkozó platformot: Platform on Sustainable finance.

A platform tanácsadó testület, amelyre a Bizottság szakértői csoportokra vonatkozó horizontális szabályai vonatkoznak. Fő célja, hogy tanácsot adjon az Európai Bizottságnak az uniós taxonómia továbbfejlesztésével kapcsolatos számos feladattal és témával kapcsolatban, és támogassa a Bizottságot a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok technikai előkészítésében az uniós taxonómia végrehajtása érdekében.

A munka előrehaladtáról és eddigi eredményeiről lásd:

Platform on Sustainable Finance – Technical Working Group – Taxonomy pack for feedback August 2021 (europa.eu), valamint az egyes szektorok tevékenységéhez kapcsolódó megfelelőségi kritériumok megtalálhatóak és letölthetőek:
Platform on Sustainable Finance – Technical Working Group – Annex: Full list of technical screening criteria August 2021 (europa.eu)

A párbeszéd és a szoros együttműködés a köz- és magánszektor számos érdekeltje között kulcsfontosságú lesz az uniós adórendszerről szóló rendelet és végső soron az európai zöld megállapodás (Green Deal), valamint az EU 2030-ra és 2050-re kitűzött éghajlati céljainak eléréséhez.
A fenntartható pénzügyek platformja kulcsszerepet játszik az ilyen együttműködés lehetővé tételében azáltal, hogy összehozza a fenntarthatósággal kapcsolatos legjobb szakértelmet a vállalati és az állami szektorból, az iparból, valamint a tudományos életből, a civil társadalomból és a pénzügyi ágazatból.

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?